พลังงานชัยนาทเดินหน้าโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 6 แห่ง หวังแก้ปัญหาภัยแล้งระยะยาว

นายกิตติพัทธ์ เอี่ยมพร้อม พลังงานจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาทได้รับการจัดสรรงบประมาณ 2.9 ล้านบาท ดำเนินโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 กิโลวัตต์ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีผลิตพลังงานทดแทน เพื่อลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชัยนาท 6 แห่ง ประกอบด้วย

  1. บ้านพระแก้ว หมู่ 10 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี
  2. บ้านหางแขยง หมู่ 2 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์
  3. บ้านหนองตาดำ หมู่ 10 ตำบลท่าชัย อำเภอเมือง
  4. หมู่ 1 ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์
  5. ตำบลนางลือ อำเภอเมือง
  6. ตำบลสามง่ามพัฒนา อำเภอหันคา

ซึ่งทั้ง 6 แห่งดังกล่าว สำนักงานพลังงานได้มีการสำรวจแล้วว่ามีความเหมาะสมจึงเข้าไปดำเนินการ ซึ่งเป็นความต้องการของชุมชน หมู่บ้านด้วย โดยแต่ละแห่งจะสามารถสูบน้ำได้ประมาณ 16 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยมีการขุดเจาะเป็นบ่อบาดาลลึกประมาณ 50 เมตร เพื่อนำน้ำมาใช้สำหรับพืชใช้น้ำน้อยและแก้ปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล ถือได้ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : เกวลี เกิดน้อย
ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล
แหล่งที่มา : สวท.ชัยนาท

http://thainews.prd.go.th/