โครงการจัดทำชุมชนประมงพื้นบ้านต้นแบบประหยัดพลังงาน “โดยการใช้หลอด LED ในเรือประมงแบบอวนครอบ”

โครงการจัดทำชุมชนประมงพื้นบ้านต้นแบบประหยัดพลังงาน “โดยการใช้หลอด LED ในเรือประมงแบบอวนครอบ”ภายใต้โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองด้านพลังงาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานพลังงานประจวบคีรีขันธ์ โครงการจัดทำชุมชนประมงพื้นบ้านต้นแบบประหยัดพลังงาน “”โดยการใช้หลอด LED ในเรือประมงแบบอวนครอบ””ภายใต้โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองด้านพลังงาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีเรือประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน รวมกว่า 40,000 ลำ เสียค่าใช้จ่ายน้ำมันกับเครื่องปั่นไฟเป็นจำนวนมาก สาเหตุจากหลอดไฟที่ใช้ในการล่อสัตว์น้ำมีประสิทธิภาพต่ำกินไฟ จึงเกิดแนวคิดโครงการนำร่อง ใช้ led แทนฟลูออเรส และหลอดเมทัลฮาไลด์ ควบคู่ไปกับการปรับแต่งเครื่องยนต์ ให้เหมาะกับกำลังวัตต์ของอุปกรณ์ และใช้โซล่าเซลกับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในเรือ สามารถลดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ 60% เดิม 2 ชม.4 ลิตร ปัจจุบัน เหลือ 1.5 ลิตร สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน