รายชื่อพื้นที่ที่เข้าร่วม LEP

ปี 2558ปี 2557ปี 2556ปี 2555ปี 2554ปี 2553ปี 2552ปี 2551ปี 2550ปี 2549
ลำดับจังหวัดอำเภอตำบล
1กระบี่เกาะลันตาอบต.เกาะกลาง
2กระบี่เกาะลันตาอบต.ลันตาน้อย
3กาญจนบุรีพนมทวนอบต.หนองโรง
4กาญจนบุรีท่ามะกาทต.หนองลาน
5กาฬสินธุ์สามชัยอบต.สำราญใต้
6กาฬสินธุ์คำม่วงอบต.ทุ่งคลอง
7กำแพงเพชรไทรงามอบต.มหาชัย
8กำแพงเพชรโกสัมพีนครอบต.เพชรชมภู
9ขอนแก่นชุมแพอบต.หนองเสาเล้า
10ขอนแก่นซำสูงอบต.บ้านโนน
11ขอนแก่นอุบลรัตน์ทต.โคกสูง
12จันทบุรีโป่งน้ำร้อนทต.คลองใหญ่
13จันทบุรีเมืองจันทบุรีทต.พลับพลานารายณ์
14จันทบุรีสอยดาวอบต.ทรายขาว
15ฉะเชิงเทราบ้านโพธิ์ต.บางกรูด
16ฉะเชิงเทราบางคล้าต.หัวไทร
17ชลบุรีเกาะสีชังทต.เกาะสีชัง
18ชลบุรีบ้านบึงอบต.มาบไผ่
19ชลบุรีศรีราชาอบต.หนองขาม
20ชัยนาทเนินขามทต.เนินขาม
21ชัยนาทสรรคบุรี (เข้าร่วมปี 52)อบต.บางขุด
22ชัยนาทวัดสิงห์อบต.บ่อแร่
23ชัยภูมิคอนสวรรค์อบต.ศรีสำราญ
24ชัยภูมิหนองบัวระเหวอบต.โสกปลาดุก
25ชุมพรละแมอบต.ละแม
26ชุมพรหลังสวนอบต.บางน้ำจืด
27ชุมพรท่าแซะอบต.ท่าแซะ
28เชียงรายเมืองเชียงรายอบต.ห้วยชมภู
29เชียงรายเมืองเชียงรายทต.นครเชียงราย
30เชียงรายป่าแดดทต.สันมะค่า
31เชียงใหม่อมก๋อยอบต.แม่ตื่น
32เชียงใหม่หางดงทต.สันผักหวาน
33เชียงใหม่สันป่าตองทต.ยุหว่า
34ตรังย่านตาขาวอบต.นาชุมเห็ด
35ตรังรัษฏาอบต.คลองปาง
36ตรังสิเกาอบต.บ่อหิน
37ตราดเมืองทต.ท่าพริกเนินทราย
38ตราดเมืองอบต.อ่าวใหญ่
39ตากเมืองตากอบต.หนองบัวเหนือ
40ตากเมืองตากอบต.ป่ามะม่วง
41นครนายกเมืองนครนายกอบต.เขาพระ
42นครนายกปากพลีอบต.นาหินลาด
43นครปฐมนครชัยศรีอบต.เพนียด
44นครปฐมเมืองเทศบาลโพรงมะเดื่อ
45นครพนมนาแกอบต.บ้านเก้ง
46นครพนมวังยางอบต.ยอดชาด
47นครราชสีมาสีดาอบต.ตาดใหญ่
48นครราชสีมาบัวใหญ่อบต.ขุนทอง
49นครศรีธรรมราชท่าศาลาอบต.สระแก้ว
50นครศรีธรรมราชสิชลทต.ทุ่งใส
51นครสวรรค์หนองบัวอบต.หนองบัว
52นครสวรรค์ลาดยาวอบต.ชุมตาบง
53นครสวรรค์โกรกพระอบต.ยางตาล
54นนทบุรีบางใหญ่ทต.บางม่วง
55นนทบุรีเมืองอบต.บางรักน้อย
56นราธิวาสยี่งออบต.ตะปอเยาะ
57นราธิวาสระแงะทต.ตันหยงมัส
