พลังงานชีวมวลแก้วิกฤติหมอกควัน ลดการเผาวัสดุเหลือทิ้งจากข้าวโพดในที่โล่งแจ้ง

ปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนหนึ่งที่สำคัญ คือ การเผาวัสดุเหลือทิ้งจากการปลูกข้าวโพด ซึ่งมีการปลูกกันนับแสนไร่ การเผากองซังข้าวโพดบริเวณสองข้างทาง กลายเป็นหมอกควันล่องลอยปกคลุมในทุกเขตพื้นที่ของจังหวัด บานปลายกลายเป็นปัญหาระดับภูมิภาคที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี จนในปัจจุบันกลายเป็นวาระแห่งชาติ สาเหตุใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ชีวมวลในที่โล่งแจ้ง ก่อให้เกิดฝุ่นละอองแพร่กระจายในบรรยากาศส่งผลทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ทั้งสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยว และปัญหาอื่นๆอีกมากมายเพื่อตัดวงจรซังข้าวโพดไม่ให้ถูกเผาในที่โล่งแจ้ง จึงนำเศษวัสดุจากข้าวโพดไปใช้ประโยชน์เป็นพลังงานชีวมวลที่ประชาชนยอมรับ และได้ประโยชน์ ซึ่งสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการลงพื้นที่ในอำเภอเชียงดาว

ในโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานเพื่อลดปัญหาหมอกควันและลดโลกร้อน ภายใต้โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน งบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานเทคโนโลยีเตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบไร้ควัน ของสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เกิดจากการผสมผสานแบบเตาของคุณโจนจันได แบบมูลนิธิอุ่นใจ แบบเชียงราย และแบบของ พพ.จนได้แบบที่เหมาะสมในการเผาถ่านซังข้าวโพดแบบไร้ควัน ซี่งใช้เวลาเพียง 1 ชม.ในการเผาได้ถ่านซังข้าวโพดประสิทธภาพสูง 20% ของปริมาณซังข้าวโพดที่ใส่ในถัง 200 ลิตร (ซังข้าวโพด 40 กก.จะได้ถ่าน 8 กก.) นำมาเป็นเชื้อเพลิงหุงต้มหรือนำมาป่นทำถ่านอัดแท่ง หรือเป็นถ่านชีวภาพ (Biochar) ปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร เป็นการกักเก็บคาร์บอนในรูปของแข็ง แทนการเผาในพื้นที่โล่งแจ้ง นำไปสู่การลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเผาและมีทางเลือกในการทำการเกษตรปลอดการเผา ด้วยการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่า สร้างรายได้เพิ่ม ลดภาวะโลกร้อน ตามแผนงานสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่จะมีการขยายผลลงพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เช่น อ.แม่แจ่ม อ.พร้าว อ.แม่อาย โดยจะส่งเสริมร่วมกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอื่นๆ เช่น เตาปิ้งย่างไร้ควัน ตาซังข้าวโพดบดละเอียด การนำต้น ตอ ใบ ซังข้าวโพดมาบดละเอียดเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pallet) สามารถนำไปเผาเป็นเชื้อเพลิงในหม้อไอน้ำ หรือ (Boiler) ในอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นการนำเชื้อเพลิงชีวมวลใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น แก๊สแอลพีจี น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา ได้อีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ที่อยู่: ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่, ถนนโชตนา, ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, 50300 โทรศัพท์: 0 5311 2034