เครือข่ายพลังงานจังหวัด

ลำดับสำนักงานพลังงานจังหวัดชื่อ-สกุล พนจ.โทรศัทพ์E-mailที่อยู่
1กระบี่นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ0 7562 3727krabi@energy.go.thศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 3 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ. กระบี่ 81000
2กาญจนบุรีว่าง0 3456 4489kanchanaburi@energy.go.thศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีหลังเก่า ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
3กาฬสินธุ์นายมงคล สกุลรุจินันท์0 4381 5745-6kalasin@energy.go.th5 ถ.ชัยสุนทร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
4กำแพงเพชรนางสาวเกยูร ช่ออัญชัญ0 5570 5136kamphaengphet@energy.go.thศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
5ขอนแก่นนายจุมพล เดชดำนิล0 4323 8707-9khonkaen@energy.go.thศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5 ถ.ศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
6จันทบุรีนางจันทร์ทิพย์ แสนเขียววงศ์ (รก.)0 3930 1339chanthaburi@energy.go.thศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ชั้น 2 ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
7ฉะเชิงเทรานางสุชานันท์ ศุภราช0 3851 6943chachoengsao@energy.go.thศูนย์ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
8ชลบุรีนายนิยม วัฒนประภากร0 3805 7241-2chonburi@energy.go.th17/20 ม.7 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
9ชัยนาทนางรัชนี นครสันติภาพ0 5641 6165-6chainat@energy.go.thศาลาประชาคมจังหวัดชัยนาท ชั้นล่าง ถ.พรหมประเสริฐ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
10ชัยภูมินายพินิจ ช่างไม้0 4481 2388chaiyaphum@energy.go.thถ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
11ชุมพรนายทองรัตน์ วรรณนุช0 7765 8356chumporn@energy.go.thศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ชั้น 4 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
12เชียงรายนางสายธาร ประสงค์ความดี0 5375 1109-10chiangrai@energy.go.thศูนย์ราชการกรมโยธาธิการ ถ.ศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
13เชียงใหม่นายชำนาญ กายประสิทธิ์0 5311 2034chiangmai@energy.go.thศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
14ตรังนายสุรกฤษฎิ์ วงศ์วราภัทร0 7550 1131trang@energy.go.th103 หมู่ที่ 6 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000
15ตราดว่าง0 3952 3814trat@energy.go.th383 ม.2 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
16ตากนายทรงพล หาญศิริมีชัย0 5551 6857-9tak_energy@energy.go.thศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเดิม) ชั้น 2 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000
17นครนายกนายอำนวย คงกระพันธ์0 3731 4515nakhonnayok@energy.go.thศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.นครนายก 26000
18นครปฐมนายวาทิน ทองแก้ว0 3434 0355nakhonpathom@energy.go.th111/1 หมู่ 6 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
19นครพนมนางสาวมัณฑณา ฟูกุล0 4251 2084nakhonphanom@energy.go.thศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง จ.นครพนม 48000
20นครราชสีมานายสุรินทร์ แสงไทยทวีพร0 4424 4130nakhonratchasima@energy.go.th27 ม.4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
21นครศรีธรรมราชนายสุรเชษฐ์ หรดี0 7535 5445nakhonsithammarat@energy.go.thศูนย์ราชการนาสาร 198 หมู่ที่ 3 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
22นครสวรรค์ว่าง0 5626 7558-9nakhonsawan@energy.go.th99/5 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
23นนทบุรีนายณัฐกิตติ์ รัฐศิลป์โภคิณ0 2589 8682nonthaburi@energy.go.thศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถ.รัตนธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
24นราธิวาสนายสมปอง ขวัญเกื้อ (รก.)0 7364 2623narathiwat@energy.go.thศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังใหม่) ชั้น 5 ถ.ศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
25น่านนายนพดล อุสาหะ (รก.)0 5471 6028nan_energy@energy.go.thโรงเรียนบ้านฝายแก (เดิม) ถ.น่าน-พะเยา ต.ถืมตอง อ.เมือง จ.น่าน 55000
