รองผอ.สนพ. ลงพื้นที่เยี่ยมชม คก.ด้านพลังงานชุมชน ในพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด(คุณโชติ)ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะ รองผอ.สนพ.(คุณเอมอร) และทีมนักข่าวในการลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการด้านพลังงานชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับงบประมาณจากโครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองด้านพลังงาน ปี2559 (Block Grant) จากกองทุนฯ เพื่อสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และเทคโนโลยีพลังงานชุมชนให้กับกลุ่มชาวบ้าน และกลุ่มเกษตรกรปลูกผักไร้สารพิษ เทศบาลตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

โดยผลจากการส่งเสริม ทำให้เกิดต้นแบบการจัดการพลังงานให้เข้ากับวิถีชีวิตของเกษตรกร พลังงานจังหวัด(คุณชัยรัตน์) ได้บูรณาการงานร่วมกับเกษตรจังหวัด ในการให้องค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่กลุ่มเกษตร และทำงานร่วมกับ อบต. อบจ. ในการสร้างตลาดเกษตรสีเขียว เพื่อเป็นช่องทางให้เกษตรได้ขายผลผลิต เพิ่มรายได้และสร้างงานในพื้นที่ ทำให้ชาวบ้านไม่ต้องเข้าไปทำงานรับจ้างในเมืองใหญ่ หลังฤดูทำนา

จากต้นแบบนี้ สามารถขยายผลไปสู่อีกหลายกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด (6กลุ่ม)โดยการสนับสนุนจากท่านผู้ว่าฯผ่านงบประมาณจังหวัด และในปีนี้ ยังขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่ โดยเข้าร่วมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง (งบกองทุนฯ) จำนวน 21 พื้นที่ (ระบบเกษตร 19 ระบบ ประปาหมู่บ้าน 2 ระบบ) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีความสุขในการดำเนินชีวิต สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชนชนบท

“มีพลังงาน มีความสุข”

ทีมข่าว สสช.
16 สิงหาคม 2560

คลิปข่าว จากช่อง7
http://news.ch7.com/detail/243598

ในภาพอาจจะมี ต้นไม้, ท้องฟ้า, สนามบาสเก็ตบอล, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน

 

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง