แหล่งเรียนรู้พลังงานชุมชน

ลำดับปีที่เข้าร่วมจังหวัดชื่อชุมชนสถานที่ตั้งผู้รับผิดชอบเบอร์โทรศัพท์ผลการดำเนินการ
12549ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือตำบลนาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรังนายสุดใจ ตั่นเล่ง08-0526-8036เตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร
22549นครศรีธรรมราชศูนย์เรียนรู้พัฒนาศักยภาพฯ 14 ม.10 ต.ทุ่งสง อ.นาบอนนายเอิบ สารานิตย์08-4994-4087เป็นศูนย์เรียนรู้ศุนย์หลักในตำบลและยังมีศูนย์เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบทุกหมู่บ้าน
32549พิษณุโลกอบต.วังทอง358 หมู่ 10 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลกนายบุญตา ดอนทิพย์ไพร-เผาถ่าน ถัง 200 ลิตร
42549มุกดาหารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำริฯ ตำบลคำชะอีม.11 ต.คำชะอี อ.คำชะอีนายพิน สุวรรณไตรย์08-8303-3145 สถานที่ศึกษาดูงานมีความพร้อมในทุกด้าน การให้ความรู้ที่หลากหลายด้านทั้งทางวิชาการและทางการปฏิบัติจริง สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่หลากหลาย เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานลงโดยการร่วมบูรณาการกันของหลายหน่วยงานฯ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
52549ราชบุรีอบต.บ้านบึง-คุณยุพา เหนียวแก้ว-ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบนอน)
62549สุโขทัยอบต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัยหมู่บ้านประดู่เฒ่า หมู่ที่ 7 ต.กง อ.กงกรลาศ จ.สุโขทัยนายบุญเลิศ แจ้งเรื่อง08-6217-4049วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปั้นเตาอั้งโล่ บ้านประดู่เฒ่า
- ผลิตเตาซุปเปอร์อั้งโล่
72550กระบี่อบต.ห้วยยูงหมู่ 3นายบุญแก้ว ทิพรงค์08-1272-6486การเผาถ่านคุณภาพ,การประหยัดพลังงาน
82550เชียงใหม่ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอ.แม่ริม จ.เชียงใหม่สนง.พลังงานภูมิภาคที่ 10 (เชียงใหม่) - ผลิตลูกประคบสมุนไพรและไก่งวงแดดเดียวจากโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์
92550เชียงใหม่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ศูนย์บริการวิชาการที่7 (เชียงใหม่) - ผลิตปลาแห้งจากโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์
102550เชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้อ.สันทราย จ.เชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - บ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์
112550ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ดตำบลนาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรังนายหนูอิ่ม ปานนิล08-5478-10441.   ศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชนตำบลนาชุมเห็ด
2.   โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา
3.   สถานีอนามัยบ้านต้นปรง
4.   ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก คลองลำขนุน/คลองลำพิกุล
5.   ระบบหมักแก๊สชีวภาพบ้าน อส.พน. หนูอิ่ม ปานนิล
6. วิสาหกิจชุมชนเกษตรกร โรงอบแห้งยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์ (อส.พน.เอียด มาแสง)
122550นครศรีธรรมราช ศูนย์การเรียนรู้ถ่ายทอดและผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน47/1 ม.3 ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์นายประกอบ ชูไชยยัง08-3393-0112ศูนย์เรียนรู้ทั้ภาคทฤษฏีและปฏิบัติ
132550ประจวบคีรีขันธ์อบต.ศิลาลอยกลุ่มปั้นเตาให้เป็นดิน ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายธีรวิทย์ สุวรรณเกิด
นายประคอง พลับใหญ่
นายประสพ พลับใหญ่
08-5385-5702ส่งเสริมเทคโนโลยีเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง (เตาอั้งโล่) จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “กลุ่มปั้นดินให้เป็นเตา”ทำการผลิตและจำหน่ายเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง
142550พัทลุงชุมชนเขาเจียก ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุงต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุงคุณสุชาติ ไชยบัณฑิต08-9597-9922แก๊สชีวภาพจากเศษอาหารและมูลสัตว์ด้วยถัง ขนาด 200 ลิตร
152550พัทลุงชุมชนเขาเจียก ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุงต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุงคุณสวัสดิ์ กูลศิริศรีตระกูล08-4995-4706ผลิตแก๊สชีวภาพขนาดย่อมพร้อมขยาย ในชุมชนและนอกชุมชน
162550ยะลาอบต.ลำพะยา 52/1 ม.1 ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลานายธีระ ยอดขวัญ08-5670-6301บ่อหมักก๊าซชีวภาพ 4 ลบม.
172550ยะลาอบต.ลำพะยา 106/2 ม.4 ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลานายกิตติศักดิ์ ลายเจียร08-9975-6978บ่อหมักก๊าซชีวภาพ 1 ลบม.
182550ยะลาอบต.ลำพะยา93/2 ม.1 ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลานายสวัสดิ์ ลายเจียร08-6295-1667บ่อหมักก๊าซชีวภาพ 4 ลบม.
192550สตูลอบต.เกตรี ม.1 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูลจสต.มณัฐ ปลอดทอง08-1095-9155มีสถานที่ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและด้านการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียง
202550สระบุรีอบต.หินซ้อน อ.แก่งคอย18 ม.6 ต.หินซ้อนนายเจ็น ต้นเกตุ
นายประจักษ์ ต้นเกตุ
08-1293-4310วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเตาซุปเปอร์อั่งโล่ ผลิตเตาซุปเปอร์อั่งโล่ผลิตบ่อและถังหมักแก๊สชีวภาพ
212550สิงห์บุรีองค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย42 หมู่ที่1 ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
35 หมู่ที่1 ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
นายสมชาย ปานทอง
นายสิงห์ทอง เหมือนม่วง
09-1256-9737
08-9538-0733
1. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพชาววังกระจับผลิตเตาแก๊สชีวมวล (แบบฟืน)
222550สุโขทัยอบต. ตาลเตี้ย อ.เมือง จ.สุโขทัยศูนย์การเรียนรู้ไบโอดีเซลอบต. ตาลเตี้ย
อ.เมือง จ.สุโขทัย
อบต.ตาลเตี้ย0-5563-2502ศูนย์การเรียนรู้เรื่องไบโอดีเซล
232550หนองคายเทศบาลตำบลจุมพลตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายนายสมศักดิ์ ดวงภมร08-1872-1929สถานที่แสดงและจำหน่ายเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เช่น เตาเผาถ่าน 200 ลิตร เตาย่างไร้ควัน ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์เตาชีวมวล
242550อยุธยาอบต.ดอนหญ้านางอบต.ดอนหญ้านางนายบุญชู ศรีพุ่ม08-6134-0453อบต.ที่มีศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงาน โดย นายบุญชู ศรีพุ่ม
252550อุดรธานีองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เข้าร่วมโครงการ 80 ชุมชน ปี 50 (กลุ่มปั้นเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง)ทต.นาดี อ.หนองแสงนายชวน กุสุมา--
262550อุดรธานีศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน (เทคโนโลยีจักรยาน 108 ประหยัดพลังงาน ทต.นาดี) ทต.นาดี อ.หนองแสงนายทองม้วน ภูเวียงแก้ว--
272550อุตรดิตถ์กลุ่มวิสาหกิจพลังงานชุมชนตำบลคอรุม ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์นายอัษฎางค์ สีหาราช08-1046-97441. ศูนย์ฝึกอบรมเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
2. พลังงานทดแทน
3. ผลิตเทคโนโลยีพลังงาน
4. ผลิตข้าว
282551กระบี่อบต.หนองทะเลบ้านเขากลมนายสงวน มงคลศรีพันเลิส-หลักสูตร เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
292551เชียงใหม่ทต.บวกค้างทต.บวกค้างทต.บวกค้าง0-5344-6548กลุ่มออกแบบพัฒนาและผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ทุกชนิด (เทคโนโลยีล้านนา)
