เครื่องมือในการพัฒนาข้อมูลด้านพลังงานสำหรับศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน 2564

จากกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายพลังงานภาคประชาชนเอกสารประกอบงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้พลังงานในชุมชน” งบประมาณปี 2564วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง Hillside 1 ชั้น 6 เดอะควอเตอร์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

เครื่องมือในการพัฒนาข้อมูลด้านพลังงาน :

สมดุลพลังงานศูนย์เรียนรู้ : 

เทคโนโลยีพลังงานชุมชน :

เส้นทางสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน

ฟังจับถอดอย่างมีส่วนร่วม

ตัวอย่างข้อมูลศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน ทต.วังหิน จ.นครราชสีมา ข้อมูลเพิ่มเติม   https://drive.google.com/file/d/11NxVhjdAyLIclGmwi0-WnEuVEMk-yWo4/view?usp=drivesdk