ประกาศ!!!! เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ!!!! เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 กับพี่ๆหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนแอดมินแล้วครับ
ทั้งนี้สามารถติดตามประกาศได้ที่ http://www.enconfund.go.th และสามารถยื่นข้อเสนอโครงการออนไลน์ที่ https://project.enconfund.go.thได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ภายในเวลา 16:30 น.

#กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
#มีพลังงาน #มีความสุข