ชุมชนต้นแบบ

 

อบต.คลองน้ำไหล จ.กำแพงเพชรอบต.ท่ามะนาว จ.ลพบุรีอบต.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราชอบต.นาชุมเห็ด จ.ตรังอบต.นาเสียว จ.ชุมพรอบต.ป่าเด็ง จ.เพชรบุรี