26บึงกาฬนายสุธีร์ บุญเสริมสุข (รก.)0 4249 2481-4bungkan@energy.go.th3 หมู่ที่ 7 ถนนประสบสุข ต.วิชัยดิษฐ์ อ.เมืองบึง-กาฬ จ.บึงกาฬ 38000
27บุรีรัมย์นายณัทกร ยุทธทัตพล0 4466 6520-1buriram@energy.go.th12/2 ถ.นคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
28ปทุมธานีนายธิติ สุขนิยม0 2529 5139pathumthani@energy.go.th14/86 ซ.จารุศร ถ.พหลโยธิน48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
29ประจวบคีรีขันธ์นายเกียรติศักดิ์ สร้อยพานิช (รก.)0 3261 1384prachuapkhirikhan@energy.go.thศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 3 ถ.สระธัพ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
30ปราจีนบุรีนายธนาศักดิ์ สระทอง (รก.)0 3745 4466prachinburi@energy.go.thศูนย์ราชการจังหวัด (ชั้น3) ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
31ปัตตานีว่าง0 7334 8988pattani@energy.go.thศาลากลางจังหวัดปัตตานี ชั้น 2 (หลังเก่า) ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
32พระนครศรีอยุธยานายพงษ์ธร มิลินทบุณย์0 3535 1292-3phayao@energy.go.thต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
33พังงานายศราวุธ แก้ววิเชียร (รก.)0 7646 0727 ต่อ 101phangnga@energy.go.thศาลากลางหลังเก่าชั้น 2 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
34พัทลุงนายปณต สังข์สมบูรณ์0 7461 2012phatthalung@energy.go.th73/7 หมู่ 3 ถ.เทศบาลบำรุง ถ.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000
35พิจิตรนายอรุณ อินทสระ0 5661 2600phichit@energy.go.th357/1 หมู่ที่ 11 ถ.มโนราห์ ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
36พิษณุโลกว่าง0 5525 8475-6phitsanulok@energy.go.thศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ถ.พิจิตร – ตะพานหิน ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
37เพชรบุรีนายตามเฉลิม จันทนาคร0 3240 0242phetchaburi@energy.go.thศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 6 (หลังใหม่) ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
38เพชรบูรณ์นายจักรพันธ์ ชูแก้ว0 5672 9775phetchabun@energy.go.th2/100-102 หมู่ที่ 1 ตำบลไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
39แพร่นายวรชาติ พวงเงิน0 5462 0251phrae@energy.go.thศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 4 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
40พะเยานายนพดล สรวงประดิษฐ์ (รก.)0 5448 0850phuket@energy.go.thศาลากลางจังหวัดแพร่ อาคาร 2 ชั้น 1 ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่ 54000
41ภูเก็ตนายวิโรจน์ ดำคง0 7621 0178mahasarakham@energy.go.th38/365 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
42มหาสารคามนายสุรเดช เหลาพันนา (รก.)0 4377 7720-1mukdahan@energy.go.thศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3 ห้อง 312 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
43มุกดาหารนายกานต์ สุวรรณพันธ์ (รก.)0 4261 2527maehongson@energy.go.thศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 (หลังใหม่) ถ.วิวิธสุรการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
44แม่ฮ่องสอนนายทินกรณ์ พรหมคุณ (รก.)0 5361 1276yasothon@energy.go.th112/3 หมู่ 8 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
45ยะลานายธนกร สอนอาจ0 7320 3541yala@energy.go.thศาลากลางจังหวัด (ตึกเก่า) ชั้น 2 อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
46ยโสธรนายไพโรจน์ แก้วสวน0 4571 1884roiet@energy.go.thศาลากลางจังหวัด อาคาร 2 ชั้น 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
47ร้อยเอ็ดนายสมชาย ปิ่นประเสริฐ0 4351 4995ranong@energy.go.thศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 5 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
48ระนองนายธเนต ธนาวุฒิ (รก.)0 7780 0053rayong@energy.go.th55/12 หมู่ 3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
49ระยองนายวรพจน์ ทันดร0 3869 4011ratchaburi@energy.go.thศูนย์ราชการจังหวัด ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150
50ราชบุรีนายปรีชา ขวัญเมือง0 3233 4864lopburi@energy.go.th178 ม.1 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
51ลพบุรีนายอรุณ ยิ้มประเสริฐ0 3642 6949lampang@energy.go.th(ข้างตึก อบจ) ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
