แบบระบบโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3X4 เมตร

แบบระบบโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3X4 เมตร โดย คณะกรรมการออกแบบกำหนดรายละเอียดมาตรฐานเทคโนโลยีพลังงานในระดับชุมชน

ดาวน์โหลดแบบ :