การประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

แจ้ง สพจ.เชิญประชุม :

วาระการประชุม : 

วาระที่-3.1-แนวทางฯ-สำนักการอนุญาต-กรมป่าไม้ :

Link เอกสารประกอบการประชุม คลิ๊กที่นี่ !!! 👉👉👉👉👉https://drive.google.com/drive/folders/1QIVCuwlSK2KwARAo3kKZNLIVC9uD-jHY?usp=sharing

ประกอบด้วย
1.หนังสือ พน 2010/ว25 ลว.29 ก.ค.63+เอกสารแนบ
(เอกสารแนบ 1) หนังสือต้นเรื่องจากกรมป่าไม้
(เอกสารแนบ 2) เอกสารประกอบการประชุม เมื่อ 22 กรกฎาคม 2563
(เอกสารแนบ 3) ข้อมูลหน่วยงานที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ก่อนได้รับอนุญาต
(เอกสารแนบ 4) แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการที่เข้า ทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
(เอกสารแนบ 5) แผนปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตาม มติ ครม. 23 มิ.ย.2563ฯของกระทรวงพลังงาน  

2.PPT นำเสนอวาระที่ 3.1–แนวทางฯ–สำนักการอนุญาต กรมป่าไม้ +เอกสารประกอบ ดังนี้
1) กฎกระทรวงการขออนุญาตฯ พ.ศ. 2558
2) ระเบียบคกก.มาตรา 13ทับ1
3) ระเบียบคกก.มาตรา 16
4) ประกาศกระทรวงทรัพยฯ ปี 61
5) ประกาศ EIA ฉ 2 2562
6) ประเด็นถามตอบ เมื่อ22 ก.ค.63