กระทรวงพลังงานพร้อมขับเคลื่อน 5 แผนงานพลังงานชุมชน ประจำปี 2560

กระทรวงพลังงานพร้อมขับเคลื่อน 5 แผนงานพลังงานชุมชน ประจำปี 2560

กระทรวงพลังงานพร้อมขับเคลื่อน 5 แผนงานพล...
read more
Thai village uses poop to power homes

Thai village uses poop to power homes

PA DENG – Nestled in a deep pocket...
read more
พิธีมอบแบตเตอรี่ “โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน”ขยายผลระยะที่ 2 ให้แก่เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

พิธีมอบแบตเตอรี่ “โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน”ขยายผลระยะที่ 2 ให้แก่เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ผอ.สำนักส่งเสริมก...
read more
กำหนดการงานส่งมอบแบตเตอรี่ โครงการ “แบตเตอรี่ยืมใช้ คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน” ขยายผล ระยะที่ 2

กำหนดการงานส่งมอบแบตเตอรี่ โครงการ “แบตเตอรี่ยืมใช้ คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน” ขยายผล ระยะที่ 2

        กำหนดการงานส่งมอบแบตเตอรี่โครงกา...
read more
เชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมมือร่วมใจช่วยกันประหยัดไฟฟ้า ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟของพี่น้องประชาชนภาคใต้ ตลอดระยะเวลา 12 วัน

เชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมมือร่วมใจช่วยกันประหยัดไฟฟ้า ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟของพี่น้องประชาชนภาคใต้ ตลอดระยะเวลา 12 วัน

ในช่วงการปิดซ่อมบำรุงประจำปีแหล่งก๊าซฯ J...
read more
นโยบายพลังงานชุมชน & ตัวอย่างชุมชนต้นแบบ 2016

นโยบายพลังงานชุมชน & ตัวอย่างชุมชนต้นแบบ 2016

“โครงการวางแผนพลังงานชุมชน” ได้เริ่มดําเ...
read more
โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (...
read more
รายการปราชญ์ชาวบ้าน “ศูนย์การเรียนรู้หนองแซงที่พึ่งของคนชัยนาท

รายการปราชญ์ชาวบ้าน “ศูนย์การเรียนรู้หนองแซงที่พึ่งของคนชัยนาท

สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท ร่วมสนับสนุ...
read more
อาสาสมัครพลังงานชุมชน ร่วมสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงาน (Energy Literacy) สำหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

อาสาสมัครพลังงานชุมชน ร่วมสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงาน (Energy Literacy) สำหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระ...
read more
การใช้ประโยชน์จากพลังงาน ลม ชีวมวล ชีวภาพ แสงอาทิตย์ 6 รู้ รอดวิกฤตด้วยพลังงานทดแทน

การใช้ประโยชน์จากพลังงาน ลม ชีวมวล ชีวภาพ แสงอาทิตย์ 6 รู้ รอดวิกฤตด้วยพลังงานทดแทน

การใช้ประโยชน์จากพลังงาน ลม ชีวมวล ชีวภา...
read more