58น่านนาน้อยอบต.นาน้อย
59น่านเมืองน่านทต.กองควาย
60บึงกาฬเซกาอบต.บ้านต้อง
61บึงกาฬปากคาดอบต.ปากคาด
62บึงกาฬเมืองบึงกาฬอบต.ชัยพร
63บุรีรัมย์โนนสุวรรณอบต.โนนสุวรรณ
64บุรีรัมย์บ้านด่านทต.บ้านด่าน
65บุรีรัมย์กระสังทต.กระสัง
66ปทุมธานีเมืองอบต.สวนพริกไทย
67ปทุมธานีหนองเสืออบต.บึงบอน
68ประจวบคีรีขันธ์ปราณบุรีอบต.ตาแต้ม
69ประจวบคีรีขันธ์เมืองอบต.บ่อนอก
70ปราจีนบุรีประจันตคามอบต.ดงบัง
71ปราจีนบุรีเมืองปราจีนบุรีอบต.ท่างาม
72ปัตตานีสายบุรีอบต.ปะเสยะวอ
73ปัตตานียะหริ่งอบต.ยะหริ่ง
74พระนครศรีอยุธยาบางประหันอบต.ทับน้ำ
75พระนครศรีอยุธยาเสนาอบต.ชายนา
76พระนครศรีอยุธยาเสนาอบต.บ้านโพธิ์
77พะเยาเมืองอบต.บ้านตุ่น
78พะเยาเมืองทต.แม่ปืม
79พะเยาแม่ใจทต.บ้านเหล่า
80พังงาตะกั่วทุ่งอบต.กะไหล
81พังงาตะกั่วทุ่งอบต.หล่อยูง
82พัทลุงศรีนครินทร์อบต.ลำสินธุ์
83พัทลุงศรีนครินทร์ชุมชนอ่างทอง
84พิจิตรโพธิ์ประทับช้างทต.ไผ่รอบ
85พิจิตรโพทะเลอบต.บางลาย
86พิษณุโลกนครไทยอบต.นาบัว
87พิษณุโลกนครไทยอบต.นครไทย
88เพชรบุรีเมืองอบต.ดอนยาง
89เพชรบุรีแก่งกระจานอบต.แก่งกระจาน
90เพชรบูรณ์หล่มสักอบต.บ้านกลาง
91เพชรบูรณ์หล่มเก่าอบต.หล่มเก่า
92เพชรบูรณ์ชนแดนทต.ดงขุย
93แพร่วังชิ้นอบต.นาพูน
94แพร่ลองอบต.ต้าผามอก
95ภูเก็ตเมืองภูเก็ตทต.รัษฏา
96ภูเก็ตเมืองภูเก็ตทต.ราไวย์
97มหาสารคามนาเชือกอบต.สำโรง
98มหาสารคามนาเชือกอบต.สันป่าตอง
99มุกดาหารหนองสูงทต.บ้านเป้า
100มุกดาหารเมืองทต.คำป่าหลาย
101แม่ฮ่องสอนเมืองอบต.ห้วยโป่ง
102แม่ฮ่องสอนแม่สะเรียงอบต.แม่เหาะ
103ยโสธรเลิงนกทาทต.สวาท
104ยโสธรคำเขื่อนแก้วอบต.ลุมพุก
105ยโสธรกุดชุมอบต.นาโส่
106ยะลาเมืองยะลาสะเตงนอก
107ยะลารามันอบต.บือมัง
108ยะลารามันอบต.ยะต๊ะ
109ร้อยเอ็ดศรีสมเด็จทต.บ้านบาก
110ร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ดทต.สีแก้ว
111ระนองกะเปอร์อบต.บ้านนา
112ระนองกะเปอร์อบต.ม่วงกลม
113ระนองเมืองอบต.หงาว
114ระยองบ้านค่ายอบต.ซากบก
115ระยองเมืองอบต.กะเฉด
116ระยองบ้านฉางอบต.บ้างฉาง
117ราชบุรีจอมบึงอบต.ปากช่อง
118ราชบุรีบ้านโป่งทต.กรับใหญ่
119ราชบุรีปากท่ออบต.ปากท่อ
