เตาฟืนนาชุมเห็ดและเตาสองกระทะแบบห้องเผาไหม้สองชั้น

เตาฟืนนาชุมเห็ดใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นมาก่อสร้าง เป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างเตาเศรษฐกิจทั่วไป และเตาสองกระทะแบบห้องเผาไหม้สองชั้นของนครศรีธรรมราช