สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้เมื่อมาดูงานพลังงานชุมชน ต.คลองน้ำไหล

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้เมื่อมาดูงานพลังงานชุมชน ต.คลองน้ำไหลอ.คลองลานจ.กำแพงเพชร ชนะเลิศ รางวัล อบต.EnergyAwards ชุมชนต้นแบบพลังงานยั่งยืน