120ลพบุรีชัยบาดาลอบต.ท่ามะนาว
121ลพบุรีเมืองอบต.โคกตูม
122ลพบุรีโคกเจริญอบต.โคกเจริญ
123ลำปางงาวอบต.ปงเตา
124ลำปางห้างฉัตรทต.ปงยางคก
125ลำปางแม่พริกอบต.แม่พริก
126ลำพูนเมืองลำพูนทต.อุโมงค์
127ลำพูนบ้านธิทต.บ้านธิ
128เลยภูกระดึงอบต.ศรีฐาน
129เลยวังสะพุงอบต.หนองหญ้าปล้อง
130เลยเมืองทต.นาอ้อ
131ศรีสะเกษราศีไศลอบต.ดู่
132ศรีสะเกษขุขันธ์อบต.สำโรงตาเจ็น
133สกลนครโพนนาแก้วอบต.เชียงสือ
134สกลนครเมืองอบต.ดงมะไฟ
135สงขลารัตภูมิอบต.ท่าชะมวง
136สงขลาหาดใหญ่อบต.ท่าข้าม
137สงขลาระโนดอบต.บ้านขวา
138สตูลควนโดนทต.ควนโดน
139สตูลเมืองอบต.ตำมะลัง
140สมุทรปราการพระประแดงอบต.บางกอบัว
141สมุทรปราการพระสมุทรเจดีย์อบต.ฟ้าผ่า
142สมุทรสงครามบางคนทีอบต.กะดังงา
143สมุทรสงครามเมืองอบต.นางคะเคียน
144สมุทรสาครกระทุ่มแบนอบต.ท่าเสา
145สมุทรสาครบ้านแพ้วอบต.บ้านแพ้ว
146สระแก้วคลองหาด (กลุ่มประหยัดปี 57)อบต.คลองไก่เถื่อน
147สระแก้วอรัญประเทศทต.บ้านด่าน
148สระบุรีมวกเหล็กอบต.ลำพญากลาง
149สระบุรีวิหารแดงอบต.คลองเรือ
150สระบุรีเสาไห้ทต.ต้นตาล-พระยาทด
151สิงห์บุรีท่าช้างอบต.โพประจักษ์
152สิงห์บุรีอินทร์บุรีอบต.โพธิ์ชัย
153สุโขทัยเมืองสุโขทัยทต.บ้านกล้วย
154สุโขทัยศรีนครอบต.หนองบัว
155สุโขทัยกงไกรลาศอบต.ไกรนอก
156สุพรรณบุรีบางปลาม้าอบต.วัดดาว
157สุพรรณบุรีดอนเจดีย์อบต.หนองสาหร่าย
158สุราษฏร์ธานีพุนพินอบต.ท่าสะท้อน
159สุราษฏร์ธานีไชยาอบต.โมถ่าย
160สุรินทร์จอมพระอบต.เมืองลีง
161สุรินทร์สังขละอบต.กระเทียม
162สุรินทร์ชุมพลบุรีทต.ทุ่งศรีชุมพล
163หนองคายโพนพิสัยอบต.ชุมช้าง
164หนองคายเมืองหนองคายทต.วัดธาตุ
165หนองคายเมืองหนองคายทต.ปะโค
166หนองบัวลำภูโนนสังอบต.นิคมพัฒนา
167หนองบัวลำภูเมืองทต.หัวนา
168อ่างทองโพธิ์ทองทต.รำมะสัก
169อ่างทองแสวงหาทต.เพชรเมืองทอง
170อำนาจเจริญเสนางคนิคมอบต.นาเวียง
171อำนาจเจริญพนาอบต.พนา
172อุดรธานีหนองแสงอบต.ทับกุง
173อุดรธานีบ้านผืออบต.บ้านผือ
174อุดรธานีกุมภวาปีอบต.ตูมใต้
175อุตรดิตถ์ตรอนอบต.ข่อยสูง
176อุตรดิตถ์ลับแลอบต.ศรีพนมมาศ
177อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์ทต.หาดกรวด
178อุทัยธานีหนองขาหย่างอบต.หนองไผ่
179อุทัยธานีบ้านไร่อบต.หูช้าง
180อุบลราชธานีน้ำยืนอบต.บุเปือย
181อุบลราชธานีโขงเจียมทต.บ้านด่าน
182อุบลราชธานีเดชอุดมอบต.คำครั่ง
ลำดับจังหวัดอำเภอตำบล
1กระบี่ปลายพระยาทต.ปลายพระยา
2กระบี่อ่าวลึกอบต.บ้านกลาง
3กาญจนบุรีท่าม่วงทต.หนองตากยา ท่าม่วง
4กาญจนบุรีศรีสวัสดิ์อบต.แม่กระบุง
5กาฬสินธุ์นาคูทต.โนนนาจาน
6กาฬสินธุ์ห้วยเม็กทต.คำใหญ่
7กำแพงเพชรคลองลานอบต.คลองน้ำไหล
8กำแพงเพชรปางศิลาทองอบต.ปางตาไว
9กำแพงเพชรไทรงามทต.ไทรงาม
10ขอนแก่นบ้านฝางอบต.หนองบัว
11ขอนแก่นเมืองทต.โนนทอง
12ขอนแก่นเมืองอบต.โคกสี
13จันทบุรีมะขามทต.ท่าหลวง
14จันทบุรีแหลมสิงห์อบต.บางสระเก้า
15ฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวอบต.สิงโตทอง
16ฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวอบต.หมอนทอง
17ชลบุรีเกาะจันทร์ทต.เมืองปรกฟ้า
18ชลบุรีพนัสนิคมอบต.หนองปรือ
19ชัยนาทหันคาทต.หนองแซง
20ชัยนาทเมืองทต.นางลือ
21ชัยภูมิจัตุรัสอบต.บ้านกอก
22ชัยภูมิเนินสง่าอบต.หนองฉิม
23ชุมพรสวีอบต.ครน
24ชุมพรเมืองทต.หาดทรายรี
25ชุมพรท่าแซงอบต.หงษ์เจริญ
26เชียงรายเวียงป่าเป้าทต.ป่างิ้ว
27เชียงรายเชียงของทต.ศรีดอนชัย
28เชียงใหม่แม่แจ่มทต.ท่าผา
29เชียงใหม่แม่ริมอบต.ดอนแก้ว
30ตรังปะเหลียนอบต.ปะเหลียน
31ตรังปะเหลียนอบต.ท่าข้าม
32ตรังห้วยยอดทต.นาวง
33ตราดเมืองทต.ตะกาง
34ตราดคลองใหญ่อบต.คลองใหญ่
35ตากอุ้มผางทต.แม่กลอง
36ตากเมืองอบต.วังหิน
37นครนายกบ้านนาอบต.แจงงาม
38นครนายกบ้านนาอบต.เขาเพิ่ม
39นครปฐมบางเลนอบต.หินมูล
40นครปฐมนครชัยศรีอบต.สัมปทอน
41นครพนมนาห้าอบต.นางัว
42นครราชสีมากงอบต.หนองมะนาว
43นครราชสีมาขามสะแกแสงอบต.เมืองเกษตร
44นครศรีธรรมราชพรหมคีรีทต.พรหมโลก
45นครศรีธรรมราชหัวไทรอบต.แหลม
46นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่อบต.แม่เจ้าอยู่หัว
47นครสวรรค์ตากฟ้าลำพยนต์
48นครสวรรค์เมืองนครสวรรค์อบต.หนองกระโดน
49นนทบุรีบางบัวทองอบต.บางรักพัฒนา
50นราธิวาสยี่งออบต.ลุโบะบายะ
51น่านปัวอบต.อวน
52น่านเมืองอบต.เมืองน่าน