302551เชียงใหม่ทต.ลวงเหนือทต.ลวงเหนือทต.ลวงเหนือ0-5386-6077กลุ่มพลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพ แบบ Fixdome ต่อท่อใช้กับหมู่บ้าน และแบบครัวเรือนถุง PV
312551ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลละมอตำบลละมอ อ.นาโยง จ.ตรังนายอรุณ อ่อนทอง08-4744-89441. ศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน
2. ระบบหมักแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ บ้านอส.พน.จาย ผลผอม
3. ระบบหมักแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ บ้านอส.พน.อรุณ อ่อนทอง
4. บ้านต้นแบบประหยัดพลังงาน หมู่ที่ 6 อส.พน.สุจินต์ คงน้อย
322551ตรังเทศบาลตำบลย่านตาขาวตำบลย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรังนายเผดื่อง รักษศรี08-1978-4679ศูนย์เรียนรู้ไบโอดีเซลชุมชนนาโต๊ะกา
332551ตรังบ้านตันหยงลุโละ29 ม.1 ต.ตันหยงลุโละ อ.เมือง จ.ปัตตานีนายวันชัย หะยีสมาแอ08-7292-2858ศูนย์เรียนรู้การเผาถ่านจากกะลามะพร้าวบ้านหยงลุโละ
342551นครพนมอบต.โพนบก80 ม.2 ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์นายประพันธ์ ตะวะนะ08-8037-8728นายประพันธ์ ตะวะนะ เป็นประธานจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนอนุรักษ์พลังงาน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มฯ และได้รับ งบประมาณสนับสนุนจาก อบต. และธนาคาร (สินเชื่อรายย่อย) เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตให้เพียงพอแก่ความต้องการ ในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง
352551นครพนมอบต.โพนทอง29 ม.6 ต.โพนทอง อ.เรณูนครนายชูมา เกษรราช08-8337-4691นายชูมา เกษรราช ประธาน อส.พน.และวิทยากรตัวคูณ มีแนวคิดที่จะประยุกต์เตาชีวมวลมาใช้ในท้องถิ่น โดยการนำถังสีและวัสดุเหลือใช้ที่หาได้ในท้องถิ่น มาประยุกต์ ผลิตเตาชีวมวลใช้และจำหน่าย และภายในบริเวณบ้านได้จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน
362551ประจวบคีรีขันธ์อบต.อ่าวน้อย
อบต.ทรายทอง
บ้านอ่าวน้อย ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
22/1 หมู่๘ ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายวิเชียร แจ่มยวง
นายมนตรี ไชยภักดี
- จำหน่ายถ่านไม้และน้ำส้มควันไม้ไล่แมลง
372551พัทลุงชุมชนแพรกหา ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุงต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุงนายก อบต. แพรกหา0-7464-3276ผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ใช้ภายใน ตำบลแพรกหา
382551เพชรบุรีอบต.บางขุนไทรศูนย์เรียนรู้บ้านดอนผิงแดดนายสำราญ อวบอิ่ม08-7904-4296-
392551ยะลาทต.ยุโป40/2 ม.2 ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลานาสะแปอิง จารู -บ่อหมักก๊าซชีวภาพ แบบท่อวง
402551สงขลาทต.ปริก อ.สะเดา57 ม.2 ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลานายซาการียา หมัดเลียด08-6916-13541. มีเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เช่น ระบบหมักแก๊สชีวภาพ เตาเผาถ่าน ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น
2. สามารถรองรับผู้มาเยี่ยมชมได้ประมาณ 50 คน
3. มีวิทยากรประจำศูนย์ จำนวน 2 คน
412551สิงห์บุรีองค์การบริหารส่วนตำบลทับยา3/1 หมู่2 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรีนางมะยม จันทร์อินทร์08-6164-2704ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนแฝก
422551สิงห์บุรีองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม32/1 หมู่ที่4 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีนายณรงค์ วิมา08-4012-7306ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
432551สุพรรณบุรีทต.สามชุก13/1 หมู่ที่ 3 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีนายสมาน จำปาทอง08-7755-6334ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานและเศรษฐกิจพอเพียง
442552ลำพูนเตาอั้งโล่ชุมชนอุโมงค์
แก๊สชีวภาพบ้านกอข่อย
ต.อุโมงค์ จ.ลำพูน
ต.หนองหนาม จ.ลำพูน
สนง พนจ.ลำพูน - มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 15 คน
452552กำแพงเพชรชุมชน ต.คลองน้ำไหลหมู่ที่ 6 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชรอส.พน.นายจิรวัฒน์ พรมจีน08-0688-8547แหล่งสาธิตการผลิตเตาย่างไร้ควัน, เตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบตั้งและแบบนอน, เตาเศรษฐกิจ, เตาชีวมวล, เตาชีวมวลแกลบ, เตาขี้เลื่อย และเตาซุปเปอร์อั้งโล่
462552กำแพงเพชรชุมชน ต.คลองน้ำไหลหมู่ที่ 28 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชรอส.พน. นายประพนธ์ เพิ่มสมบัติ08-7309-0166แหล่งสาธิตการทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพ, เตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบตั้ง และแบบนอน
472552ชุมพรชุมชนบ้านพะงุ้นอบต.ครนนายชำนิ พ่วงแม่กลอง09-2375-2367-
482552เชียงใหม่ทต.เจดีย์แม่ครัวทต.เจดีย์แม่ครัวทต.เจดีย์แม่ครัว0-5384-8601กลุ่มพลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพ แบบครัวเรือนถุง PV ใช้ภายในหมู่บ้าน จำนวน 60 ครัวเรือน
492552ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามตำบลท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรังนางเหมือนใจ เพชรเพ็ง -ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน (โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, เตาฟืนนาชุมเห็ด)
502552ตรังบ้านท่าข้าม9/1 ม.3 ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานีนางวราภรณ์ หนูพรหม08-8835-3176ศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นเตาซุปเปอร์อั้งโล่
512552ตากทต.แม่ตาว (300 ชุมชน)82 หมู่ที่ 3 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110นายสันติ เครืออยู่08-9634-8491ผลิตถ่านสมุนไพรดูดกลิ่นขาย
- ด้านเศรษฐกิจ : เกิดเป็นอาชีพใหม่ขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพได้เป็นอย่างมาก โดยมีการตกแต่งตัวถ่านดูดกลิ่นให้เกิดความสวยงาม ด้วยสีสัน และรูปแบบ มีกลากหลายขนาดหลายแบบให้ลูกค้าได้เลือก เช่น เปลือกหอยต่าง ๆ ปลาดาว ฯลฯ สามารถผลิตได้ ตามความต้องการของลูกค้า มีความแปลกใหม่น่าใช้มากยิ่งขึ้น สภาวะการตลาดมีการผลิตอย่างต่อเนื่อง เหมาะต่อการผลิตในชุมชน ถึงแม้เศรษฐกิจจะทดถอย แต่ธุรกิจยังไปได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสินค้าขายในราคาถูก รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น ดูดกลิ่นในตู้เย็น และก็เป็นของฝากได้ด้วย
- ด้านสังคม : สามารถนำความรู้ที่มีอยู่นั้น ไปถ่ายทอดให้กับประชาชนคนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนเอง หรือชุมชนอื่นๆ พร้อมทั้งชุมชนได้มีแบบอย่าง และมีส่วนร่วม ในการนำพลังงานทดแทนในท้องถิ่นมาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ด้านการศึกษา : สามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงานได้ สำหรับชุมชนหรือกลุ่มอาชีพที่สนใจ
- ด้านสิ่งแวดล้อม : สามารถนำเศษไม้มาเผาเป็นถ่าน เผาให้ได้คุณภาพที่ดี นำมาป่นและอัดลงแม่พิมพ์ โดยใช้สมุนไพรยางไม้เป็นส่วนประกอบให้ถ่านเกาะแน่น จนได้แบบที่ต้องการ แล้วนำมาลงสี และนำเข้าตู้อบความร้อนเพื่อไร่ความชื้นออกจากชิ้นงาน และสามารถ นำน้ำส้มควันไม้ที่ได้จากการเผาถ่านนั้น มาใช้ประโยชน์ ทางด้านการเกษตรได้เช่นไล่แมลงศัตรูพืช ฟื้นฟูสภาพดินเสื่อม ฯลฯ
522552นครนายกศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานตำบลพรหมณีนายละเอียด สร้อยทอง08-7076-1824การนำเศษวัสดุที่เหลือใช้มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ จำหน่ายสินค้า OTOP ตลาดนัดชุมชน ออกบูทตามกิจกรรมต่างๆ และได้รับรางวัล
