ใฝ่เรียนรู้ สะสมประสบการณ์กับ พ่อทองม้วน อส.พน.อุดรธานี

วันนี้ขอแนะนำให้รู้จัก พ่อทองม้วน ภูเวียงแก้ว ประธานอาสาสมัครพลังงานชุมชนประจำจังหวัดอุดรธานี พ่อทองม้วนเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปกว่าจะมาป็นอาสาสมัครพัฒนาพลังงานชุมชนตำบลนาดีว่า กว่า 68 ปีที่ประกอบอาชีพทำนาเลี้ยงสัตว์ตามวิถีชีวิตชาวชนบทไทยอีสาน แม้จะเรียนไม่สูงแต่ด้วยเป็นคนช่างสังเกตชอบการเรียนรู้ และช่วยเหลือผู้อื่น เมื่อปี 2550 กระทรวงพลังงานมีโครงการจัดทำแผนพลังงาน 80 ชุมชนสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรได้เลือก ตำบลนาดีเป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินโครงการ ด้วยความสนใจใฝ่เรียนรู้ในเรื่องพลังงานเป็นทุนเดิมพ่อทองม้วนจึงไม่รอช้าเข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการและสวมบทบาท อส.พน. ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พ่อทองม้วนได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาพลังงานยั่งยืนในชุมชน ได้รับความรู้แนวคิดจากการฝึกอบรมดูงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดอุดร โดยเฉพาะได้รับการจุดประกายจากการดูงานที่ อาศรมพลังงาน จ.นครราชสีมา ซึ่งทำให้พ่อทองม้วนได้เห็นแนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทนในชุมชนที่ทำง่าย ใช้วัสดุในท้องถิ่น ประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานที่ต้องซื้อหาจากภาพนอก อาทิ การเผาถ่าน การใช้น้ำส้มควันไม้เพื่อการเกษตร จากนั้นพ่อทองม้วนได้กลับมาพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานชุมชนที่บ้านตัวเอง โดยสิ่งแรกที่ทำคือ จักรยานสูบน้ำ และเตาเผาถ่าน 200 ลิตร โดยเฉพาะจักรยานสูบน้ำ 1 คันสามารถพ่วงหัวรดน้ำได้ 6 ตัว สามารถรดน้ำต้นไม้ได้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 400 ตารางเมตร ลดค่าใช้จ่ายน้ำมันจากเครื่องสูบน้ำได้ 100%

นอกจากนั้นในปี 2551 ได้มีการพัฒนาเครื่องนวดข้าว และเครื่องสีข้าวกล้องจากจักรยานเพื่อลดค่าไฟฟ้า และได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอีกทางหนึ่ง นอกจากนั้นพ่อทองม้วนยังเป็นแกนนำในการรวมกลุ่มสมาชิกเพื่อทำกลุ่มวิสาหกิจปั้นเตาประสิทธิภาพสูงโดยได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานการปั้น เตาจาก อ.บุญชู ที่จังหวัดสุรินทร์ จนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมา 3 แบบได้แก่ เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงราคา 220 บาท เตาฟืนประสิทธิภาพสูงที่สามารถใช้ได้ทั้งไม้ฟืนและถ่านราคา 250 บาท และน้องใหม่ล่าสุดเตาประสิทธิภาพสูงจิ๋วเหมาะสำหรับร้านเนื้อย่าง แจ่วฮ้อน ราคา 200 บาท โดยปีที่แล้วทำยอดขายรวมกันได้กว่า 600 ใบ รวมทั้งการจำหน่ายเทคโนโลยีประเภทอื่นอาทิ เตาย่างไร้ควัน เตาชีวมวลแกลบ ตู้อบแสงอาทิตย์ เป็นเงินกว่า 60,000 บาทสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดี
ความภาคภูมิใจอีกอย่างของพ่อทองม้วนคือได้มีโอกาสเดินทางไปตามจังหวัดต่างๆในภาคอีสานเพื่อเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องพลังงานชุมชน รวมทั้งได้รับเชิญในฐานะช่างภูมิปัญญาท้องถิ่นจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น (RDI) เข้าร่วมในโครงการถอดแบบเตาชีวมวลจากภูมิปัญญาท้องถิ่น จนสามารถพัฒนาเป็นเตาชีวมวลรุ่นท้องม้วน 2 จังหวัดอุดรธานี หลังจากการสะสมประสบการณ์การเป็น อส.พน. และช่างภูมิปัญญาท้องถิ่นมากว่า 8 ปี

ผลงานล่าสุดของพ่อทองม้วนคือ ได้ถูกรับเชิญเข้าแสดงผลงานที่พิพิธภัณฑ์เกษตรพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นวนคร จังหวัดปทุมธานี เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งผู้ที่จะเข้าร่วมงานนี้ได้ต้องได้รับการยอมรับในระดับประเทศเท่านั้น

“ใฝ่เรียนรู้ สะสมประสบการณ์ ต้องมีความพยายาม ตัดสินใจลงมือทำลองผิดลองถูก ทุกปัญหามีทางแก้” เป็นหลักประจำใจของพ่อทองม้วนที่ให้การขับเคลื่อนพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนยั่งยืนจนประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้

สนใจติดต่อ : คุณพ่อทองม้วน ภูเวียงแก้ว โทร 08 9937 9929