โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ จากพลังงานแสงอาทิตย์

วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2559 สนง.พลังงานจังหวัดสุโขทัย โดยนายจารุเกียรติ ปัญญาดี พลังงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ อบต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ได้ร่วมกันจัดพิธีเปิด “โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ จากพลังงานแสงอาทิตย์” ภายใต้ โครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy mobile unit) ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 3) โดยได้รับเกียรติจาก นายธนพล วัฒนเวช นายอำเภอกงไกรลาศ ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายก อบจ.สุโขทัย นายวิษณุ สว่างทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (ประธานในพิธี) รวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้มีเกียรติ ฯลฯ ณ บ้านวังไผ่สูง ม.8 ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย