สัมมนาเชิงปฏิบัติการ“สรุปบทเรียนโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน ครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2561” ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดนครนายก

โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา : 

สรุปบทเรียนพลังงานชุมชน 2561 : http://

แนวทางการดำเนินงานพลังงานชุมชน LEP 62 https://drive.google.com/file/d/1QXxz8O_YkQLvqbFB8E6G0cBerqNFz1Xa/view?usp=drivesdk

โครงการเชื่อมร้อยเครือข่าย https://drive.google.com/file/d/18DMEnRz1kIf5uNNb-gBX2KwRP6bUMq95/view?usp=drivesdk

การเป็นประธานอาเซียนของไทย 2562 https://drive.google.com/file/d/0B1stw8AfbDo9NXhzMEpHRG5uUFlDTjMyN2g1YjNCTjZ6NFhz/view?usp=drivesdk