พิธีเปิดสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ดำเนินการ โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนารถ อำเภอลาดบัวหลวง จัดพิธีเปิด สถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างเป็นทางการ โดยมี รอง ผวจ เรวัต ประสงค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดย สถานีสูบน้ำ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินการโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระทรวงพลังงานสนับสนุนอุปกรณ์ ทั้งแผงโซลล่าเซล ขนาด 300 วัตต์จำนวน 15 แผง มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 5 แรงม้า ท่อสูบน้ำพยานาค ขนาด 18 นิ้ว ยาว 18 ฟุต จำนวน 10 ชุด 2 สถานี ๆละ 7 ชุดและ 3 ชุดตามลำดับ เพื่อทำการสูบน้ำจาก แม่น้ำเจ้าพระยา ที่ไหลมาตามคลองพระยาบันลือ แยกเข้าคลองย่อยครอบคลุมพื้นที่การเกษตรกว่า 5,000 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนารถ กว่า 8,200 ไร่  และมีแผนขยายผลจำนวน 2 สถานี รวมเป็น 4 สถานี วางเป้าหมยลดค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรกรรมขั้นต่ำกว่าร้อยละ 50  คิดเป็นน้ำมันดีเซล 29,800 ลิตรต่อปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 745,000 บาทต่อปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ปีละ 77.51 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า สาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน ประโยชน์มากมายจากพลังงานทดแทน