53บึงกาฬพรเจริญอบต.หนองหัวช้าง
54บึงกาฬปากคาดอบต.หนองยอง
55บุรีรัมย์เมืองทต.อิสาณ
56บุรีรัมย์เมืองทต.เมืองชุมเห็ด
57บุรีรัมย์บ้านด่านทต.บ้านด่าน
58ปทุมธานีลาดหลุมแก้วทต.ระแหง
59ประจวบคีรีขันธ์เมืองอบต.เกาะหลัก
60ประจวบคีรีขันธ์ปราณบุรีอบต.ปราณบุรี
61ประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อยอบต.บางสะพาน
62ปราจีนบุรีบ้านสร้างอบต.บางพลวง
63ปัตตานีปะนาเระอบต.บ้านน้ำบ่อ
64ปัตตานีไม้แก่นอบต.ไทรทอง
65พระนครศรีอยุธยาลาดบัวหลวงอบต.สิงหนาท
66พะเยาปงทต.งิม
67พะเยาเมืองพะเยาทต.สันป่าม่วง
68พังงาเมืองพังงาอบต.ตากแดด
69พัทลุงป่าพะยอมอบต.เกาะเต่า
70พิจิตรโพธิ์ประทับช้างอบต.โพธิ์ประทับช้าง
71พิจิตรทับคล้ออบต.เขาเจ็ดลูก
72พิษณุโลกเมืองอบต.ไผ่รอดอน
73พิษณุโลกวังทองอบต.แม่ระกา
74เพชรบุรีหนองหญ้าปล้องอบต.ท่าตะคร้อ
75เพชรบุรีท่ายางทต.ท่าไม้รวก
76เพชรบูรณ์เขาค้ออบต.ทุ่งสมอ
77เพชรบูรณ์หล่มเก่าทต.หล่มเก่า
78เพชรบูรณ์หล่มสักอบต.บ้านกลาง
79แพร่วังชิ้นอบต.นาพูน
80แพร่เมืองแพร่ทต.ห้วยหม้าย
81แพร่เมืองแพร่อบต.ห้วยม้า
82ภูเก็ตกะทู้อบต.กมลา
83มหาสารคามนาดูนอบต.พระธาตุ
84มหาสารคามโกสุมพิสัยอบต.หัวขวาง
85มุกดาหารเมืองมุกดาหารทต.นาโสก
86มุกดาหารหนองสูงทต.หนองสูงเหนือ
87แม่ฮ่องสอนขุนยวมอบต.แม่กี๊
88แม่ฮ่องสอนแม่สะเรียงอบต.แม่ยวม
89ยโสธรมหาชนะชัยอบต.สงยาง
90ยโสธรมหาชนะชัยอบต.สงยาง
91ยะลาบันนังสตาทต.เขื่อนบางลาง
92ยะลายะหาทต.ยะหา
93ร้อยเอ็ดศรีสมเด็จอบต.หนองใหญ่
94ร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิทต.สุวรรณภูมิ
95ระนองกระบุรีอบต.ลำเลียง
96ระนองกระบุรีอบต.น้ำจืด
97ระยองแกลงทต.เนินฆ้อ
98ราชบุรีโพธารามอบต.ธรรมแสน
99ราชบุรีบางแพทต.บางแพ บางแพ
100ราชบุรีสวนผึ้งอบต.ท่าเคย
101ลพบุรีสระโบสถ์อบต.มหาโพธิ
102ลำปางวังเหนืออบต.วังเหนือ
103ลำปางวังเหนือทต.วังเหนือ
104ลำพูนลี้อบต.เวียงแก้ว
105ลำพูนเมืองทต.เวียงยอง
106เลยนาแห้วอบต.แสงภา
107ศรีสะเกษโพธิ์ศรีสุวรรณทต.โดด
108ศรีสะเกษกันทรารมย์อบต.ละทาย
109สกลนครเต่างอยอบต.เต่างอย
110สงขลาสทิงพระอบต.คลองรี
