ชุมชนป่าเด็งกับเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานแบบก้าวหน้า ต้อนรับ Energy 4.0


ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ยุคที่เราใช้นวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ และเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีด้านพลังงานไปสู่ยุคพลังงานฐานนวัตกรรม โดยนำเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์มาใช้มากขึ้น นโยบาย Energy 4.0 จึงเป็นนโยบายสำคัญ ในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ที่มา : http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/11948-energy4
เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี กว่าครึ่งตำบลที่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานไฟฟ้าสายส่งเข้าไม่ถึง มีการใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ ที่กักเก็บพลังงานไว้ในแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด (lead–acid battery) ที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในพื้นที่มากว่า 20 ปี โดยเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรดนั้นมีจุดอ่อนหลายประการ เช่น มีสารโลหะหนัก สารพิษ ไอพิษ หรือสิ่งตกค้างอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบ อาจรั่วไหลไปสู่แหล่งน้ำและดิน ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของคนในท้องถิ่น อีกทั้งแบตเตอรี่ชนิดนี้มีรอบการจ่ายไฟจำกัด ชุมชนต้องจ่ายเงินในการเปลี่ยนแบตเตอรี่เฉลี่ยปีละกว่า 1,500-3,000 บาทต่อครัวเรือน การขนย้ายลำบากเพราะมีน้ำหนักมาก
จากปัญหาดังกล่าวคณะกรรมการเครือข่ายฯได้นำเสนอกับสมาชิกในการประชุมประจำเดือน และสำรวจความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูง รอบการบำรุงรักษาต่ำ มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งชุมชนมีความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้นวัตกรรมการกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอร์รี่ลิเทียมไอออนกับระบบโซล่าเซลล์ โดยมีสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน เป็นผู้ประสานงาน และอบรมให้ความรู้ โดยมีบริษัท โฟเซร่า จำกัด (สำนักงานใหญ่) ผู้ผลิตเทคโนโลยีระบบโซล่าเซลระดับครัวเรือน จากประเทศเยอรมัน มีโรงงานประกอบในประเทศไทยที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ให้ความสนใจที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ โซล่าเซลประสิทธิภาพสูงที่กักเก็บพลังงานด้วย Battery Lithium-Iron-Phosphate (LiFePO4) ใช้กับแสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง 12V และ 3.25V มีน้ำหนักเบาขึ้นกว่าเดิม มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัด ทนทาน อายุการใช้งานยาวนานกว่าเดิม สามารถชาร์จให้เต็มได้เร็วกว่า คายประจุได้ช้ากว่า มีมาตรฐานการรับประกัน 3 ปี เพื่อเป็นการเรียนรู้และช่วยเหลือสมาชิกผู้ด้อยโอกาส ของเครือข่ายฯ และมีการลงพื้นที่พูดคุยแนวทางพัฒนาโครงการ CSV (Creating Shared Value) การสร้างประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกันกับชุมชน โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน เป็นผู้ประสานงาน จนสามารถพัฒนาเป็นโครงการความร่วมมือในชื่อ “การสนับสนุนอุปกรณ์โซล่าเซลล์เพื่อการพัฒนาชุมชนตามแนวทางประชาเอกรัฐ” และได้จัดกิจกรรมกิจกรรมรับมอบอุปกรณ์ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ภายในงานมีการให้ความรู้ด้านการติดตั้ง การดูแลรักษาระบบ การวิเคราะห์ปัญหาในการใช้เบื้องต้น โดยมีอุปกรณ์ที่น่าสนใจ เช่น Fosera รุ่น blue line PSHS และรุ่น power line LSHS ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) แรงดันต่ำเพียง 3.25 โวลต์ และ 12 โวต์ ที่หลากหลาย เช่น หลอดไฟ LED วิทยุ โทรศัพท์ ทีวี พัดลม เป็นต้น โดมีพอร์ต USB ในตัวช่วยให้สามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือและเครื่องเล่น MP3 ได้อย่างง่ายดาย เป็นทางเลือกที่เหมาะสมเมื่อให้พลังงานไฟฟ้าในชนบท มีเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ทันสมัยและส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูง Fosera ใช้แบตเตอรี่ LiFePO4 มีประสิทธิภาพสูงและทนต่อการชาร์จ-ใช้ได้กว่า 5,000 ครั้ง ทำให้ระบบสามารถรองรับการบำรุงรักษาได้ถึง 10 ปี สำหรับแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงด้วย ที่ให้ความสว่างได้ถึง 135 lm / W ประหยัดกว่าหลอด LED กระแสตรง ทั่วไปกว่า 40% อายุการใช้งานเกินกว่า 50,000 ชั่วโมง กล่องแบตเตอรี่มีคุณลักษณะการป้องกันอัจฉริยะหลายแบบรวมอยู่ด้วย เช่นการชาร์จ*ประจุไฟฟ้าลึกหรือการป้องกันกระแสเกินเพื่อให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่จะทำงานตลอดเวลาภายใต้สภาวะที่เหมาะสม *เวลาทำงานที่ประจุเฉลี่ย 5 กิโลวัตต์ชั่วโมง / ตารางเมตร / วัน
ผลิตภัณฑ์ชุดโคมไฟถนน COMMLIGHT : ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาไฟถนนรุ่นเก่าซึ่งมีรอบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูงและบ่อยเกินไป ต้องมีการแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นประจำ มีเทคโนโลยีการชาร์จที่ไม่ได้รับการปรับแต่ง ไม่มีป้องกันการขโมย COMMLIGHT รุ่น 800 lumen ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต Battery Lithium-Iron-Phosphate (LiFePO4) ประสิทธิภาพสูง LEDs การจัดการพลังงานที่ทันสมัย การออกแบบ All-in-one อุปกรณ์มุดอย่างรวมอยู่ในชิ้นเดียว ต้นทุนการบำรุงรักษาต่ำ การติดตั้งที่รวดเร็วและยืดหยุ่นมีระบบป้องกันการขโมย ลักษณะเฉพาะของแบต LiFePO4 •รอบการชาร์จไฟมากกว่า 2000 ครั้ง สูงกว่าแบตเตอรี่กรดตะกั่ว 6 เท่า •ไม่มีโลหะหนักที่เป็นพิษเช่นตะกั่ว, แคดเมียมและกรดกัดกร่อน ใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูง •ประสิทธิภาพของ LED> 140 lm/ W •อายุการใช้งาน > 36,000 ชั่วโมงถึง 278,000 ชั่วโมง มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว•เมื่อใช้เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว(Motion Sensor) แสงจะทำงานเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น ทำให้ประหยัดพลังงาน •ระดับความปลอดภัยสูง •มีประโยชน์สำหรับโคมไฟรักษาความปลอดภัย มีการป้องกันสกรูป้องกันการโจรกรรม •การติดตั้งที่ยืดหยุ่นใช้สกรูเพียง 4 ตัวเท่านั้น
จากความร่วมมือของฝ่ายราชการ เอกชน และประชาชน (ประชาเอกรัฐ) ทำให้ชุมชนยกระดับสู่การเป็นศูนย์เรียรู้ Solar Off Grid แห่งแรกที่ใช้นวตกรรมเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานแบบก้าวหน้า LiFePO4 หรือลิเธียมไอออนฟอสเฟต (Lithium Iron Phosphate) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ตามแนวทาง Energy 4.0 ที่บริหารจัดการโดยชุมชน โดยมี สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน เป็นพี่เลี้ยงเชื่อมโยงความรู้ประสานความร่วมมือกับเอกชน วางเป้าหมายต่อยอดสู่การทำธุรกิจเพื่อสังคม สร้างอาชีพด้านพลังงานทดแทนเพื่อชุมชน Social Energy Community Enterprise (SECE) ต่อไป