เพราะเรานั้นคู่กัน : การเผาถ่านด้วยถัง 200 ลิตรกับการใช้เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง

เพราะเรานั้นคู่กัน
#เครดิตภาพขั้นตอนการเผาถ่านและเก็บน้ำส้มควันไม้จากอาศรมพลังงาน
การเผาถ่านด้วยเตา 200 ลิตร ควบคู่กับการใช้เตาซุปเปอร์อั่งโล่ ผู้ใช้จะประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานเมื่อเทียบกับเตาอั่งโล่ปกติได้กว่า 30% หรือปีละกว่า 1,000 บาท *คิดที่ถ่านกิโลละ 5 บาท แต่ถ้าหากเผาถ่านใช้เองจากหัวไร่ปลายนานอกจากจะไม่เสียค่าใช้จ่ายซื้อถ่านแล้ว ยังสามารถเพิ่มรายได้จากการขายน้ำส้มควันไม้ราคาปัจจุบันลิตรละกว่า 50-100 บาท หรือหากมีฝีมือสามารถปั้นเตาซุปเปอร์อั่งโล่เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อีกต่างหาก
***โดยการเผาถ่านด้วยเตา 200 ลิตร ที่ใช้เศษไม้จากการตัดแต่งกิ่งในบริเวณบ้านหรือหัวไร่ปลายนาจัดอยู่ในเชื้อเพลิงชีวมวลพลังงานหมุนเวียนที่ใช้และเกิดทดแทนในวงรอบเดียวกัน CO2 ที่ปล่อยออกมา ต้นไม้ในบริเวณนั้นจะดูดซับกลับเพื่อการเจริญเติบโตตามวัฏจักร (Carbon Cycle) ดังนั้นการเผาถ่านจึงไม่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือ CO2 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
งานวิจัยเผาถ่าน 200 ลิตร : http://203.131.219.242/cdm/singleitem/collection/research/id/177/rec/4
http://ienergyguru.com/2015/09/ชีวมวล-พลังงานหมุนเวียน/
http://ienergyguru.com/2015/08/ชีวมวล-biomass/