52ลำปางนายจารุเกียรติ ปัญญาดี0 5426 5159lamphun@energy.go.thศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
53ลำพูนนางศศิธร สรณถาวรกุล0 5355 3358loei@energy.go.th275 ม.2 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
54เลยนายนรินทร์ สุวรรณโณ0 4286 2090sisaket@energy.go.thศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 1 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
55ศรีสะเกษนายสุรชัย สินประกอบ0 4564 3953sakonnakhon@energy.go.th123 หมู่ที่ 8 ถ.ศรีสะเกษ-ยางชุมน้อย ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
56สกลนครนายรังสิทธิ์ จันทร์สมวงศ์0 4271 4670songkhla@energy.go.thศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 4 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
57สงขลานายสุทธิชัย สุขสีเสน0 7430 7062-5satun@energy.go.thศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา ชั้น 2 ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
58สตูลนายวิชาญกรณ์ ประภาวิทย์0 7472 4142samutprakan@energy.go.thศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
59สมุทรปราการนายศิริวัฒน์ ธนะผลเลิศ0 2183 1002samutsakhon@energy.go.thศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิชั้น 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
60สมุทรสงครามว่าที่ ร.อ. คมสัน ดุษฎีเสนีย์0 3471 1784samutsongkhram@energy.go.thศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม(หลังเก่า) ชั้น 2 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
61สมุทรสาครนายปราโมทย์ สุขโต0 3441 3857sakaeo@energy.go.th1600/116 ถ.ท่าปรง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
62สระแก้วนายธงชัย แก้วประเสริฐศรี0 3742 5496saraburi@energy.go.thศูนย์ราชการจังหวัด (ชั้น 3) ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
63สระบุรีนายฐิติพงศ์ ถึงคุณ0 3622 5471-4singburi@energy.go.th113 ม.9 ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
64สิงห์บุรีว่าง0 3650 7350sukhothai@energy.go.thศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ม.1 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
65สุโขทัยว่าง0 5561 2410suphanburi@energy.go.thศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (หลังเดิม) ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
66สุพรรณบุรีว่าง0 3553 5616suratthani@energy.go.thศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
67สุราษฎร์ธานีนายอุทัย ภูริพงศธร0 7740 5030surin@energy.go.th104 หมู่ 3 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
68สุรินทร์นายสัตยา อาจหาญ0 4452 0436nongkhai@energy.go.thอาคารสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์ 350 ม.7 ถ.สุรินทร์ – ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
69หนองคายนายวิทยา ทองสัมฤทธิ์0 4299 0896nongbualamphu@energy.go.th195/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
70หนองบัวลำภูนายชัยรัตน์ พงษ์พีระ (รก.)0 4231 6716ayutthaya@energy.go.thศูนย์ราชการจังหวัด ชั้น 3 ถ.อุดรธานี – เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
71อ่างทองนายเกษมศิษฐ์ วัฒนหิรัญเจริญ (รก.)0 3561 2019angthong@energy.go.thศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 (หลังเก่า) ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
72อุดรธานีนางสาวนภสร พรสมัคร0 4224 9015amnatcharoen@energy.go.thศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
73อุทัยธานีนายทรรศชล พุทธรัตนา0 5657 1353udonthani@energy.go.thศาลากลางจังหวัดชั้น 6 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
74อุตรดิตถ์นางสาวพัฒนรี กมลสุรเชษฐ์0 5544 4157uttaradit@energy.go.thศาลากลางจังหวัดอุดรดิตถ์ ถ.ประชานิมิต อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
75อุบลราชธานีนายวีรวิชญ์ ภมรสมิต (รก.)0 4585 5304uthaithani@energy.go.thศาลากลางจังหวัดอุทัย หลังเก่า ชั้น 2 ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
76อำนาจเจริญนายวิทิต พิทยธาราธร0 4552 3173ubonratchathani@energy.go.th199 บ้านโนนน้อย ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34310