532552นครนายกศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์ดินถิ่นพลังงานยั่งยืน24 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกนางรำพรรณ ทรัพย์เจริญ08-9776-7670ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานแนวคิด " ทำจริง อยู่จริง ใช้จริง " และ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป
542552นครศรีธรรมราชวิสาหกิจชุมชนผลิตเทคโนโลยี พลังงานทดแทน ม.11ต.ดุสิต190/1 ม.11 ต.ดุสิตนายสุวัย แก้วสุขศรี08-1081-6488ศูนย์เรียนรู้ผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
552552นครศรีธรรมราชวิสาหกิจชุมชนกังหันน้ำคีรีวง ต.กำโลน อ.ลานสกาม.8 ต.กำโลน อ.ลานสกานายวิรัติ ตรีโชติ08-9908-6427กังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก 1 กิโลวัตต์
562552นนทบุรีอบต.หนองเพรางายหมู่ 8 ต.หนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรีนายณรงค์ ขำเหล็ง-การผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้จากเตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบนอนด้วยประสบการจริง
572552นราธิวาสอบต.โละจูด อ.แว้งตำบลโละจูดนายซาการียา บิณยูซูฟ08-1767-2423ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานตำบลโละจุดฯ
582552นราธิวาสทต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองตำบลกะลุวอเหนือนายวรพงษ์ ขุนพรม08-6290-2999ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานฯ
592552ประจวบคีรีขันธ์อบต.หนองพลับตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายวิเชียร อยู่รัตน์ - การใช้จักรยานสูบน้ำในการเกษตร
602552ประจวบคีรีขันธ์อบต.แสงอรุณตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายชาญ ชาติแกม - เผาถ่านด้วยเตาเผาถัง 200 ลิตร (แบบนอน)
612552ประจวบคีรีขันธ์ทต.กำเนิดนพคุณศูนย์เรียนรู้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นางสมร พิงแพ - ใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตกล้วยตาก
622552ประจวบคีรีขันธ์อบต.คลองวาฬอบต.คลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายขจร พูลสวัสดิ์ - บ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์
632552พังงาม.3 ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงาต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงานายดุสิต บู่ทอง08-3968-1546วิทยากรผลิตถังหมักก๊าซชีวภาพขนาด 200 ลิตร
642552ภูเก็ตทต.เทพกระษัตรี237 หมู่ 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง นายแสดง คุ้มรักษา08-5090-5054จุดสาธิตพลังงานทดแทนประจำตำบลเทพกระษัตรี แหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตถ่านกะลาอัดแท่งไร้ควัน
652552ภูเก็ตอบต.ไม้ขาว56/1 หมู่ 4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ตนายเนตร เดชากุล08-6946-7529แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานที่บูรณาการกับชีวิตเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง
662552ภูเก็ตอบต.ป่าคลอก74/4 หมู่ 8 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ตนายประวิทย์ นิลวิเชียร08-9927-4193จุดสาธิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนประจำตำบลป่าคลอก เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรมพลังงานโดยเฉพาะเตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบตั้งรุ่นซุปเปอร์ 84
672552ยะลาทม.สะเตงนอก ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลานายเกรียงศักดิ์ เสรีรัตน์ยืนยง08-1990-2169ปั่นไฟด้วยระบบก๊าซชีวภาพ 12 ลบ.ม.
682552ร้อยเอ็ดบ้านหนองผักตบ หมู่ 1อบต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จนายโสนว์ สอนสี08-3666-84671. เป็นศูนย์เรียนรู้และศึกษาดูงานการใช้เทคโนโยีพลังงานทดแทนในชุมชน
2. จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตข้าวกล้องงอก บ้านหนองผักตบ ปัจจุบันมีการผลิตและจำหน่ายไปแล้วมากกว่า 2,000 กิโลกรัม สร้างรายได้มากกว่า 40,000 บาท
692552ราชบุรีทต.ทุ่งหลวง---ศูนย์เรียนรู้บ้านเหล่ามะละกอ
702552ราชบุรีอบต.ดอนแร่หมู่ที่ 9คุณสุพจน์ สิงห์โตสี-ศูนย์เรียนรู้ศูนย์สร้างสุขเกษตรชนบท
712552ราชบุรีทต.เบิกไพรหมู่ที่ 7คุณเสริม ด้วงเดช-ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องบ่อหมักก๊าซชีวภาพฯ
722552ลำปางมหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวรสนง. พนจ. ลำปาง - มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 79 คน
732552สงขลาทต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ48 ม.1 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลานายผิน อ่อนอุ่น09-0413-61001. มีเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เช่น ระบบหมักแก๊สชีวภาพ เตาเผาถ่าน ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ และเตาฟืนประยุกต์
2. สามารถรองรับผู้มาเยี่ยมชมได้ประมาณ 50 คน
3. มีวิทยากรประจำศูนย์ จำนวน 1 คน
742552สุพรรณบุรีอบต.ไผ่กองดิน8/2 หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรีนายสายันต์ ขุนรักษ์08-4338-5483ผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง (เตามหาเศรษฐี)
752552หนองบัวลำภูวิสาหกิจชุมชนตำบลด่านช้าง 140 หมู่ 14 ต.ด่านช้าง อ.นากลางนายไพทูล วะโนนกอง08-0191-7646เตาซุปเปอร์อั้งโล่
762553เชียงรายชุมชนบัวสลี, ชุมชนป่าอ้อดอนชัยอ. บัวสลี จ.เชียงรายสนง. พนจ. เชียงราย - มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 30 คน
772553เชียงใหม่ทต.ยางเนิ้งทต.ยางเนิ้งทต.ยางเนิ้ง0-5332-1420กลุ่มผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เตาซุปเปอร์อั้งโล่ เตาเผาถ่าน และเตาย่างไร้ควัน (วิสาหกิจชุมชนคนพลังงานยางเนิ้ง)
782553ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้าตำบลท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรังนายมารวย นุ้ยขาว08-3106-88461. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านนส.สัมพันธ์ ฮันเย็ก
2. ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน บ้านนายมารวย นุ้ยขาว
792553นครพนมอบต.หนองย่างชิ้น24 ม.8 ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนครนางอรทัย รัตนวงษา08-7853-3206นางอรทัย รัตนะวงษา จัดตั้งกลุ่มวิสาหิจชุมชนผลิตลูกประคบสมุนไพร ,ไก่งวงแดดเดียว และไส้กรอกไก่งวง จากโรงอบพลังงาน แสงอาทิตย์ หมายเหตุ: ชุมชนได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงไก่งวง จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
802553ประจวบคีรีขันธ์ทต.ปากน้ำปราณกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้งปากน้ำปราณนายสพโชค จิตตะพะวงษ์ - อาหารทะเลอบแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
812553พังงาม.9 ตำบลโคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงาต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงานายสมบัติ ยกเชื้อ08-6279-5380ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนและเกษตรอินทรีย์ (เน้นเรื่องการพึ่งพาพลังงานและเศรษฐกิจพอเพียง)
822553พังงาม.5 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงาต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงานายดวงแก้ว รอดบน08-0328-2005แหล่งเรียนรู้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และแหล่งผลิตถ่านจากเตา 200 ลิตร ชนิดตั้งและชนิดนอน (กลุ่มภูตาล ผลิตภัณฑ์จากตาลตากแห้ง)
832553พังงาม.9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงาต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงานายปฤษฎี กอบบุญเกษม08-1415-0121วิทยากรการปั้นเตาฟืนนาชุมเห็ด, วิทยากรกระบวนการด้านพลังงาน, วิทยากรโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
