อาสาสมัครพลังงานชุมชน พลังขับเคลื่อนนโยบายพลังงานชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

อาสาสมัครพลังงานชุมชน พลังขับเคลื่อนนโยบายพลังงานชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

อาสาสมัครพลังงานชุมชน พลังขับเคลื่อนนโยบ...
read more
บทบาท สสช.ในฐานะที่ปรึกษา โครงการ Koh Jik ReCharge

บทบาท สสช.ในฐานะที่ปรึกษา โครงการ Koh Jik ReCharge

บทบาทสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาช...
read more
ผอ.สสช. เยี่ยมชมโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ลดเวลาการตากได้กว่า 50%

ผอ.สสช. เยี่ยมชมโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ลดเวลาการตากได้กว่า 50%

นายกณพงศ์ เทพากรณ์ ผู้อำนวยการ สำนั...
read more
รายงานผล ม.ธรรมศาสตร์ ฝึกงานชุมชนป่าเด็งและสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.) กระทรวงพลังงาน

รายงานผล ม.ธรรมศาสตร์ ฝึกงานชุมชนป่าเด็งและสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.) กระทรวงพลังงาน

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่ว...
read more
ก.พลังงาน+GIZ สรุปบทเรียน MRV โครงการพลังงานขนาดเล็กในประเทศไทย

ก.พลังงาน+GIZ สรุปบทเรียน MRV โครงการพลังงานขนาดเล็กในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 กระทรวงพ...
read more
การจัดขยะต้องไปให้สุดทาง ป่าเด็งขยายผลการจัดการขยะครบวงจร

การจัดขยะต้องไปให้สุดทาง ป่าเด็งขยายผลการจัดการขยะครบวงจร

คุณโกศล แสงทอง ประธานเครือข่ายรวมใจตามรอ...
read more
รายชื่อพื้นที่โครงการพลังงานชุมชนทั่วประเทศปี 2549-2562

รายชื่อพื้นที่โครงการพลังงานชุมชนทั่วประเทศปี 2549-2562

โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดกา...
read more
ทำเนียบเครือข่าย พัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

ทำเนียบเครือข่าย พัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

ทำเนียบเครือข่ายพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้...
read more
AI นิทรรศการ 10 ปี พลังงานชุมชน

AI นิทรรศการ 10 ปี พลังงานชุมชน

ลิงค์ดาวน์โหลด AI นิทรรศการ 10 ปี พลังงา...
read more
สสช. ร่วมลงพื้นที่ติดตั้งมิเตอร์แบบเติมเงิน โครงการ Koh Jik ReCharge เพื่อเป็นต้นแบบ Smart Micro-grid สำหรับพื้นที่เกาะอื่นต่อไป

สสช. ร่วมลงพื้นที่ติดตั้งมิเตอร์แบบเติมเงิน โครงการ Koh Jik ReCharge เพื่อเป็นต้นแบบ Smart Micro-grid สำหรับพื้นที่เกาะอื่นต่อไป

สสช. หรือ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของป...
read more