ทำเนียบเครือข่าย พัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

ทำเนียบเครือข่ายพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน โครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทยเพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2562 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ : 1.) กระทรวงพลังงาน ขับเคลื่อนโครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม http://ppp.energy.go.th/โครงการเชื่อมร้อยเครือ/ 2.) สสช.สรุปบทเรียนโครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายรับฟังข้อเสนอเพื่อผลักดันนโยบายพลังงานชุมชน http://ppp.energy.go.th/เชื่อมร้อย-final/

ลิงค์ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/1VfblonTyMlHvpB9V7SYiSl9unj0AI6XQ/view?usp=sharing