842553พังงาม.9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงาต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงานายสมบัติ ยกเชื้อ08-6279-5380วิทยากรกระบวนการด้านพลังงาน, วิทยากรกระบวนการด้านพลังงานทดแทน
852553พังงาม.9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงาต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงานายสำเริง คนตรง08-5475-0937วิทยากรด้านการติดตั้งถุงหมักก๊าซชีวภาพแบบ PV
862553ยะลาทม.สะเตงนอก42 ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลานายอับดุลเลาะ กาซอ08-9597-1634เตาเผ่าถ่าน 200 ลิตร แบบนอน,แบบยืน
872553ลำปางหมู่บ้านสามขา ต.หัวเสือต.หัวเสือ อ. แม่ทะสนง. พนจ. ลำปาง - มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 30 คน
882553สิงห์บุรีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจ่า4/8 หมู่ที่4 ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
5 หมู่4 ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
นายวิทยา แก้วเกิดนายวิทยา แก้วเกิด
นางเสนาะ สิงคิ
08-3552-5388
09-0114-5643
1. ศูนย์การเรียนรู้พลังงานชุมชนตำบลบ้านจ่า
2. วิสาหกิจชุมชนคนพลังงานตำบลบ้านจ่าผลิตเตามหาเศรษฐี (เตาซุปเปอร์อั้งโล่)
892553อุตรดิตถ์กลุ่มวิสาหกิจพลังงานชุมชนตำบลวังดิน ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์นายมาลัย เปิ้นปัญญา08-7840-41281. ศูนย์ฝึกอบรมเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
2. พลังงานทดแทน
3. ผลิตเทคโนโลยีพลังงาน
902554ฉะเชิงเทราบ.บางกอกโวลาร์ พาวเวอร์จ.ฉะเชิงเทราผจก.โรงไฟฟ้า - มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 43 คน
912554ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลตำบล นาเมืองเพชรตำบลนาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรังนายกมลศิลป์ คีรีรัตน์08-6282-4088ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน (บ่อหมักแก็สชีวภาพ, เตาประหยัดพลังงาน, เตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร, จักรยานสูบน้ำ)
922554ตรังบ้านน้ำดำ97/1 ม.2 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานีนายดอเลาะ อาแวกือจิ08-7294-9882ศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นเตาชีวมวลฟืนนาชุมเห็ด
932554บุรีรัมย์อ.ลำปลายมาศโรงเรียนมีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ
อบต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ
นายเกษมสันติ ลุนสืบ08-0154-3130-
942554ปทุมธานีองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม-คุณรัก นามกร08-9215-6915การเผาถ่านด้วยถัง 200 ลิตร (แบบนอน) เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนในชุมชนและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
952554ประจวบคีรีขันธ์ทต.บ้านกรูดศาลาทุ่งเรือยาว ตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายชาญ ชินใย08-5689-2925การย่างไก่ด้วยเตาย่างไก่ประสิทธิภาพสูง บ่อหมักก๊าชชีวภาพ และการติดตั้งหลอดประหยัดไฟ T5
962554ประจวบคีรีขันธ์ทต.คลองวาฬกลุ่มกล้วยยิ้มคลองวาฬ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์น.ส.บุษรินทร์ พูลสวัดิ์
นางรุ้งประภา ประมงค์

08-3315-4296ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกล้วยตากและเตาชีวมวลผลิตกล้วยปรุงรส
972554พังงาม.6 ต.บางเตยต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงานายประสาน โบบทอง08-6940-8112ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนบางเตย (แหล่งอนุรักษ์ป่าชุมชน) (เน้นการพึ่งพาตนเองเรื่องพลังงาน เช่น บ่อหมักก๊าซชีวภาพในครัวเรือน , ผลิตถ่านอัดแท่ง
982554ภูเก็ตทต.ราไวย์9 หมู่ 4 ต.ราไวย์ อ.เมือง นายริย่า จงรักษ์08-0520-3926แหล่งเรียนรู้พลังงานประจำตำบลราไวย์ ด้านการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ ลดการใช้แก๊ส LPG ในครัวเรือน
992554ร้อยเอ็ดบ้านไข่นุ่น หมู่ 3ทต.ผักแว่น อ.จังหารนายไพจิตร ภานุศรี08-5012-92981.เป็นที่ศึกษาดูงานการใช้เทคโนโยีพลังงานกับอาชีพการผลิตข้าวกล้องงอก
2. ปัจจุบันมีการผลิตส่งให้กับสหกรณ์การเกษตรอ.เมืองร้อยเอ็ด 3,000-4,000 กก./เดือน สร้างได้ในชุมชนมากกว่า 30,000-40,000 บาท/เดือน
1002554ระนองอบต.ม่วงกลวงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง ม.1 ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนองนายวิสุทธิ์ สิทธิเดช08-1788-7096เป็นศูนย์เรียนรู้ที่เน้นเรื่องเศรษกิจพอเพียงโดยนำวัตถุดิบในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สามารถนำมาแปรรูปเกิดอาชีพใหม่ๆ
1012554ราชบุรีอบต.ธรรมเสนหมู่ที่ 3คุณน้ำอ้อย บุญราช-ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องบ่อหมักก๊าซชีวภาพฯ
1022554ราชบุรีอบต.ธรรมเสนหมู่ที่ 4คุณพยงค์ศรี แสงเจริญ-เผาถ่านด้วยเตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบนอน)
1032554ราชบุรีสำนักวิชาการพลังงานภาค 4 จ.ราชบุรีสำนักวิชาการพลังงานภาค 4 - มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 43 คน
1042554ราชบุรีบ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัดจ.ราชบุรีผจก.โรงไฟฟ้าราชบุรี - มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 43 คน
1052554ราชบุรีต.ดอนแร่จ.ราชบุรีสำนักวิชาการพลังงานภาค 4 - มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 43 คน
1062554ลพบุรีอบต.ท่ามะนาวอบต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาลนายวสันต์ ดรชัย089-9020096เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนต่างๆ เช่น จุดเรียนรู้เตาเผาถ่าน 200 ลิตร จุดเรียนรู้ไบโอดีเซลเขย่ามือจุดเรียนรู้ก๊าซชีวภาพ เป็นต้น
1072554สตูลอบต.นาทอน10/2 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูลนายดาโหด ปานแขวง08-9462-9550มีสถานที่ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและด้านการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียง
1082554สระบุรีทต.หนองแก อ.พระพุทธบาท16/2 ม.9 ต.หนองแกนางกมลฉัตร อาจศัตรู
ร.ต.สำรวย วงษ์โกฎ
08-6125-0620
08-9900-2236
กลุ่มการ์เด้นโฮม ผลิตเตาเผาถ่านแบบนอน,ถ่าน และน้ำส้มควันไม้
1092554สิงห์บุรีองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่135 หมู่2 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
14 หมู่1 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
นางยุพิน การีกลิ่น
นายระเด่น ธารกุล
08-6769-1801
08-4002-0299
1. วิสาหกิจชุมชนพลังงานชุมชนตำบลม่วงหมู่ผลิตเตาแก๊สชีวมวล (แบบฟืน)/ผลิตเตาย่างประสิทธิภาพสูง
2. ผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้
1102554สุราษฎร์ธานีบ้านแม่ทะบน หมู่ที่ 20 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ นายธีรวุฒิ สิทธิสุราษฎร์08-4889-5838ผลิตเตาซุปเปอร์อั้งโล่,เตาเผาถ่าน, เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน, ตู้อบแห้งยางพารา, การใช้ระบบแผงโซล่าในบ้าน, บ่อหมักแก๊สชีวภาพ, การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำ
1112554สุราษฎร์ธานีกลุ่มสมุนไพรบ้านเขานาในบ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 8 ตำบลต้นยวน อำเภอพนมนางหนูเรียง จีนจูด08-7893-9619ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, เครื่องสกัดสารจำกัดศัตรูพืชด้วยพลังงานแสงอาทิตย์, เตาฟืนนาชุมเห็ด, เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน
1122554อ่างทองศูนย์การเรียนรู้ อบต.โรงช้าง อบต.โรงช้าง นายชวดล ทองเดือน08-4776-6945ศูนย์เรียนรู้ประจำตำบลโรงช้าง อ.ป่าโมก
