กศร.ร่วมกับองค์กรรีชาร์จ ลงพื้นที่พัฒนาการเข้าถึงไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

กลุ่มเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับองค์กรรีชาร์จ ลงพื้นที่พัฒนาการเข้าถึงไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เกาะบุโหลน ต.ปากน้ำ อ.ละงู ระหว่างวันที่ 21-26  ตุลาคม 2564

วันที่ 21 ต.ค. 2564 เวลา 14.00-15.00 น. ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการครบรอบ 1 ปี “โครงการเพิ่มการเข้าถึงไฟฟ้าของเกาะบุโหลนดอน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” และแนวทางการขยายผล ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 1.) พลังงานจังหวัดสตูลและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล 2.) หัวหน้า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จ.สตูล 3.) ผู้แทนจาก อบต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 4.) ผู้แทนจากกลุ่มเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน กระทรวงพลังงาน 5.) ผู้แทนจากองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมรีชาร์จ ReCharge รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

1.) นายวิชาญกรณ์ ประภาวิทย์ พลังงานจังหวัดสตูล
2.) นายวิทยา บัวพล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
3.) พิรัฐ อินพานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน กระทรวงพลังงาน
4.) นายธนัย โพธิสัตย์ หัวหน้าโครงการรีชาร์จ บ.รีชาร์จเอ็นเนอร์ยี
5.) นายชัยวุฒิ บารา นายช่างโยธา อบต.ปากน้ำ จ.สตูล
ุุ6.) นายการันต์ แป้นทอง ฝ่ายสื่อและประชาสัมพันธ์โครงการรีชาร์จ
7.นางสาวณัฐชยา วงษ์นาคเพ็ชร์ ตำแหน่ง จนท.ประสานงานโครงการ
8.นางสาวปิญชาน์ รักษกาฬ ตำแหน่ง นักวิชาการพลังงาน
9.นายพุทธิรัช เหมรา ตำแหน่ง นักวิชาการพลังงาน
11.นางสาววริกานต์ ศิริวัฒน์ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

วันที่ 21 ต.ค. 2564 : ประชุมเตรียมงานลงพื้นที่ “โครงการเพิ่มการเข้าถึงไฟฟ้าของเกาะบุโหลนดอน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” และแนวทางการขยายผลเกาะบุโหลนเล โดยกำหนดรูปแบบเวทีชี้แจงที่จะทำกับชุมชนให้ทีมงานซักซ้อมทำความเข้าใจดังนี้
วิธีการสำรวจข้อมูลเกาะบูโหลนเล
1. Google + gps ฟอร์มเก็บข้อมูล แบ่งเดิน 2 ทีม A และ B เก็บข้อมูลการใช้พลังงาน อาชีพ รายได้ รายจ่าย กลุ่มครัวเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร รีสอร์ท บังกะโล อื่นๆ
2. ฟอร์มผู้เข้าร่วมประชุม/สำหรับกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
3. ใบปลิวแนะนำระบบ SHS Pay-As-You-Go สะท้อนข้อเปรียบเทียบหากเปลี่ยนน้ำมันมาเป็นแสงอาทิตย์ ผลที่เกิดขึ้น
4. แผนที่ทำมือชวนชาวบ้านมาร่วมให้ข้อมูล

ดำเนินงานโดยผู้แทนจากกลุ่มเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน กระทรวงพลังงาน ผู้แทนจากองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมรีชาร์จ ReCharge :

เอกสารประกอบการประชุม 

http://

22 ต.ค. 2564 : ทีมงานพัฒนาพลังงานสะอาดโดยผู้แทนจากกลุ่มเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน กระทรวงพลังงาน ผู้แทนจากองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมรีชาร์จ ReCharge TH  เข้าตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ตามมาตรฐาน โดย บุคลากรสาธารณะสุขประจำเกาะบุโหลนดอน  และนำอุปกรณ์โซล่าร์โฮมขนย้ายลง ก่อนเดินทางไปเกาะบุโหลนเล

22 ตุลาคม: ทีมงานนำตัวอย่างอุปกรณ์​และเรื่องราวของเกาะบุโหลนดอนมานำเสนอและเชิญชวนพี่น้องชาวบุโหลนเลเข้าร่วมกิจกรรมการสาธิต​อุปกรณ์​โซลาร์โฮมในวันที่​ 23​ ตุลาคม​ 2564 เวลา​ 15.00

