เตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบมณฑล “ร้อนเร็ว ร้อนทน ไม่มีควันรบกวน”

เวลาทำขนมไทยต้องใช้ฟืน ใช้แก๊ส ทำให้คนทำขนมต้องทนอยู่กับความร้อนและควันไฟ ปัจจุบันกลุ่มบ้านขนมอร่อย by..เปิ้ลขนมไทย ได้รับการสนับสนุนเตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบมณฑล* โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท ทีสามารถเก็บรักษาความร้อนและควัน คุณรัฐผู้ประกอบการให้ข้อมูลว่า ขนมไทยที่นี่ขายราคาไม่แพงเพราะต้นทุนไม่สูงจาการการใช้เชื้อเพลิงภายในบ้าน เมื่อก่อนใช้แก๊ส LPG แพงมากตกเดือนละ 15 – 17 ถัง (ถังขนาด 15 กก.) เหตุที่ไม่ใช้เตาฟืนเพราะเมื่อก่อนเตาฟืนเมื่อทำงานหน้าเตาจะเกิดความร้อนและควันเยอะแสบตาถึงขนาดตาเป็นต้อ จนกระทั่งมาได้รับการสนับสนุนเตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบมณฑลทำให้การทำขนมไม่ร้อนและไม่มีควันรบกวน ที่สำคัญสามารถประหยัดแก๊ส LPG ได้มากกว่าร้อยละ 50 คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 2,850 บาท ต่อเดือน หรือ 34,200 บาทต่อปี เตาตัวนี้มีชุดเด่นตรงที่สามารถใช้วัสดุเหลือใช้กิ่งไม้จากสวนหลังบ้าน กะลามะพร้าว กาบมะพร้าว ซึ่งปกติต้องเผาทิ้ง แต่เมื่อได้เตาเศรษฐกิจประยุต์ตัวนี้สามารถนำกลับมาเป็นเชื้อเพลิงทำขนม ใช้เป็นพลังงานทดแทนได้หมดไม่มีขยะในร้านอีกต่อไป เตาตัวนี้ร้อนเร็ว ร้อนทน ไม่มีควันรบกวน เวลาทำขนม ดีกว่าเตาทุกชนิดที่ใช้มา
คุณสมศักดิ์ วิหกรัตน์ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน จากสำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาทให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบมณฑล หลักการทำงานคือ เตาตัวนี้ได้ถูกออกแบให้นำอากาศเย็นจากภายนอกเข้ามาทางช่องเติมเชื้อเพลิง และด้านล่างตะแกรงของตัวเตาเข้ามาช่วยในการเผาไหม้ และบังคับให้อากาศไหลเข้าไปในห้องเผาไหม้ โดยการรีดอากาศบริเวณห้องเผาไหม้ ปีกผีเสื้อ และปล่องควันตามลำดับ ลมร้อนและควันจะถูกบังคับให้ไหลวนและออกจากปล่องอย่างช้าๆ ทำให้ภายในเตาเกิดความร้อนสูง หลังจากนั้นทั้งลมร้อนและควัน จะถูกปล่อยออกด้านพลังของเตาซึ่งการออกแบบเตา จะออกแบบให้เหมาะสมกับภาชนะที่ใช้ ทำให้เกิดความร้อนสูงประหยัดเชื้อเพลิงและประหยัดเวลาในการทำขนมด้วย กรรมวิธีการทำขนมไทยส่วนใหญ่จะใช้เวลานานและทำให้การใช้พลังงานมากตามไปด้วย เตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบมณฑลเข้ามาตอบโจทย์ผู้ใช้ในทุกมิติทั้งในเรื่องการประหยัดเชื้อเพลิง การลดการสูญเสียความร้อนทำให้ใช้ระยะเวลาในการทำน้อยลง และในเรื่องความปลอดภัยในการใช้งาน นอกจากนี้แล้ ยังสามารถนำเอาของเหลือทิ้งซึ่งเดิมเคยเป็นปัญหาอย่างเช่น กาบมะพร้าว กะลามะพร้าว นำมาใช้งานได้ดีอีกด้วย

สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท วิสาหกิจลดใช้พลังงานด้วยเตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบมณฑล*
ร้านบ้านขนมอร่อย by เปิ้ลขนมไทย 110 ม.1 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

*เตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบมณฑล ออกแบบโดย ดร.มณฑล หัสดินทร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช