รางวัลระดับอาเซียน รางวัลแห่งความภูมิใจของ อบต.คลองน้ำไหล ASEAN ENERGY AWARDS 2018

โล่รางวัล อันดับ 2 ผลงาน The Off-Grid, Thermal

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ย. 2561 เวลา 11.56 น. โดย คุณ สิวัฒน์ ไล้ทองคำ

รางวัลระดับอาเซียน รางวัลแห่งความภูมิใจของ อบต.คลองน้ำไหล ASEAN ENERGY AWARDS 2018

จากผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหลที่ส่งเข้าประกวด รางวัลด้านพลังงานระดับอาเซียน ประสบความสำเร็จอย่างสูงยิ่ง ได้รับโล่รางวัล อันดับที่ 2 ผลงาน The Off-Grid, Thermal Category: พลังงานความร้อนที่ไม่เชื่อมต่อสายส่ง (ก๊าซชีวภาพ) โดยมีกองประกวด THAILAND ENERGY AWARDS ประเทศไทย เป็นผู้สนับสนุน ประสานงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพลังงานทำให้ได้รับรางวัลระดับอาเซียน เป็นครั้งแรก โดยได้รับโล่รางวัล อันดับที่ 2 มีพิธีมอบรางวัลที่ ชั้น 5, แซนด์ส แกรนด์บอลรูม, มาริน่าเบย์ แซนด์ส (MBS) ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561

อบต.คลองน้ำไหลได้รับความกรุณาจากเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานเดินทางเข้ารับโล่รางวัลที่ประเทศสิงคโปร์แทน

ผลงานที่ผ่านมา
ปี พ.ศ. 2553 ได้รับโล่รางวัลชุมชนต้นแบบพลังงานยั่งยืนระดับภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2557 ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศจากการประกวด อบต. Energy Awards
ปี พ.ศ. 2559 ได้รับโล่รางวัลดีเด่น 2 รางวัล จากการประกวด THAILAND ENERGY AWARDS 2016
ด้านพลังงานทดแทน
1. รางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ผลงานโครงการบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ทดแทน LPG สำหรับหุงต้มในครัวเรือน ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off Grid)
2. รางวัลดีเด่น ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ผลงานการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทน ประเภท สมาคม องค์กร หน่วยงาน (ภาครัฐ)
ปี พ.ศ. 2560 ได้รับโล่รางวัลสุดยอดคนพลังงานระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค และระดับประเทศ สาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยม

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ย. 2561 เวลา 11.56 น. โดย คุณ สิวัฒน์ ไล้ทองคำ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