111สงขลาบางกล่ำอบต.แม่ท่อม
112สงขลาควนเนียงทต.ควนเนียง
113สตูลท่าแพอบต.ท่าแพ
114สมุทรปราการเมืองอบต.แพรกษาใหม่
115สมุทรสงครามอัมพวาอบต.ปลายโผงผาง
116สมุทรสงครามอัมพวาอบต.ยี่สาร
117สมุทรสาครเมืองอบต.พันท้ายนรสิงห์
118สมุทรสาครบ้านแพ้วอบต.คลองตัน
119สระแก้ววัฒนานครทต.วัฒนานคร
120สระแก้วคลองหาดอบต.คลองไก่เถื่อน
121สระบุรีมวกเหล็กอบต.ลำสมพุง
122สระบุรีเมืองอบต.หนองยาว
123สิงห์บุรีบางระจันอบต.แม่ปลา
124สิงห์บุรีเมืองสิงห์บุรีอบต.บางกระบือ
125สุโขทัยบ้านด่านลานหอยอบต.ลานหอย
126สุพรรณบุรีอู่ทองทต.ขุนพัดเพ็ง
127สุพรรณบุรีบางปลาม้า-
128สุพรรณบุรีหนองหญ้าไซอบต.ไผ่กองดิน
129สุราษฎร์ธานีคีรีรัฐนิคมอบต.บ้านยาง
130สุราษฎร์ธานีท่าฉางอบต.ท่าเคย
131สุราษฎร์ธานีท่าฉางอบต.เขาถ่าน
132สุรินทร์เขวาสินรินทร์อบต.ปราสาททอง
133หนองคายเมืองหนองคายอบต.สีกาย
134หนองคายเมืองหนองคายอบต.หนองกอมเกาะ
135หนองบัวลำภูนากลางทต.ฝั่งแดง
136หนองบัวลำภูนากลางทต.นากลาง
137อ่างทองโพธิ์ทองทต.ม่วงคัน
138อำนาจเจริญลืออำนาจทต.ดงมะยาง
139อำนาจเจริญเมืองอบต.ปลาค้าว
140อุดรธานีเมืองอบต.นิคมสงเคราะห์
141อุดรธานีเมืองทต.หนองสำโรง
142อุตรดิตถ์ตรอนอบต.น้ำอ่าง
143อุตรดิตถ์ลับแลอบต.ไผ่ล้อม
144อุตรดิตถ์ลับแลทต.พระเสด็จ
145อุทัยธานีหนองฉางอบต.หนองยาง
146อุบลราชธานีน้ำยืนอบต.โซง
147อุบลราชธานีนาตาลอบต.นาตาล
148อุบลราชธานีทุ่งศรีอุดมอบต.หนองอ้ม
ลำดับจังหวัดอำเภอตำบล
1กระบี่เขาพนมอบต.เขาดิน
2กระบี่ปลายพระยาทต.ปลายพระยา
3กาญจนบุรีศรีสวัสดิ์ทต.เอราวัณ
4กาญจนบุรีหนองปรืออบต.หนองปรือ
5กาฬสินธุ์สมเด็จอบต.ผาเสวย
6กาฬสินธุ์นาคูทต.นาคู
7กำแพงเพชรพลานกระต่ายอบต.คุยบ้านโอง
8กำแพงเพชรขาณุวรลักษบุรีอบต.วังหามแห
9ขอนแก่นสีชมพูทต.วังเพิ่ม
10ขอนแก่นบ้านแฮดอบต.โนนสมบูรณ์
11จันทบุรีมะขามทต.ฉมัน
12จันทบุรีท่าใหม่อบต.โขมง
13ฉะเชิงเทราบางคล้าอบต.เสม็ดใต้
14ฉะเชิงเทราพนมสารคามอบต.หนองแหน
15ชลบุรีศรีราชาทต.บางพระ
16ชลบุรีพานทองอบต.เกาะลอย
17ชัยนาทหันคาอบต.ไพรนกยูง
18ชัยนาทวัดสิงห์อบต.มะขามเฒ่า
19ชัยภูมิเกษตรสมบูรณ์อบต.หนองโพนงาม
20ชัยภูมิคอนสารทต.ทุ่งลุยลาย
21ชุมพรเมืองอบต.วิสัยเหนือ
22ชุมพรหลังสวนอบต.นาพญา
23เชียงรายเวียงป่าเป้าทต.เวียงกาหลง
24เชียงรายเวียงชัยอบต.เมืองชุม
25เชียงใหม่ฝางอบต.แม่สูน
26เชียงใหม่แม่แตงอบต.เมืองก๋าย
27ตรังรัษฏาอบต.ควนเมา
28ตรังเมืองตรังอบต.น้ำผุด
29ตราดบ่อไร่อบต.นนทรีย์
30ตราดบ่อไร่อบต.ด่านชุมพล
31ตากเมืองตากทต.หนองบัวใต้
32ตากบ้านตากอบต.ตากออก
33นครนายกองครักษ์อบต.ทรายมูล
34นครนายกบ้านนาอบต.ศรีกะอาง
35นครปฐมบางเลนอบต.บางระกำ
36นครปฐมเมืองนครปฐมอบต.หนองปากโลง
37นครพนมบ้านแพงอบต.นางัว
38นครพนมนาทมอบต.ดอนเตย
39นครราชสีมาพระทองคำอบต.ทัพรั้ง
40นครราชสีมาห้วยแถลงอบต.หินดาด
41นครศรีธรรมราชขนอมอบต.ควนทอง
42นครศรีธรรมราชสิชลอบต.เทพราช
43นครสวรรค์โกรกพระทต.บางประมุง
44นครสวรรค์ท่าตะโกอบต.พนมรอก
45นนทบุรีบางใหญ่อบต.บ้านใหม่
46นนทบุรีบางใหญ่ทต.บางม่วง
47นราธิวาสยี่งออบต.จอเบาะ
48นราธิวาสตากใบอบต.บางขุนทอง
49น่านเวียงสาอบต.นาเหลือง
50น่านภูเพียงอบต.ม่วงตึ๊ด
51บึงกาฬเซกาทต.ซาง
52บึงกาฬบุ่งคล้าอบต.บุ่งคล้า
53บุรีรัมย์ห้วยราชอบต.สวนวน
54บุรีรัมย์บ้านกรวดทต.โนนเจริญ
55ปทุมธานีเมืองอบต.ล้อมแรด
56ปทุมธานีหนองเสืออบต.บึงบา
57ประจวบคีรีขันธ์บางสะพานทต.ร่อนทอง
58ประจวบคีรีขันธ์ทับสะแกอบต.ห้วยยาง
59ปราจีนบุรีเมืองสุพรรณบุรีอบต.ดงขี้เหล็ก
60ปราจีนบุรีประจันตคามอบต.บุฝ้าย
61ปัตตานีสายบุรีอบต.แป้น
62ปัตตานีกะพ้ออบต.ตะโละดือรมัน
63พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยาอบต.บ้านใหม่
64พระนครศรีอยุธยาวังน้อยอบต.วังน้อย
65พะเยาจุนทต.หงส์หิน
66พะเยาภูกามยาวอบต.ห้วยแก้ว
67พังงากะปงอบต.ท่านา
68พังงาทับปุดอบต.ทับปุด
69พัทลุงปากพะยูนอบต.เกาะหมาก
70พัทลุงตะโหมดทต.เขาหัวช้าง
71พิจิตรโพธิ์ประทับช้างอบต.โพธิ์ประทับช้าง
72พิจิตรเมืองอบต.ดงกลาง
73พิษณุโลกบางระกำอบต.วังอิทก
74พิษณุโลกพรหมพิรามอบต.ดงประคำ
75เพชรบุรีแก่งกระจานอบต.ป่าต็ง
76เพชรบุรีหนองหญ้าปล้องอบต.ยางน้ำกลัดใต้
77เพชรบูรณ์เมืองเพชรบูรณ์อบต.นาป่า
78เพชรบูรณ์หนองไผ่ทต.บ่อไทย
79แพร่เมืองทต.ป่าแมต
80แพร่เด่นชัยทต.แม่จ๊วะ
81ภูเก็ตเมืองภูเก็ตทต.ฉลอง
