ปฏิบัติการพลังงานชุมชนพึ่งตนเอง ณ เกาะหมากน้อย จ.พังงา

รวมลิงค์สรุปผลการวิเคราะห์ ฟื้นฟูเบื้องต้น ระบบโซล่าเซลโรงเรียนและสถานีอนามัยเกาะหมากน้อย จ.พังงา จากการอบรมเชิงปฏิบัติกาพลังงานชุมชนพึ่งตนเอง ณ เกาะหมากน้อย จ.พังงา วันที่ 10-12 ก.พ. 2559 จัดโดย LEP Center สสช.กระทรวงพลังงาน

 1. https://web.facebook.com/phirat.inphanich/posts/10208384667962757
 2. https://web.facebook.com/phirat.inphanich/posts/10208390939519542
 3. https://web.facebook.com/phirat.inphanich/posts/10208390903998654
 4. https://web.facebook.com/phirat.inphanich/posts/10208390806756223
 5. https://web.facebook.com/phirat.inphanich/posts/10208393054612418

สรุปผลการวิเคราะห์ระบบโซล่าเซลโรงเรียนเกาะหมากน้อย

ข้อมูลเชิงเทคนิค ระบบติดตั้งเมื่อปี 2546

 • ใช้แผงขนาด 64 วัตต์ จำนวน 80 แผง แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 อนุกรม 4 แผง ขนานกัน 2 ชุด 8 แผง 1 สตริง และขนานกัน 5 สติง 40 แผง ขนาดชุดที่สองอีก 5 สตริง รวม 80 แผง กำลังแผงรวม 5000 วัตต์ ระบบ 48 โวล์
 • แบตเตอรี่ขนาด 2 โวลต์ 800 แอมป์ อนุกรมกัน 24 ลูก 48 โวลต์ 800 แอมป์
 • คอนโทรชาร์จ 48 โวลต์
 • อินเวอร์เตอร์ 48 โวลต์ 5000 วัตต์ แบบหม้อแปลงเพียวซายด์เวฟ

ปัญหาที่พบ

 1. แบตเตอรี่เสีย 1 ลูกไม่สามารถอ่านค่าแรงดันได้ ทำให้ต้องยกออกจากชุดที่อนุกรมไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้แบตลูกที่เสียเป็นโหลดเกิดความร้อน และการชาร์จจะไม่มีโอกาสเต็ม ทำให้แรงดันแบตฯรวมของระบบลดลงเหลือ 46 โวลต์ ทำให้อินเวอร์เตอร์เข้าใจว่าแรงดันแบตฯหายไป 25% ทั้งที่แบตลูกอื่นยังเต็มอยู่ ทำอินเวอร์เตอร์ตัดเร็วกว่าความเป็นจริง
  ข้อเสนอแนะ : จะต้องจัดหามาแบตเตอรี่ลูกใหม่มาเปลี่ยนเพื่อให้แรงดันระบบสมบูรณ์ที่ 48 โวลต์
 2. พัดลมระบายความร้อนในอินเวอร์เตอร์ไม่ทำงานส่งผลให้เมื่อเกิดความร้อนเร็ว จากการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อไม่มีระบบระบายความร้อน อินเวอร์เตอร์จะหยุดการทำงาน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ข้อเสนอแนะ : ตรวจเช็คเปลี่ยนพัดลมระบายความร้อน ทำความสะอาดอินเวอร์เตอร์
 3. เบอรคเกอร์ตัดไฟจากแผง กระแสชาร์จ 80 แอมป์ชำรุด
  ข้อเสนอแนะ : เปลี่ยนเบรคเกอร์แบบ DC ที่ทนกระแสได้ไม่น้อยกว่า 80 แอมป์ หรือใช้เบรคเกอร์ DC 63 แอมป์ 2 ตัวช่วยรับ กระแสที่มากจากแผง 40 แอมป์ 2 ชุด
 4. สายไฟเข้าเพื่อวัดกระแสแอมป์มิเตอร์มีขนาดเล็กเกินไปทำให้เกิดความร้อนสะสม เกิดประกายไฟละลายเสียหาย
  ข้อเสนอแนะ : เปลี่ยนสายไฟให้มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือไม่ต้องอ่านค่าแอมป์
 5. สายไฟใต้ดินจากแผงเข้าคอนโทรลชาร์จเกิดความร้อนสะสมไหม้เสียหาย
  ข้อเสนอแนะ : เปลี่ยนสายไฟขนาดไม่น้อยกว่า 16 มิล และควรร้อยท่อแยกกระแส DC บวก,ลบ

