ก.พลังงาน ร่วมจัดนิทรรศการ ASEAN Sustainable Energy Week 2020

เมื่อวันที่ 22-26 กันยายน 2563 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (giz) และ วิสาหกิจเพื่อสังคม ReCharge ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงาน  ASEAN Sustainable Energy Week 2020 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค : ในประเด็น Towards Rural Electrification : International experiences and Development in Thailand ภายในนิทรรศการ จะมีการนำเสนอเทคโนโลยี off-grid เกี่ยวกับการพัฒนาระบบไฟฟ้าบนเกาะและพื้นที่ห่างไกล เช่น smart microgrid, community microgrid, DC solarhome, Pay As You Go, LifePo4 battery และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลกรณีศึกษาชุมชนบ้านเกาะจิก จังหวัดจันทบุรี และชุมชนบ้านเกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง : https://drive.google.com/file/d/1krpZXi52uu-OR1XhPe7IhaK7OY5H_q29/view?usp=sharing

สามารถอ่านรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้านล่างของคอลัมป์

PAYGO

ร่วมจัดนิทรรศการ Asean Sustainable Energy Week 2020PAYGO : Asean Sustainable Energy Week 2020Smart & Innovative Solutions,Towards Rural electrification

โพสต์โดย ReCharge เมื่อ วันอังคารที่ 22 กันยายน 2020

ทดลองกดรหัสเติมเงิน Pay as You Go ในงานนิทรรศการ Asean Sustainable Energy Week 2020

PAYGO : Asean Sustainable Energy Week 2020Smart & Innovative Solutions,Towards Rural electrification

โพสต์โดย ReCharge เมื่อ วันอังคารที่ 22 กันยายน 2020

ข้อมูลกรณีศึกษาการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานทดแทนบ้านเกาะจิก อ.ขลุง จ.จันทบุรี

http://

ข้อมูลกรณีศึกษาการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานทดแทนประเภท Solar Home System บ้านเกาะบุโหลนดอน อ.ละงู จ.สตูล

http://

http://

https://drive.google.com/file/d/1lqW3QIcSCWZSl-zk36YiBCe-MSVfsdz_/view?usp=sharing

http://

 

PAYGO

PAYGO : Asean Sustainable Energy Week 2020Smart & Innovative Solutions,Towards Rural electrification

โพสต์โดย ReCharge เมื่อ วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2020