GIZ สรุปผลการศึกษาการพัฒนาระบบ MRV กับโครงการขนาดเล็ก

GIZ สรุปผลการศึกษาการพัฒนาระบบ MRV กับโครงการขนาดเล็ก

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ความเป็นมาด้วยส...
read more
อาสาสมัครพลังงานชุมชน พลังขับเคลื่อนนโยบายพลังงานชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

อาสาสมัครพลังงานชุมชน พลังขับเคลื่อนนโยบายพลังงานชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

อาสาสมัครพลังงานชุมชน พลังขับเคลื่อนนโยบ...
read more
บทบาท สสช.ในฐานะที่ปรึกษา โครงการ Koh Jik ReCharge

บทบาท สสช.ในฐานะที่ปรึกษา โครงการ Koh Jik ReCharge

บทบาทสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาช...
read more
ผอ.สสช. เยี่ยมชมโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ลดเวลาการตากได้กว่า 50%

ผอ.สสช. เยี่ยมชมโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ลดเวลาการตากได้กว่า 50%

นายกณพงศ์ เทพากรณ์ ผู้อำนวยการ สำนั...
read more
ก.พลังงาน+GIZ สรุปบทเรียน MRV โครงการพลังงานขนาดเล็กในประเทศไทย

ก.พลังงาน+GIZ สรุปบทเรียน MRV โครงการพลังงานขนาดเล็กในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 กระทรวงพ...
read more
การจัดขยะต้องไปให้สุดทาง ป่าเด็งขยายผลการจัดการขยะครบวงจร

การจัดขยะต้องไปให้สุดทาง ป่าเด็งขยายผลการจัดการขยะครบวงจร

คุณโกศล แสงทอง ประธานเครือข่ายรวมใจตามรอ...
read more
ทำเนียบเครือข่าย พัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

ทำเนียบเครือข่าย พัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

ทำเนียบเครือข่ายพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้...
read more
สสช. ร่วมลงพื้นที่ติดตั้งมิเตอร์แบบเติมเงิน โครงการ Koh Jik ReCharge เพื่อเป็นต้นแบบ Smart Micro-grid สำหรับพื้นที่เกาะอื่นต่อไป

สสช. ร่วมลงพื้นที่ติดตั้งมิเตอร์แบบเติมเงิน โครงการ Koh Jik ReCharge เพื่อเป็นต้นแบบ Smart Micro-grid สำหรับพื้นที่เกาะอื่นต่อไป

สสช. หรือ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของป...
read more
สสช.กระทรวงพลังงงานสรุปบทเรียนโครงการพลังงานชุมชน ปี 2562 และก้าวต่อไปในปี 2563

สสช.กระทรวงพลังงงานสรุปบทเรียนโครงการพลังงานชุมชน ปี 2562 และก้าวต่อไปในปี 2563

สสช. หรือ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของป...
read more
สสช.สรุปบทเรียนโครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายรับฟังข้อเสนอเพื่อผลักดันนโยบายพลังงานชุมชน

สสช.สรุปบทเรียนโครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายรับฟังข้อเสนอเพื่อผลักดันนโยบายพลังงานชุมชน

วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 นายกณพงศ์ เทพา...
read more