ข้อมูลเทคโนโลยีและการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ห่างไกล

ลิงค์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล

https://web.facebook.com/Sumnakkaow.PRD/videos/340657610388324

http://ppp.energy.go.th/wp-content/uploads/2020/09/200826_ReCharge-Updates.pdf”

http://ppp.energy.go.th/wp-content/uploads/2020/09/ReCharge_Community-Structure.pptx”

http://ppp.energy.go.th/wp-content/uploads/2020/09/ReCharge_ASEW_SHS-Experience.pdf”

http://ppp.energy.go.th/wp-content/uploads/2020/09/GIZ-recommendations-for-accelerated-rural-electrifications.pdf”

https://drive.google.com/file/d/1lqW3QIcSCWZSl-zk36YiBCe-MSVfsdz_/view?usp=sharing

http://ppp.energy.go.th/wp-content/uploads/2020/09/เอกสารประกอบคณะทำงานโครงการเกาะสินไห.pdf”

https://drive.google.com/file/d/1ktYGvlOoaP_ABkRku7xNsv1U-HM2hiLu/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1sYGa6tDIm3RYYtIYtt8ZNI29UUTGbMuJ/view?usp=

https://drive.google.com/file/d/1M3mhSiKBUDHrauPiMTiBHq0ejL5p5F3D/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1t-Ln584tUvhqpFwVgStgGGDHysOeOV_0/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Zbm_dnOa30BptZOcIKrZQhXl9HOaJGBg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1sYGa6tDIm3RYYtIYtt8ZNI29UUTGbMuJ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1olBPt8x7rwAlCUpY5PFIlO_ynvbMDN6h/view?usp=sharing