พลังงานแปรรูปผลไม้สร้างคุณค่า ประหยัดพลังงาน ด้วยโรงอบแห้งแสงอาทิตย์

รายการรู้ค่าพลังงาน ตอน พลังงานแปรรูปผลไม้สร้างคุณค่า สดสะอาด ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน ด้วยโรงอบแห้งแสงอาทิตย์ สนับสนุนโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลหลักการทำงานของระบบ

โรงอบแห้งแบบนี้จึงมีชื่อเรียกว่าระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (greenhouse solar dryer) ระบบอบบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกมีหลังคา ทำด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต แสงอาทิตย์ผ่านได้ดี แต่ความร้อนที่แผ่จาก ภายในโรงอบแห้งจะผ่านออกมาได้น้อย จึงทําให้เกิดผลเรือนกระจก (greenhouse effect) ระบบมีอายุใช้งานยาวนานมีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ และมีช่องอากาศเข้าเพื่อให้อากาศไหล เข้าโรงอบทดแทนอากาศที่ถูกดูดออก โดยใช้พัดลมพลังงานจากแผงโซลาเซลล์ ช่วยให้อากาศไหลเวียนในทิศทางที่ต้องการ เช่น จะมีพัดลมติดตั้งในระบบเพื่อบังคับให้มีการไหลของอากาศผ่านระบบ พัดลมจะดูดอากาศจากภายนอกให้ไหลผ่านแผงรับแสงอาทิตย์เพื่อรับความร้อนจากแผง รับแสงอาทิตย์ อากาศร้อนที่ไหลผ่านพัดลมและห้องอบแห้งจะมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่าความชื้น ของพืชผล จึงพาความชื้นจากพืชผลออกสู่ภายนอกทำให้พืชผลที่อบไว้แห้งได้

ที่มาข้อมูลเชิงเทคนิคจาก solardryerdede.com