ข้อมูลการดำเนินงานแผนพลังงานชุมชนรูปแบบใหม่ 2564

รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม https://drive.google.com/file/d/1A3YMZ91XsGdKZfJ5AsgRTR3x6agU9hD-/view?usp=sharing