วารสารกระทรวงพลังงานฉบับพิเศษ การวางแผนพลังงานชุมชน 10 ปี “พลังงานสร้างคน คนสร้างพลังงานยั่งยืน”

วารสารกระทรวงพลังงานฉบับพิเศษ การวางแผนพลังงานชุมชน 10 ปี “พลังงานสร้างคน คนสร้างพลังงานยั่งยืน”

ลิงค์ดาวน์โหลด  วารสารกระทรวงพลังงา...
read more
การประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง

การประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง

การประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการสูบน้ำพลั...
read more
ภาพรวมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปี 2559 [VDO]

ภาพรวมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปี 2559 [VDO]

โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง...
read more
ครบรอบ 10 ปี พลังงานชุมชน กระทรวงพลังงาน เตรียมมอบรางวัล “สุดยอดคนพลังงาน”  พลังงานสร้างคน คนสร้างพลังงานยั่งยืน

ครบรอบ 10 ปี พลังงานชุมชน กระทรวงพลังงาน เตรียมมอบรางวัล “สุดยอดคนพลังงาน” พลังงานสร้างคน คนสร้างพลังงานยั่งยืน

การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาพลังงานชุมชน...
read more
สานพลังประชารัฐ ยกระดับวิสาหกิจชุมชน ลดต้นทุนพลังงาน

สานพลังประชารัฐ ยกระดับวิสาหกิจชุมชน ลดต้นทุนพลังงาน

วิสาหกิจลดใช้พลังงาน โดยสำนักส่งเสริมการ...
read more
พิธีมอบแบตเตอรี่ “โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน”ขยายผลระยะที่ 2 ให้แก่เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

พิธีมอบแบตเตอรี่ “โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน”ขยายผลระยะที่ 2 ให้แก่เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ผอ.สำนักส่งเสริมก...
read more