1132554อ่างทองกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรำมะสักทต.รำมะสักนางสงัด พรมเมศ08-1946-2651โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1142555กระบี่อบต.เกาะกลางหมู่ 2นายฐากูล สัสจสุจจริตกุล08-7386-5165เตาชีวมวล2ห้องเผา,เตาชีวมวลนาชุมเห็ด
1152555กาญจนบุรีอบต.ลุ่มสุ่มศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านเสรีธรรม หมู่ที่ 8 ต.ลุ่มสุ่มนางบำรุง จันทะเอ08-4361-1257ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ (โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เตาเผาถ่าน บ่อหมักก๊าซชีวภาพ)
1162555กาญจนบุรีอบต.เลาขวัญ118/1 ม.1 ต.เลาขวัญนางบุญลือ แป้นเขียว08-1008-3965ระบบหมักก๊าซชีวภาพ แบบรองซีเมนต์
1172555กำแพงเพชรศูนย์เรียนรู้ชุมชน ต.หนองไม้กองหมู่ที่ 28 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชรอส.พน. นายสงบ พันประสงค์08-0685-7080แหล่งสาธิตการผลิตเตาย่างไร้ควัน, เตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบตั้งและแบบนอน, เตาเศรษฐกิจ, เตาชีวมวล, เตาชีวมวลแกลบ, เตาขี้เลื่อย และเตาซุปเปอร์อั้งโล่
1182555ชุมพรอบต.สลุยอบต.สลุยนายอนิรุท พลราม--
1192555ชุมพรโรงเรียนบ้านเนินทองอบต.สลุยนายอนิรุท พลราม--
1202555เชียงใหม่อบต.ดอนแก้วอบต.ดอนแก้วอบต.ดอนแก้ว0-5312-1585กลุ่มพลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพ แบบ Fixdome ต่อท่อใช้กับหมู่บ้าน
1212555ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลนาพละตำบลนาพละ อ.เมือง จ.ตรังนายสำราญ สมาธิ08-6974-8059ศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียนต้นบากราษฎรบำรุง (บ่อหมักแก๊สชีวภาพ, เตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร)
1222555ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงตำบลเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรังนางอนัญญา เบญสะอาด08-1541-49151. กลุ่มอาชีพต้มกุ้งใช้เตาประหยัดพลังงาน
2. เตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร
1232555นครพนมอบต.หาดแพง71 ม.4 ต.หาดแพง อ.ศรีสงครามนส.ชุติรัตน์ เสนพันธ์08-8337-4691นส.ชุติรัตน์ เสนพันธ์ ผลิตปลาแห้งจากโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
1242555น่านองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้นายสนิท กันทะสี08-4480-79061. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานและส่งเสริมกิจกรรมพลังงานชุมชน
2. โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (แปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร)
1252555ประจวบคีรีขันธ์อบต.ทองมงคลศูนย์เรียนรู้บ้านสายเพชร ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายวุฒิกร นิยมพลอย-การเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร แบบตั้ง
1262555ประจวบคีรีขันธ์อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ที่ทำการ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสมปองพุ่มพวง08-7025-8741การเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร แบบตั้ง
1272555แพร่ต.ร้องกวางจ. แพร่สนง. พนจ. แพร่ - มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 88 คน
1282555ภูเก็ตทต.รัษฎา9/9 หมู่ 3 ต.รัษฎา อ.เมือง นายจำรัส ภูมิภูถาวร0-7624-0486แหล่งศึกษาดูงานด้านการผลิตถ่านด้วยเตาเผาถ่านแบบนอน (เตาอีวาเตะ) และการประยุกต์ใช้เตาแก๊สชีวมวลในการนึ่งก้อนเชื้อเห็ด และแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นภูเก็ต
1292555ยะลาอบต.ตาชี 2/1 ม.2 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลานายกมล พูลสวัสดิ์08-5799-1272โรงอบแห้งผลผลิตการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์
1302555ยะลาอบต.ตาชี 79/1 ม.5 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลานายเอกชัย กชสุวรรณ08-7899-0954กลุ่มเผาถ่าน 200 ลิตร แบบนอน
1312555ยะลาอบต.ตาชี ก.ยาง ม.1 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลานายวีระ ไสยศาสตร์08-2432-9360โรงอบแห้งยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์
1322555ราชบุรีอบต.จอมบึงหมู่ที่ 10นายพล จันทรชิต-ปั้นเตาซุปเปอร์อั้งโล่
1332555ลำพูนต.แม่หล่ายจ, ลำพูนสนง. พนจ.ลำพูน - มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 88 คน
1342555สตูลทต.ควนโดนม.4 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูลนายรอชีดี ปังหลีเส็น08-7287-7318มีสถานที่ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและด้านการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียง
1352555สิงห์บุรีองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล35 หมู่ที่7 ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
40/1 หมู่ที่7 ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
นายเกษม หอมเทียน
นายเอกศักดิ์ ทองคำ
08-6123-51421. วิสาหกิจชุมชนผลิตเตาชีวมวลบ้านดอนตะโหนดผลิตเตาแก๊สชีวมวล (แบบฟืน)
2. ผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้
1362555สุโขทัยอบต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัยวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง-0-5568-3007
0-5568-3005-6
การส่งเสริมการสร้างเตาชีวมวล “ แป๊ะมุ้ย เตารักษ์โลก” ของนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ซึ่งได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานระดับภาค
1372555สุพรรณบุรีอบต.หนองโพธิ์119 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรีนายมะยม ระโหฐาน08-1190-5934ครัวเรือนต้นแบบ อส.พน. (เผาถ่าน , แก๊สชีวภาพ , ชีวมวล)
1382555สุพรรณบุรีทต.บ้านดอน235 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีนางสาวภัทรี ทองเย็น08-1194-0112ครัวเรือนต้นแบบ อส.พน. (เผาถ่าน , แก๊สชีวภาพ , ปุ๋ยอินทรีย์)
1392555สุราษฎร์ธานีตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ62 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะนายทะเนตร หน้าเสือ08-1091-9905บ่อหมักแก๊สชีวภาพ ขนาด 8 คิว, มีการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน
1402555สุราษฎร์ธานีตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี63 หมู่ที่ ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดีนายสุเมธา หนูทมน08-1958-5874บ่อหมักแก๊สชีวภาพ ขนาด 8 คิว, เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน
1412555สุราษฎร์ธานีตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ159/32 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิศาล หาญสุวรรณ08-7888-4153มีตู้อบแห้งยางพารา, เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน
1422555หนองบัวลำภูกลุ่มพลังงานตำบลนาเหล่า71 หมู่ 1 ต.เทพคีรี อ.นากลาง นายวิชาญ ไสยวงษา08-0178-3925เตาชีวมวลแกลบ, เตาย่างประสิทธิภาพสูง
1432555หนองบัวลำภูกลุ่มพลังงานตำบลศรีบุญเรือง10 หมู่ 3 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรืองนายวิพัฒน์ วงษ์ชาลี08-1708-6020พลังงานแสงอาทิตย์, เตาถ่านถัง 200 ลิตร, เตาชีวมวลแกลบ
1442555อ่างทองกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านบางขันทต.ไชโยคุณจำลอง08-9515-6196โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1452556กระบี่ทต.ปลายพระยาเทศบาล--ใบโอดีเซล,จักยายสูบน้ำ,กังหันลมสูบน้ำ, เตาชีวมวล,ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ หลักสูตร เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
1462556กาญจนบุรีอบต.หนองปรือ9 ครัวเรือนอบต.หนองปรือ0-3453-1139ระบบหมักก๊าซชีวภาพ แบบ PE ขนาด 2 ลบ.ม.
