ขอเชิญร่วมงานมหกรรมตลาดนัดพลังงานชุมชน “10 ปีพลังงานชุมชน”

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมตลาดนัดพลังงานชุมชน “10 ปี พลังงานชุมชน” 4 ภาค ภายในงานจะมีการแสดงผลงานความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ที่ใช้ได้ผลแล้วจริง เหมาะสมตามบริบทของแต่ละภูมิภาค เป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาของผู้สนใจเกี่ยวกับความรู้ด้านพลังงาน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการพลังงานในครัวเรือน ลดต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตร และวิสาหกิจชุมชน

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพจ สุดยอดคนพลังงาน https://www.facebook.com/SUDYODPPP/
*** จัดโดย สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน