ระบบโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกแบบ พพ. 3 ขนาด (6X8ม.,8X12ม.,8X20ม.)

แหล่งที่มาของข้อมูล : โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน http://www.solardryerdede.com/?tag=โรงอบแห้งพลังงานแสงอาท&paged=6

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ดำเนินการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกหรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่า “พาราโบล่าโดม” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 “พาราโบล่าโดม” เป็นนวัตกรรมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ เรือนกระจกที่พัฒนาขึ้นโดยศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ พพ. โดยเป็นระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีความเหมาะสมในการทำแห้งผลิตผลทางการเกษตรในเชิงการค้าทั้งในระดับวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมไปจนถึงผู้ประกอบการขนาดใหญ่

ปัจจุบันหน่วยงานภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศได้นำแบบโรงอบแห้งที่พัฒนามาจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน มาพัฒนาเป็นโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือโครงการพัฒนาจากแหล่งงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทำให้ทั่วประเทศมีการใช้งานโรงอบแห้งแบบ “พาราโบล่าโดม” มีการขยายผลการใช้งานอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 

หลักการทำงาน
ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นี้ จะใช้ ” หลักการไหลเวียนอากาศร้อน เพื่อระบายความชื้นด้วยวิธีธรรมชาติ ” กล่าวคือ เมื่อแสงอาทิตย์ส่องผ่านกระจก พื้นอลูมิเนียมสีดำซึ่งอยู่ภายในตู้จะทำหน้าที่ดูดกลืนความร้อนสะสมไว้ ทำให้อุณหภูมิภายในตู้อบแห้งสูงขึ้น ประมาณ 60 องศาเซลเซียส อากาศร้อนในตู้อบจะถ่ายเทความชื้น ทีมีอยู่ในอาหารให้ระเหยออกมา เกิดการลอยตัวสูงขึ้นออกไปทางช่องลมด้านบนของตู้อบแห้ง อากาศเย็นที่อยู่ภายนอกจะไหลเข้าทางช่องลมที่อยู่ส่วนล่างทางด้านหน้าของตู้ อบแห้งแทนที่อากาศร้อน เป็นการถ่ายเทความชื้นให้กับอาหารแบบธรรมชาติตลอดเวลา

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผลิตผลสะอาดเนื่องจากการอบในตู้นั้นจะไม่มีฝุ่นและแมลงวันมารบกวน
2. ทุ่นเวลาในการตากแห้งน้อยลงเมื่อเทียบกับการตากแห้งตามธรรมชาติ
3. ผลิตผลมีสีสันสวยงามโดยเฉพาะการอบกล้วย จะเนื้อนุ่ม และหวานกว่าการตากแห้งตามธรรมชาติ
4. สามารถลดการใช้พลังงานได้มากขึ้น
5. ทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคต่าง ๆ ที่มากับฝุ่น ควัน ในระหว่างการตากแห้ง
6. ใช้เวลาในการอบน้อย
7. สามารถเก็บรักษาได้นาน หลังจากที่มีการอบแห้งแล้ว
8. ไม่มีการสูญเสียผลิตภัณฑ์มาก
9. ใช้แรงงานน้อย
10. เป็นการใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น ซึ่งนำไปสู่การลงทุนที่ต่ำ
11. เป็นเครื่องมือที่มีการติดตั้งง่าย และสามารถที่จะดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายด้วย

คู่มือ_ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ : คลิ๊ก! https://drive.google.com/open?id=1kICZQme84xO7AA3TI7mptFPvgkmn7lYU

บทความที่เกี่ยวข้อง : https://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2561/mar2561-1.pdf

แบบโรงอบแห้งขนาด 6X8.2 : คลิ๊ก! ดาวน์โหลด https://drive.google.com/open?id=1tNljKIJdkQnLAoGNMT0yQh5Ia8LzN-r0

แบบโรงอบแห้งขนาด 8X12.4 : คลิ๊ก! ดาวน์โหลด https://drive.google.com/open?id=1mkEiuSPr9qiHGZZ_WmoRX0Q-1dIX7DTC

แบบโรงอบแห้งขนาด 8X20.8 : คลิ๊ก! ดาวน์โหลด https://drive.google.com/open?id=10UOmyTLcj5oAGFshWdOgVkSDZCla8Q39

โปรแกรมคำนวนขนาดโรงกับกับปริมาณวัตถุดิบ : http://