1472556ชลบุรีบางพระต.บางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีนายไพบูลย์ ดอกแก้ว08-1428-4624ศูนย์เรียนรู้ “บ้านโซล่าเซลล์”
1482556เชียงใหม่บ.ยูนิเวอร์แซล แอดวอร์บเม้นท์
แอนด์เคมิคัลส์ จก.
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่บ. ปตท. - กลุ่มข้าวกล้องงอก (กลุ่มแม่บ้าน ท่าสีลารมณ์)
1492556เชียงใหม่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 - มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 45 คน
1502556ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมาตำบลควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรังนายศุภพงษ์ภัทร ธรรมกิจ08-3173-19021. เตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร
2. บ่อหมักแก๊สชีวภาพ
3. เตาประหยัดพลังงาน
1512556ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุดตำบลน้ำผุด อ.เมือง จ.ตรังนายโกศล ฮีนิกาล08-7465-1063ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน (เตาฟืนนาชุมเห็ด, เตาประหยัดพลังงาน, บ่อหมักแก็สชีวภาพ, เตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร
1522556นครพนมอบต.นางัว82 ม.5 ต.นางัว อ.บ้านแพงนายสุรการ แพงโสม08-4791-0953นายสุรการ แสงโสม ได้เข้าร่วมโครงการบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ จากสำนักงานพลังงานปรากฏว่าลดค่าใช้จ่ายลงได้มากจึงเลิกใช้แก๊ส LPG หันมาใช้แก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์แทนและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน (บ่อแก๊สชีวภาพ) ให้กับผู้สนใจ
1532556นครสวรรค์อบต.พนมรอกหมู่ที่ 14 นายกิตติศักดิ์ คงเพชรศักดิ์08-1534-2357การผลิตเตาซุปเปอร์อั้งโล่, การผลิตเตาย่างไก่ประสิทธิ์ภาพสูง
1542556นราธิวาสอบต.จอเบาะ อ.ยี่งอตำบลจอเบาะนายอับดุลลาเตะ จาแจ08-6289-0882จุดสาธิตบ่อหมักก๊าซชีวภาพ
1552556น่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลืองเลขที่๕๒ หมู่๑ ต.นาเหลือง อ.ภูเพียง จ.น่านนายอาคม น๊ะทิพย์
นายกิตติศักดิ์ โลจันติ
นายอภิเชษฐ์ หล่อหลอม
นายบุญเทือง ชัยวุฒิ
08-8804-4178
08-1180-9440
08-6119-7556
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในชุมชนและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน และสร้างอาชีพ
1. เตาชีวมวล / ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
2. บ่อหมักก๊าซชีวภาพ
3. โซล่าเซลล์
4. โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (อบมะไฟจีน, กะท้อน)
1562556บึงกาฬชุมชนตำบลซางต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬนายทิฆัมพร วรรณภูมิประธานสภา ทต.ซาง08-4574-1965แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน
1572556บึงกาฬชุมชนตำบลบุ่งคล้าต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬนายชนะ พรหมอารักษ์08-1670-0909แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน
1582556บุรีรัมย์อบต.สนวน อบต.สนวน อ.ห้วยราชนายมนตรี กุมรัมย์08-4285-0898-
1592556บุรีรัมย์อ.คูเมืองวิทยาลัยเกษตรบุรีรัมย์ อ.คูเมือง
สวนปาร์มบังโช๊ะ อ.คูเมือง
---
1602556ปทุมธานีองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา-นายธิติศักด์ ธรรมราช0-2904-1030ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน
1612556ประจวบคีรีขันธ์อบต.ห้วยยางอบต.ห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายประสิทธิ์ มิตตัสสา-การเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร แบบตั้ง และตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ อบอาหารทะเล และกล้วยตาก
1622556ประจวบคีรีขันธ์ทต.ร่อนทองชุมชนบ้านสวน ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายประเสริฐ ยุวกาฬกุล08-4318-8844เผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง) เตาชีวมวลแปรรูปหมูสวรรค์,ไส้กรอก
1632556พังงาม.1 ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงาต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงานางปรีดา ทวีรส08-1476-7441แหล่งเรียนรู้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (กรีนเฮ้าท์) ผลิตเครื่องแกงและขมิ้นผง
1642556พิษณุโลกอบต.ดงประคำโรงเรียนบ้านเข้าน้อย---
1652556เพชรบุรีอบต.ป่าเด็งสถาบันการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานทางเลือกเครือข่ายตามรอยพ่อนายโกศล แสงทอง08-5271-9262-
1662556ภูเก็ตทต.วิชิตหมู่ 1 ต.วิชิต อ.เมือง ทต.วิชิต0-7652-5100 ต่อ 161-163แหล่งศึกษาดูงานด้านพลังงานทางเลือก เช่น การผลิตถ่านไม้ ถ่านกะลาอัดแท่ง แก๊สชีวภาพ ไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชประกอบอาหาร โซล่าเซลล์ และแหล่งเรียนรู้การผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ พืชสุมนไพร เป็นต้น
1672556ภูเก็ตทต.ฉลองหมู่ 5 ต.ฉลอง อ.เมือง นายสัญญา หิรัญวดี-แหล่งศึกษาการเผาถ่านรูปแบบเตานอน และเตายืน และความรู้เรื่องการปลูกพืชไร้สารพิษ การเพาะเห็ด การลิตปุ๋ยอิทรีย์
1682556มหาสารคามอบต.ปอพาน อ.นาเชือกหมู่ที่ 3 ต.ปอพานวิสาหกิจชุมชน กลุ่มพลังงานทดแทน087-9465318เรื่องพลังงานทดแทน เช่นบ่อหมักแก๊สชีวภาพ เตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร และการทำถ่านหอมปรับอากาศ
1692556ยะลาอบต.บันนังสตา ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลาเขื่อนบางลาง07-3281-1293-0ผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ
1702556สงขลาอบต.แค อ.จะนะศูนย์เรียนรู้วิทยาลัยทุ่งโพธิ์ ม.2 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลานายไสโฝด หลีขาหรี08-1478-80921. มีเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เช่น ระบบหมักแก๊สชีวภาพ เตาเผาถ่าน จักรยานสูบน้ำเตาย่างไก่ประสิทธิภาพสูง เตาฟืนประยุกต์
2. สามารถรองรับผู้มาเยี่ยมชมได้ประมาณ 50-70 คน
3. มีวิทยากรประจำศูนย์ จำนวน 3 คน
1712556สตูลอบตแหลมสนม.3 ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูลนางบิหยน เกนุ้ย08-6957-1430มีสถานที่ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและด้านการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียง
