สำนักงานพลังงาน จ.สุพรรณบุรี ลดต้นทุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแห้ว ด้วยระบบอบแห้งแสงอาทิตย์แบบตู้กระจก

“ต่อไปนี้จะมีแต่ความสมหวัง ไม่แห้วอีกต่อไป” 
“จ.ส.อ.อนันต์ ดอกกุหลาบ” ประธานกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์แห้ว สตรีแม่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำหมู่บ้าน ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี บรรยายสรุปเส้นทางการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแห้วหรือคุณ “สมหวัง” ว่าจังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ปลูกแห้วกว่า 2,000 ไร่ โดยเฉพาะ อ.ศรีประจันต์ สภาพพื้นที่เหมาะแก่การปลูกแห้วมีผลผลิตคุณภาพดี เฉพาะ ต.วังยางมีพื้นที่ปลูกกว่า 1,000 ไร่ โดยเฉลี่ยจะได้ผลผลิต 2-3 ตันต่อไร่ แต่ก็เจอสภาวะแห้วล้นตลาดราคาตกแห้วต้มปอกเปลือกจาก 100 บาทต่อกิโล เหลือเพียง 60 บาท และเก็บได้เพียงวันเดียวก็บูดเสียเป็นยางเหนียวจึงต้องหาวิธีการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแช่อิ่มอบแห้งสามารถอยู่ได้นานถึง 6 เดือน ซึ่งการอบแห้งที่ผ่านมาใช้ตู้อบแห้งด้วยไฟฟ้า
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สูง หลังจากที่ได้ร่วมโครงการวิสาหกิจชุมชนลดใช้พลังงานกับสำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรีสนับสนุน การลดต้นทุนด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบตู้กระจก สามารถลดค่าใช้จ่ายพลังงานและระยะเวลาได้กว่าร้อยละ 50 ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งคุณคณาพจน์ พึ่งเดช ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงระบบอบแห้งแสงอาทิตย์ว่า โดยหลักการทำงาน
ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นี้ จะใช้ ” หลักการไหลเวียนอากาศร้อน เพื่อระบายความชื้นด้วยวิธีธรรมชาติ ” กล่าวคือ เมื่อแสงอาทิตย์ส่องผ่านกระจก พื้นอลูมิเนียมสีดำซึ่งอยู่ภายในตู้จะทำหน้าที่ดูดกลืนความร้อนสะสมไว้ ทำให้อุณหภูมิภายในตู้อบแห้งสูงขึ้น ประมาณ 60 องศาเซลเซียส อากาศร้อนในตู้อบจะถ่ายเทความชื้น ทีมีอยู่ในอาหารให้ระเหยออกมา เกิดการลอยตัวสูงขึ้นออกไปทางช่องลมด้านบนของตู้อบแห้ง อากาศเย็นที่อยู่ภายนอกจะไหลเข้าทางช่องลมที่อยู่ส่วนล่างทางด้านหน้าของตู้ อบแห้งแทนที่อากาศร้อน เป็นการถ่ายเทความชื้นให้กับอาหารแบบธรรมชาติตลอดเวลา
ปัจจุบันสามารถแปรรูปแห้วได้กว่า 40 ผลิตภัณฑ์ เช่น แป้งแห้ว น้ำส้มแห้ว ไวน์แห้ว แห้วแช่อิ่ม แห้วเฟรนซ์ฟรายด์ สาโทแห้ว คุกกี้แห้ว ทอดมันแห้ว น้ำพริกแห้ว น้ำแห้วพร้อมดื่ม ชาแห้ว ถ่านดูดกลิ่นแห้ว เป็นต้น *สมาชิกปลูกแห้ว 10 ราย พื้นที่กว่า 170 ไร่ กู้วิกฤตราคาแห้วจากถัง(15 ก.ก.) ละ 150 บาท เป็น 400 บาท ส่งออกอเมริกาและเกาหลีใต้ เรียนรู้พัฒนาต่อยอด ลดต้นทุนพลังงานในกระบวนการผลิต สร้างความสุขสมหวังให้เกษตรกรผู้ปลูก”แห้ว” ของอำเภอศรีประจันต์ตลอดไป
ข้อมูลเชิงเทคนิคและภาพประกอบของระบบจาก : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ เวบไซต์ http://www.อยากใช้พลังงานแสงอาทิตย์.com
ชมคลิปที่เกี่ยวข้อง : https://youtu.be/ax6FEXPrvIA