การจัดขยะต้องไปให้สุดทาง ป่าเด็งขยายผลการจัดการขยะครบวงจร

คุณโกศล แสงทอง ประธานเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ลิงค์แฟนเพจเครือข่ายฯบ้านป่าเด็ง : https://m.facebook.com/PadengEnergy/ การจัดขยะต้องไปให้สุดทาง ไม่ใช่แค่เพียง รณรงค์ ไม่ใช่แค่เพียงมาสอนให้คัดแยก ต้องมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันดังนี้
1.คน มาช่วยกันสร้างความตระหนักรู้ 
2.เทคโนโลยี ต้องเป็น Innovation ที่ไม่แค่เพียงกำจัดขยะ ต้องสามารถนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อม
3.การบริหารจัด ในการคัดแยก ควรเริ่มตั้งแต่ต้นทาง แล้วนำเทคโนโลยี มาทำให้ขยะเป็นประโยชน์ หากเราสามารถคัดแยกอย่างถูกต้องแล้ว ขยะที่ต้องนำมาเผา จะเหลือเพียง 3% เท่านั้น และต้องเผาด้วยเตาลดมลพิษ
4.ทุน ที่สำคัญเริ่มที่ตัวเราในการพึ่งตนเอง พร้อมกับรับความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐ และเอกชน
คุณโกศลกล่าวต่อว่า ทีมงานป่าเด็งนำเทคโนโลยี ไปแก้ไขปัญหาขยะมาหลายพื้นที่ตามรีสอร์ทบนเกาะต่างๆก็ไปมาแล้ว ครั้งนี้มาทำให้ตำบลตัวเอง “ผมเคยเล่าให้ฟังถึงสถานการณ์ปริมาณขยะที่บ้านเมืองเราไปบ้างแล้ว ลองมาดูว่า ผมนำเทคโนโลยีอะไรบ้างมาจัดการ ขอเริ่มที่ขยะอินทรีย์ ที่มากถึง 64% ของขยะทั้งหมด ผมนำระบบบ่อหมักแก๊สชีวภาพมากำจัด ควบคู่กับการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อย่อยขยะอินทรีย์กลับมาเป็นปุ๋ยบำรุงดิน ที่ตำบลป่าเด็งมีระบบแก๊สชีวภาพมากกว่า 50 ระบบ ทั้งหมดสามารถกำจัดขยะอินทรีย์ได้มากถึง 500 ตันต่อปีขยะที่สองได้แก่ ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ มีมากถึง 30 % ผมนำขยะเหล่านี้ มาแลกเป็นสวัสดิการ ในยามเกิด แก่ เจ็บ ตาย เรามีกองทุนสวัสดิการที่จะช่วยเหลือกันขยะที่สาม คือขยะทั่วไป มีเพียง 3 % ที่ผมนำมาเผา โดยใช้เตาเผาแบบลดมลพิษ ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็ง ที่เริ่มให้ความสำคัญในการกำจัดขยะ ขยะเป็นศูนย์แน่นอน สำเร็จด้วยดี สำหรับ เตาเผาขยะ”
ที่ผ่านมาได้มีโอกาสโครงการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงเรียนมีชัยพัฒนา ท่านมีชัย วีระไวทยะ ผู้บริหารพูดถึงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมีชัยพัฒนา มีสองเรื่องที่ต้องดำเนินการก่อนเรื่องอื่นคือ ขยะ และน้ำ ผมไปโรงเรียนมีรอบนี้ ผมได้พบอาจารย์ เพชร ท่านเป็นอาจารย์ที่ผมเคารพมานาน ท่านบอกผมว่า จังหวัดบุรีรัมย์ จะมีน้ำใช้เพียงสัปดาห์เดียว ต้องผันน้ำจากโคราชมาช่วย เรื่องบ่อขยะ จะไม่มีที่ให้ทิ้งแล้ว ผมเลยรู้สึกดีใจที่ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ได้เข้ามาแก้ไขปัญหา ที่จะเกิดขึ้น “ขยะ ควรมีการคัดแยก และใช้เทคโนโลยี อย่างเหมาะสมในการกำจัด” ทีมงานช่างชุมชนป่าเด็งได้ร่วมโครงการขยายเตาเผาขยะประสิทธิภาพสูง จำนวน 4 จุด เตานี้ถูกออกแบบให้มีผนังสองชั้น ชั้นในจะมีช่องเติมอากาศทั้งสี่ด้านและตะแกรงด้านล่างของเตาที่ยกสูงขึ้นเพื่อให้อากาศไหลผ่านช่องด้านล่างเข้าไปช่วยในกระบวนการเผาไหม้ ผนังชั้นนอกจะเป็นฉนวนในตัวช่วยให้อากาศร้อนหมุนเวียนและนำควันกลับมาเผาซ้ำในห้องเผาไหม้ชั้นใ้น เมื่อมีการหมุนเวียนความร้อนภายในเตาระยะหนึ่งจะช่วยให้อุณหภูมิภายในเตาเพิ่มขึ้นประมาณ 350 องศา ซึ่งเพียงพอที่จะสลายสารพิษในขยะก่อนปล่อยออกภายนอก โดยปล่องควันเจาะช่องรอบโดยรอบเพื่อดึงอากาศมาช่วยเผาไหม้ควันที่มีก๊าซพิษปะปนอยู่ที่ปลายปล่องอีกครั้งทำให้ควันเหลือน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยซึ่งขึ้นอยู่กับความชื้นของขยะเป็นปัจจัยสำคัญ การใช้งานจะเติมขยะด้านบนโดยจะเน้นเผาขยะแห้งทั่วไปประมาณ 3% ของขยะที่มีอยู่ในชุมชน เตาจะก่อสร้างโดยใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น ช่างชุมชนสามารถสรา้งได้ ซ่อมบำรุงได้ วัสดุประกอบด้วย อิฐแดง 1,100 ก้อน ปูนก่อ 5 ลูก ปูนฉาบ 3 ลูก หิน 1 ลบ.ม. ทรายหยาบ 1 คิว เหล็กเส้น 2 หุนเต็ม 7 เส้น เหล็กข้ออ้อย 4 หุนเต็ม 3 เส้น กระเบื้องแผ่นเรียบ 1 แผ่น อิฐบล็อค 20 ก้อน ลวดผูก 1/2 ก.ก. เหล็กปล่องควัน 500 บาท ก.ก. รวมต้นทุนประมาณ 7,500-8,000 บาท ติดต่อคุณโกศล แสงทอง ประธานฯ 0927901902 คลิปที่เกี่ยวข้อง : # 

ดาวน์โหลดแบบเตาเผาขยะลดมลพิษ : https://drive.google.com/open?id=1IMacvR8S2a00m3E06iu1yty9q4KHKz4y
ป่าเด็งขยายผลเตาเผาถ่าน และเตาเผาขยะ ที่ จ.กาญจนบุรี
ชมแบบเตาเผาขยะ คลิ๊ก! https://bit.ly/2Pb33a3
ลิงค์ชมภาพการก่อสร้างจริง https://is.gd/0WYbMI
ดาวน์โหลดแบบเตาเผาขยะลดมลพิษ : https://drive.google.com/open?id=1IMacvR8S2a00m3E06iu1yty9q4KHKz4y
แบบเตาเผาถ่าน 200 ลิตรแบบนอน https://bit.ly/33IF9qb
ลิงค์รวมอัลบั้มผลงาน/ความรู้ :https://bit.ly/33BvOk2
ลิงค์แฟนเพจเครือข่ายฯบ้านป่าเด็ง : https://m.facebook.com/PadengEnergy/