1722556สุพรรณบุรีอบต.บ่อสุพรรณ299 หมู่ที่ 17 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีนายชุมพล แก้วมี-ผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (เตาชีวมวล , เตาย่าง , เตาเผาถ่าน , เตาแกลบ , เตาเผาขยะ)
1732556หนองบัวลำภูวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองเรือ29 หมู่ 14 ต.หนองเรือ อ.โนนสังนายยุทธนา ศรีอรพิมพ์08-1769-0001เตาซุปเปอร์อั้งโล่, บ่อแก๊สชีวภาพ
1742556หนองบัวลำภูศูนย์เรียนรู้ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรหมู่ 4 ต.โนนเมือง อ.นากลาง ต.โนนเมือง อ.นากลางนายสุรินทร์ กกอุ่น, นายดำรณ อยู่เย็น08-5466-5194ระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน, แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
1752556อุดรธานี--สพจ.อด
อบต.ที่เข้าร่วมโครงการ
--
1762557กาญจนบุรีทต.พระแท่นลำพระยา101/4 ม.9 ต.พระแท่น
70/3 ม.14 ต.พระแท่น
นายจอน สุทธิบุตร
นายวิเศษ เข็มอุดม
09-0984-0844
08-9524-2124
ระบบหมักก๊าซชีวภาพ แบบโอ่ง
1772557กำแพงเพชรศูนย์เรียนรู้ชุมชน กลุ่มเพาะเห็ดบ้านไพรสวรรค์ หมู่ที่ 1 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชรอส.พน. นางทองใส วระนาม08-7188-5045แหล่งสาธิตการติดตั้งใช้งานเตานี่งก้อนเชื้อเหดประหยัดพลังงาน
1782557กำแพงเพชรชุมชน ทต.ไทรงามหมู่ที่ 4 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชรอส.พน. ดต.เพ็ชรไทย ปั้นกันอินทร์08-5905-5946แหล่งสาธิตการติดตั้งใช้งานระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
1792557จันทบุรีวิสาหกิจชุมชนน้ำรักพัฒนาเทศบาลตำบลท่าหลวงนางไพเราะ ผดุงสิน081-7235519มีการปรับปรุงกระบวนการใช้เชื้อเพลิง มีการปรับปรุงกระบวนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตสุราขาวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงลง อย่างน้อย ๒๕ เปอร์เซ็นต์
1802557ชลบุรีอบต.หนองปรือหมู่ 10 ต.หนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีนายวิชัย ก้านบัว08-7605-3277ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานบ้านหนองเซ่ง
1812557ชุมพรชุมชนห้วยบอนอบต.หาดทรายรีนายชัยรัตน์ ชนะศุภนิมิต08-8179-1947ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานเกี่ยวกับเตานึ่งเชื้อเห็ด โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อแก๊สชีวภาพ ระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำ
1822557เชียงใหม่อบต.แม่สูนอบต.แม่สูนอบต.แม่สูน0-5334-6333ศูนย์การบริหารจัดการขยะเพื่อพลังงานแบบครบวงจร (การผลิตเชื้อเพลิงขยะอัดแท่ง RDF5 ; ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารสำหรับใช้ในชุมชน )
1. ปั้นเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง
2. ผลิตเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร
3. ผลิตเตาย่างบาร์บีคิว (เตาย่างไก่)
1832557ตรังเทศบาลตำบลนาวงตำบลนาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรังนายเจน คลายทุกข์
นายสมพล รอดทุกข์
08-9475-2618
08-3595-5936
1. เตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร
2. เตาฟืนนาชุมเห็ด
3. บ่อหมักแก๊สชีวภาพ
1842557นครปฐมศูนย์เรียนรู้ป่าสัก ฮิลท์ไซด์ รีสอร์ท และศูนย์การเรียนรู้ท่ามะนาว จังหวัดลพบุรีจังหวัดลพบุรีสำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม0-3496-0552สร้างความรู้ความเข้าใจองค์ความรู้เทคโนโลยีพลังงาน
1852557ประจวบคีรีขันธ์อบต.บางสะพานอบต.บางสะพาน ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสุโย ปลอดภัย
น.ส.สมพร หลอดแก้ว
น.ส.เกศณี การะเกตุ
08-4792-3113บ่อหมักก๊าชชีวภาพจากมูลสัตว์
การติดตั้งหลอดประหยัดไฟ T5
1862557ประจวบคีรีขันธ์อบต.ปราณบุรีกลุ่มผลิตไบโอดีเซล ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายคงสิทธิ อาจไธสง
นายประดิษฐ์ แสงกล้า
นายวินัย คงกระเรียน
- การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว
1872557พังงาม.1 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงาต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงานางปรีดา ไตรบุญ08-1539-0332ผลิตก้อนเชื้อเห็ดด้วยเตานึ่งเชื้อเห็ดประสิทธิ
1882557มุกดาหารวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรี อะตอมมิคนาโนบ้านนาโสก81 ม.1 ต.นาโสก อ.เมืองนายถาวร เผ่าภูไท08-1260-0915มีเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่หลากหลาย มีผลิตภัณฑ์สินค้าOtop จัดจำหน่ายสถานที่มีความพร้อมในทุกด้าน และสามารถเข้าศึกษาดูงานได้ตลอดทั้งปี
1892557ราชบุรีทต.บางแพ-นายคะนอง โปรักษ์-กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
1902557ลำปางวิสาหกิจชุมชนผาปัง ต.ผาปัง อ.แม่พริกนายวิรัตน์ สีคง08-6326-2185มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 20 คน
1912557ศรีษะเกษชุมชนบ้านหนองกองบ้านหนองกอง ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษนายจอมศรี ศรีชารัตน์
นางระเบียบ ไชยโคตร
-ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนสำหรับใช้ในครัวเรือนให้กับกลุ่ม เพื่อเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรแบบครบวงจร ที่มีการใช้พลังงานทดแทนจากวัสดุเหลือทิ้งการเกษตร เช่น ก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ เตาชีมวลฟืน ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น
1922557สุราษฎร์ธานีศูนย์การเรียนรู้ตำบลเขาถ่านตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉางนางขนิษฐา รักเขียว08-4053-3106เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน
1932557หนองบัวลำภูกลุ่มผลิตข้าวฮางตำบลฝั่งแดง39 หมู่ 16 ต.ฝั่งแดง อ.นากลางนางทิพย์น้อย ทานไธสง08-7953-6957เตาเศรษฐกิจประยุกต์
1942557หนองบัวลำภูกลุ่มแปรรูปผลิตข้าวฮางบ้าน สุขสวัสดิ์พัฒนา อำเภอนากลาง58 หมู่ 16 ตำบลนากลาง อำเภอนากลางนางโอเลี้ยง เหลาลาภะ08-0758-2512เตาเศรษฐกิจประยุกต์
1952557อยุธยาอบต.สิงหนาทอบต.สิงหนาทน.ส.พชรวรรณ พันธุ์แตง08-7715-0154อบต.ที่มีแผนและการดำเนินงานด้านพลังงานในลักษณะชุมชนต้นแบบพลังงาน โดยงบประมาณ จาก อบต.
