กองทุนพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม บ้านเกาะจิก Koh Jik Clean Energy for Environment Fund

กองทุนพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม บ้านเกาะจิก (Kohjik Clean Energy Environment)
เกาะจิกสามารถขายคาร์บอนเครดิตไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทน (Renewable Energy Credit) – สนับสนุนโดยองค์กรอัลโลโทรป พาร์ทเนอร์ (Allotrope Partners) ได้ทำสัญญาซื้อเครดิตไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทนบ้านเกาะจิกตลอดอายุโครงการ 20 ปี โดยให้ทุนจำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐ หรือ เทียบเท่ากับประมาณ 1,500,000 บาท ยอดเงินงวดแรกจาก Allotrope​ เข้าแล้ว 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ แลกเปลี่ยนมาเป็นเงินไทย 304,229.70 บาท


– กองทุนพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม บ้านเกาะจิก (Kohjik Clean Energy Environment) จึงได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อรับเงินทุนมาบริหารจัดการในรูปแบบกองทุนของชุมชนเพื่อพัฒนาด้านพลังงานสะอาด สรุปถ้าโปรเจคพลังงานสะอาดระดับชุมชนถ้าทำได้ ใช้จริง ยั่งยืน ก็จะมีทุนสนับสนุนลักษณะนี้เพิ่มเติมหลังเดินระบบ โดยเกาะจิกขายโครงการให้ invester ได้ 50,000 USD หลังจากเปิดบัญชีจะโอนทันทีหลังเดินระบบ
เงินส่วนนี้จะนำมาสร้างประโยชน์เช่น นำมาลดค่าไฟฟ้า เป็นทุนหมุนเวียนซ่อมบำรุง ต่อยอดลงทุนเพิ่มรายได้ เป็นต้น
กองทุนพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม บ้านเกาะจิก Koh Jik Clean Energy for Environment Fund ได้สำเร็จ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
http://ppp.energy.go.th/กองทุนพลังงานสะอาดเกาะ

อัลโลโทรป พาร์ทเนอร์ (Allotrope Partners) ซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษาด้านการลงทุนตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา https://www.allotropepartners.com/

– อัลโลโทรป พาร์ทเนอร์ (Allotrope Partners) มีเครือข่ายนักลงทุนเพื่อสังคมด้านพลังงานทดแทน ที่สนใจนำเงินมาซื้อ เครดิตไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทน (Renewable Energy Credit) และประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่นคาร์บอนเครดิต
– ผ่านการประสานของอัลโลโทรป พาร์ทเนอร์ (Allotrope Partners) ได้ทำสัญญาซื้อเครดิตไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทนของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทนบ้านเกาะจิกตลอดอายุโครงการ 20 ปี โดยให้ทุนจำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐ หรือ เทียบเท่ากับประมาณ 1,500,000 บาท
– กองทุนพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม บ้านเกาะจิก จึงได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อรับเงินทุนมาบริหารจัดการในรูปแบบกองทุนของชุมชนเพื่อพัฒนาด้านพลังงานสะอาด สรุปถ้าโปรเจคพลังงานสะอาดระดับชุมชนถ้าทำได้ ใช้จริง ยั่งยืน ก็จะมีทุนสนับสนุนลักษณะนี้เพิ่มเติมหลังเดินระบบ โดยเกาะจิกขายโครงการให้ invester ได้ 50,000 USD หลังจากเปิดบัญชีจะโอนทันทีหลังเดินระบบ
เงินส่วนนี้จะนำมาสร้างประโยชน์เช่น นำมาลดค่าไฟฟ้า เป็นทุนหมุนเวียนซ่อมบำรุง ต่อยอดลงทุนเพิ่มรายได้ เป็นต้น

  

– Allotrope เป็นบริษัทให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับพวกเจ้าของเงินทั้งหลาย อยู่ที่ Bay Area San Francisco https://www.allotropepartners.com/
– Allotrope มีเครือข่ายที่เป็น Social Investor ที่สนใจนำเงินมาช่วย fund social project เป็นจำนวน 20-30% โดยการแลกกับการซื้อ Renewable Energy Credit (REC) หรือ Environmental Attribute (เช่น Carbon Credits) เป็นต้น
– ลักษณะการให้เงินคือจะตัดมูลค่า REC ทั้งโครงการออกมา 20 ปี แล้วโอนเงินมาเพื่อซื้อ REC นั้นทั้งหมดในปีแรก ก็เหมือนได้ subsidized capital cost
– ตอนนี้ทาง Allotrope มี REC buying quota เหลือ สำหรับปีนี้อยู่ 540 kW สำหรับโครงการ high-impact ในประเทศไทย ถ้ามีพวกติดโซลาร์สำหรับโรงเรียน/โรงพยาบาล/ชุมชน etc. จะเป็น off-grid หรือ on-grid ก็ได้ถ้าแสดงให้เห็นถึงความต้องการ

“The funding provided can cover 20%-30% of the capital cost and is offered as a pre-purchase of the project’s environmental attributes, in the form of Renewable Energy Credits”

อ่านรายละเอียดเอียดเพิ่มเติมนำเสนอ KohJik ReCharge พ.ย. 2562 (Koh Jik ReCharge_Nov) : https://bit.ly/33EjQGG
แผนที่ออนไลน์ผู้ใช้ไฟฟ้าของเกาะจิก :
https://drive.google.com/open?id=1A3EPwQw-BBPGOMY2COYLw8GxorfDmN2Y&usp=sharing
Koh Jik ReCharge ปฏิบัติการฟื้นฟูระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานสู่ความยั่งยืน : 

Koh Jik ReCharge ปฏิบัติการฟื้นฟูระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานสู่ความยั่งยืน

ลงพื้นที่ติดตั้งมิเตอร์เติมเงิน : 

สสช. ร่วมลงพื้นที่ติดตั้งมิเตอร์แบบเติมเงิน โครงการ Koh Jik ReCharge เพื่อเป็นต้นแบบ Smart Micro-grid สำหรับพื้นที่เกาะอื่นต่อไป

แผนที่ออนไลน์ผู้ใช้ไฟฟ้าของเกาะจิก : https://drive.google.com/open?id=1A3EPwQw-BBPGOMY2COYLw8GxorfDmN2Y&usp=sharing