อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

วันนี้ (16 ส.ค. 2559) เวลา 10.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านชอนอุดม ต.เกาะแก้ว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดทดสอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 กิโลวัตต์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ดำเนินการโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี และให้เกียรติเป็นประธานในการส่งมอบถังน้ำขนาด 1,500 ลิตร จำนวน 8 ถัง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานร่วมกับ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล มอบให้แก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลพบุรี จำนวน 8 แห่ง