วันที่ 23 ต.ค. : เวทีประชุมชี้แจงการขยายผลโครงการเข้าถึงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเกาะบุโหลนเล จ.สตูล ครั้งที่ 1 โดยทีมพัฒนาได้นำรูปแบบการจัดตั้งกลุ่มบริหารจัดการโซลาร์โฮมแบบเติมเงิน เสนอกับสมาชิกชุมชนบ้านเกาะบุโหลนเล และได้คัดเลือกประธานจัดตั้งคณะทำงาน ทีมช่างชุมชน ตั้งกติกา การรับรองรูปแบบเพื่อนำไป พร้อมจัดทำแบบสำรวจผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ พร้อมเดินหน้าสู่ต้นแบบเกาะพลังงานสะอาด


24 ตุลาคม​ : ทีมงาน​ ReCharge​ เดินสำรวจเพื่อจับพิกัด gps ตำแหน่งบ้านสมาชิกที่ใช้ระบบ SHS จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ​ให้กับช่างชุมชน​ในการติดตั้งชุดตู้เย็นและตู้แช่​พลังงานแสงอาทิตย์​ให้กับสมาชิกใหม่ของกลุ่มฯ​ อบรมทบทวนการใช้แอพพลิเคชั่น Paygee ออกรหัสเติมเงินรายเดือนระบบ Solar Home ให้กับเหรัญญิกกลุ่มฯ และการเยี่ยมบ้านเพื่อรับฟังความเห็นของสมาชิกที่ใช้งานระบบโซลาร์โฮมแบบเติมเงิน กลุ่มพลังงานทดแทนและการออมบ้านเกาะบุโหลนดอน จ.สตูล

แผนที่การขยายผล SHS _ Pay-As-You-Go บ้านเกาะบุโหลนดอน จ.สตูล : https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1XSanwnatG9T6ucWW7IJcXu2OQP-DCn34&usp=sharing

25​ ตุลาคม​ : การประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปีและการใช้ข้อมูลการดำเนินงานเพื่อวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพงานในอนาคตของกลุ่มพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความยั่งยืนบ้านเกาะบุโหลนดอน จ.สตูล และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงขอรับเงินทุนสนับสนุนเพื่อขยายผลแบบทยอยคืนปลอดดอกเบี้ยจำนวน 120,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน สนับสนุนโดยองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม ReCharge TH โดยมีสักขีพยานและที่ปรึกษาคือผู้แทนจากกลุ่มงานเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐานกระทรวงพลังงาน

การใช้ข้อมูลสถิติเพื่อวางแผนพัฒนากลุ่มพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความยั่งยืนบ้านเกาะบุโหลนดอน

25 ต.ค. ภาคกลางคืน : การประชุมสรุปผลประกอบการโซล่าโฮมแบบเติมเงิน (Pay-As-You-Go) ประจำเดือนตุลาคม 2564 รายรับสุทธิ 19,815 บาท กลุ่มพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความยั่งยืนบ้านเกาะบุโหลนดอน จ.สตูล โดยมีองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม ReCharge TH และที่ปรึกษาคือผู้แทนจากกลุ่มงานเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐานกระทรวงพลังงาน เป็นที่ปรึกษาและร่วมตรวจสอบ

26 ตุลาคม : การติดตั้งจุดขยายสัญญาณอินเตอรฺเน็ตไวไฟชุมชนเกาะบุโหลนดอน การจัดทำระบบทะเบียนยืมเครื่องมืออุปกรณ์ช่าง การติดตามซ่อมบำรุง การสอบถามความเห็นที่มีต่อโครงการของสมาชิก

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/1487171737/posts/10225334523298547/?sfnsn=mo

http://ppp.energy.go.th/บทเรียน-1-ปี-สำหรับการดำเ/

บทเรียน 1 ปี สำหรับการดำเนินโครงการไฟฟ้าสะอาดบ้านเกาะบูโหลนดอน

http://ppp.energy.go.th/หน-ผตร-ทวารัฐ-เกาะบูโหลน/ 

นายทวารัฐ สูตะบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการโซล่าโฮม บ้านเกาะบูโหลนดอน