สรุปผลการวิเคราะห์ระบบโซล่าเซลสถานีอนามัยเกาะหมากน้อย

ข้อมูลเชิงเทคนิค ระบบติดตั้งเมื่อปี 2549

 • ใช้แผงขนาด 125 วัตต์ จำนวน 16 แผง อนุกรม 4 แผง 4 ชุด ขนานกัน 4 สตริง กำลังแผงรวม 2000 วัตต์ ระบบ 48 โวล์
 • แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 190 แอมป์ อนุกรมกัน 4 ลูก ขนานกัน 2 สตริง ได้ 48 โวลต์ 380 แอมป์
 • คอนโทรชาร์จ 48 โวลต์
 • อินเวอร์เตอร์ 48 โวลต์ 2000 วัตต์ แบบหม้อแปลงเพียวซายด์เวฟ

ปัญหาที่พบ

 1. ใช้เบรคเกอร์ผิดประเภท ใช้ AC รับกระแสชาร์จ จากแผง 30 แอมป์ ทำให้เกิดความร้อนสะสมไหม้เสียหาย
  ข้อเสนอแนะ : เปลี่ยนไปเบรคเกอร์ DC ขนาด 63 แอมป์ ให้สามารถตัดไฟจากแผงเพื่อให้สามารถเช็คระบบเพื่อซ่อมบำรุง
 2. ขนาดของสายไฟจากแบตเตอรี่เข้าอินเวอร์เตอร์มีขนาดเล็กเกินไปเกิดความร้อนสะสมทำให้ฉนวนละลาย
  ข้อเสนอแนะ : เปลี่ยนสายไฟให้มีขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 16 มิล
  สรุปผลการวิเคราะห์ระบบโซล่าเซลมัสยิดกลางเกาะหมากน้อย

ข้อมูลเชิงเทคนิค ระบบติดตั้งเมื่อปี 2549

 • ใช้แผงขนาด 125 วัตต์ จำนวน 16 แผง อนุกรม 4 แผง 4 ชุด ขนานกัน 4 สตริง กำลังแผงรวม 2000 วัตต์ ระบบ 48 โวล์
 • แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 190 แอมป์ อนุกรมกัน 4 ลูก ขนานกัน 2 สตริง ได้ 48 โวลต์ 380 แอมป์
 • คอนโทรชาร์จ 48 โวลต์
 • อินเวอร์เตอร์ 48 โวลต์ 2000 วัตต์ แบบหม้อแปลงเพียวซายด์เวฟ

ปัญหาที่พบ

 1. ใช้เบรคเกอร์ผิดประเภท ใช้ AC รับกระแสชาร์จ จากแผง 30 แอมป์ ทำให้เกิดความร้อนสะสมไหม้เสียหาย
  ข้อเสนอแนะ : เปลี่ยนไปเบรคเกอร์ DC ขนาด 63 แอมป์ ให้สามารถตัดไฟจากแผงเพื่อให้สามารถเช็คระบบเพื่อซ่อมบำรุง
 2. ขนาดของสายไฟจากแบตเตอรี่เข้าอินเวอร์เตอร์มีขนาดเล็กเกินไปเกิดความร้อนสะสมทำให้ฉนวนละลาย
  ข้อเสนอแนะ : เปลี่ยนสายไฟให้มีขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 16 มิล