1962558กาญจนบุรีทต.หนองลาน63/3 ม.5 ต.หนองลานนางพิศมัย บัวบาน08-7152-4796การเผาถ่านถัง 200 ลิตร (แบบนอน)
1972558กาญจนบุรีอบต.หนองโรง12 ม.8 ต.หนองโรง นายประทิน อ่อนน้อย08-4315-4079ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลหนองโรง (สมุนไพรไอน้ำไล่แมลง เตาเศรษฐกิจ ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์)
1982558กำแพงเพชรชุมชนคลองน้ำไหล กำแพงเพชรอบต.แม่พริก อ.แม่พริกสนง. พนจ. ลำปาง-มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 20 คน
1992558ชลบุรีอบต.มาบไผ่หมู่ 6 ต.มาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีนายกิตติศักดิ์ สมวงศ์08-6841-3585วิสาหกิจชุมชนผลิตเห็ดฟางเกาะไม้แหลมส่งเสริมเทคโนโลยีเตาประสิทธิภาพสูงสำหรับ นึ่งก้อนเชื้อเห็ดฟางและอบฆ่าเชื้อโรงเรือน
2002558เชียงใหม่ทต.สันผักหวานทต.สันผักหวานทต.สันผักหวาน0-5313-1532กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผา ส่งเสริมเตาเผาตุ๊กตาดิน
ผลิตเตาชีวมวลประยุกต์
2012558ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปางตำบลคลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรังนางจิตรา วีระสุข08-9726-74321. โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2. เตาฟืนนาชุมเห็ด
2022558ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหินตำบลบ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรังนางสาวจันทร์เพ็ญ ปูเงิน08-1777-5557เตาฟืนนาชุมเห็ด
2032558ตรังบ้านทุ่งคา2 ม.1 ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานีนายถาวร หนูยิ้มซ้าย08-1099-6267ศูนย์เรียนรู้การผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าวบ้านทุ่งคา
2042558นครพนมอบต.บ้านแก้งหมู่ 10 ต.บ้านแก้ง อ.นาแกนางจำเนียร กุลจันทร์ศรี08-7879-8364นางจำเนียร กุลจันทร์ศรี ประธานกลุ่ม แม่บ้านท่าสีลารมณ์ ผลิตข้าวกล้องงอกโดยใช้เตาเศรษฐกิจประยุกต์ (แบบกาฬสินธุ์) ในกระบวนการนึ่งข้าวเปลือกของกลุ่ม
2052558ประจวบคีรีขันธ์อบต.บ่อนอกอบต.บ่อนอก ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์น.ส.สุนันทา เกตุย้อย
นายสุริยา คำสว่าง
นางพรทิพย์ สุขแสง
08-1945-1303บ่อหมักก๊าชชีวภาพจากมูลสัตว์
การติดตั้งหลอดประหยัดไฟ T5
2062558พังงาม.6 ต.บางวัน อ.ตุระบุรี จ.พังงาต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงานายดลราหมาน ระวังงาน08-7897-8067วิสาหกิจชุมชน เรียนรู้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เตาชีวมวล เตาฟืนนาชุมเห็ด
2072558พิษณุโลกมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลกทต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตรสนง. พนจ. ลำปาง-มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 50 คน
2082558แม่ฮ่องสอนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง-เพื่อเปิดโลกทัศน์กิจกรรมด้านพลังงาน สร้างความเข้าใจพลังงานอย่างถูกต้อง (ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปั้นเตาอั้งโล่ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่และเยี่ยมชมสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเชียงใหม่)
2092558แม่ฮ่องสอนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะอำเภอแม่สะเรียงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ-เพื่อเปิดโลกทัศน์กิจกรรมด้านพลังงาน สร้างความเข้าใจพลังงานอย่างถูกต้อง (ศึกษาดูงาน ณ บ้านอาจารย์สุรเดช พหลโยธิน บ้านประหยัดพลังงานต้นแบบ และบ้าน คุณสมเพชร กาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเลขที่ 211 ม.1 ต.แม่ยวม อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน )
2102558ร้อยเอ็ดโรงไฟฟ้าสลักเพชร จ.ร้อยเอ็ดอบต.ปงเตา อ.งาวสนง. พนจ. ลำปาง-มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 20 คน
2112558ราชบุรีทต.กรับใหญ่หมู่ที่ 3นายทน สารีสาย-กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
2122558หนองบัวลำภูผลิตข้าวฮางกลุ่มข้าวหอมทอง32 หมู่ 5 บ้านโคกสะอาด ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง นางกฤตยา บุญแท้08-9943-4511เตาเศรษฐกิจประยุกต์
2132558หนองบัวลำภูวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวฮางบ้านณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวฮาง บ้านโคกสะอาด ตำบลนิคมพัฒนานางปทุมมา สงวนศิลป์08-1381-5548เตาเศรษฐกิจประยุกต์
2142558อยุธยาอบต.ชายนาวิสาหกิจชุมชนแม่รัตนานางกัลยา กลีบมาลัย08-9615-6780อบต.ที่มีศูนย์การเรียนรู้ด้านเตาเศรษฐกิจแบบร้อยเอ็ด ลดรายจ่ายของวิสาหกิจชุมชน
215-นครนายกตำบลหินตั้ง98/1 หมู่ 2 ตําบลหินตั้ง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายกมูลนิธิชัยพัฒนา0-3738-4049ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน
216-นครนายกตำบลหินตั้ง44/2 หมู่ที่ 6 ตำบล หินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกนายไสว ศรียา-การผลิตไบโอดีเซล
217-นครศรีธรรมราชศูนย์เรียนรู้พัฒนาศักยภาพฯ ม.4,8,2 ต.ทุ่งสง อ.นาบอนนายวัฒนา ศรีจันทร์08-1077-4250-
218-น่านศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านแสงเทียนบ้านหาดเค็ด - เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่านนายชูศักดิ์ หาดพรหม08-8407-2590-
219-พังงาม.2 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงาต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงานางกานดา บุญยัษเสถียร08-5786-8619แหล่งเรียนรู้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (ถั่วคั่วทราย) (เตาชีวมวลแก๊สซิไฟเออร์ ใช้วัตถุดิบจากเปลือกถั่วเป็นเชื้อเพลิง)
2202550, 2556อุดรธานีศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน (เทคโนโลยีจักรยาน 108 ประหยัดพลังงาน ทต.นาดี) ทต.นาดี อ.หนองแสงนายทองม้วน ภูเวียงแก้ว สพจ.อด อบต.ที่เข้าร่วมโครงการ--
2212550, 2558สงขลาอบต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่68/1 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลานายอับดนหร้อซักฮ์ จันทการักษ์08-6293-90981. มีเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เช่น เตาเผาถ่าน ระบบหมักแก๊สชีวภาพ ระบบแก๊สซิไฟเออร์จากชีวมวล
2. สามารถรองรับผู้มาเยี่ยมชมได้ประมาณ 50 คน
3. มีวิทยากรประจำศูนย์ จำนวน 2 คน
2222551, 2557หนองคายอบต.สีกายตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายนายไพศาล พรมเมืองขวา08-8746-1671ผลิตและจำหน่ายเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเช่น เตาซุบเปอร์อังโล่ เตาชีวมวล เป็นต้น และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านจอมแจ้งสถานที่ศึกษาดูงานด้านวิสาหกิจชุมชน โดยมีกิจกรรมต่างๆทั้งด้านพลังงานทดแทนโฮมสเตย์ และการแปรรูปอาหาร
2232553 - 2554ลำปางบ้านน้ำโท้ง ต.น้ำโท้ง อ.เมืองนายสวัสดิ์ -อส.พน. ต.บ้านอ้อนและร่องเคาะ จำนวน 73 คน
2242553 - 2556ลำปางบ้านทุ่งตุ่น - แม่ติวต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตรนายธนชัย จาระณะ08-6922-4620มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 210 คน
2252554, 2557สงขลาอบต.แม่ทอม อ.บางกล่ำวิสาหกิจชุมชนแม่ทองฟาร์ม 25 ม.2 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลานายเจตธ์นัช กุลนิล08-1738-25631. มีเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เช่น เตาฟืนนาชุมเห็ด เตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดประหยัดพลังงาน
2. สามารถรองรับผู้มาเยี่ยมชมได้ประมาณ 50 คน
3. มีวิทยากรประจำศูนย์ จำนวน 1 คน
2262555 - 2556ลำพูนโรงไฟฟ้าสหโคเจน จำกัด88 ม.5 ต.ป่าสัก จ. ลำพูนนายพรศักดิ์ เชื้อเมืองพาน0-5353-7444มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 88 คน
2272555, 2558หนองคายอบต.โพนแพงตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคายนางเวียงชัย ตันอ้วน-ผลิตและจำหน่ายข้าวเกรียบผลไม้ และสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในวิสาหกิจ
228นอกแผนยะลาวงศ์พลังฟาร์มทม.เบตง อ.เบตง จ.ยะลานายกำธร วงศ์พลัง08-1748-9728แก๊สชีวภาพ/ปั่นไฟฟ้าใช้ในฟาร์ม 100 คิว
229นอกแผนยะลาทต.ลำใหม่85/7ม.1 ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลาวิสาหกิจชุมชนยะลาไบดีเซล08-5782-4393ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและน้ำยาเคลือบเงาล้อดำ