82ภูเก็ตเมืองภูเก็ตทต.วิชิต
83มหาสารคามนาเชือกอบต.นาเชือก
84มหาสารคามนาเชือกอบต.ปอพาน
85มุกดาหารนิคมคำสร้อยอบต.โชคชัย
86มุกดาหารขว้านใหญ่อบต.ป่งขาม
87แม่ฮ่องสอนแม่สะเรียงทต.เมืองยวมใต้
88แม่ฮ่องสอนเมืองอบต.ผาบ่อง
89ยโสธรกุดชุมทต.กุดชุมพัฒนา
90ยโสธรไทยเจริญอบต.น้ำคำ
91ยะลากรงปินังอบต.สะเอะ
92ยะลาบันนังสตาอบต.บันนังสตา
93ร้อยเอ็ดหนองพอกอบต.รอบเมือง
94ร้อยเอ็ดเมยวดีทต.บุ่งเลิศ
95ระนองละอุ่นอบต.บางแก้ว
96ระนองกระบุรีอบต.บางใหญ่
97ระยองแกลงอบต.คลองปูน
98ระยองบ้านค่ายอบต.บางบุตร
99ราชบุรีวัดเพลงอบต.เกาะศาลพระ
100ราชบุรีบ้านโป่งอบต.ดอนกระเบื้อง
101ลพบุรีบ้านหมี่อบต.พุคา
102ลพบุรีบ้านหมี่อบต.โพนทอง
103ลำปางเถินทต.ล้อมแรด
104ลำปางเสริมงามอบต.เสริมขวา
105ลำพูนเมืองลำพูนทต.มะเขือแจ้
106ลำพูนแม่ทาทต.ทาทุ่งหลวง
107เลยเชียงคานอบต.เชียงคาน
108เลยเชียงคานทต.เขาแก้ว
109ศรีสะเกษปรางค์กู่อบต.กู่
110ศรีสะเกษขุขันธ์อบต.ศรีตระกูล
111สกลนครสว่างแดนดินทต.โคกสี
112สกลนครวานรนิวาสทต.นาซอ
113สงขลาจะนะอบต.แค
114สงขลาเทพาอบต.สะกอม
115สตูลละงูอบต.แหลมสน
116สตูลมะนังอบต.นิคมพัฒนา
117สมุทรปราการพระสมุทรเจดีย์อบต.นาเกลือ
118สมุทรปราการเมืองสมุทรปราการทต.แพรกษา
119สมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามอบต.บางขันแตก
120สมุทรสงครามบางคนทีอบต.โรงหีบ
121สมุทรสาครบ้านแพ้วอบต.เจ็ดริ้ว
122สมุทรสาครบ้านแพ้วอบต.หลักสอง
123สระแก้ววัฒนานครอบต.หนองน้ำใส
124สระแก้วเขาฉกรรจ์อบต.พระเพลิง
125สระบุรีวิหารแดงอบต.เจริญธรรมพัฒนา
126สระบุรีเฉลิมพระเกียรติอบต.เขาดินพัฒนา
127สิงห์บุรีค่ายบางระจันอบต.หนองกระทุ่ม
128สิงห์บุรีเมืองอบต.หัวไผ่
129สุโขทัยคีรีมาศอบต.บ้านป้อม
130สุโขทัยศรีสำโรงอบต.บ้านนา
131สุพรรณบุรีสองพี่น้องอบต.บ่อสุพรรณ
132สุพรรณบุรีศรีประจันต์ทต.ปลายนา
133สุราษฎร์ธานีกาญจนดิษฐ์อบต.คลองสระ
134สุราษฎร์ธานีดอนสักอบต.ปากแพรก
135สุรินทร์ท่าตูมอบต.ท่าตูม
136สุรินทร์ชุมพลบุรีอบต.ไพรขลา
137หนองคายสระใครอบต.คอกช้าง
138หนองคายสังคมอบต.นางิ้ว
139หนองบัวลำภูโนนสังทต.หนองเรือ
140หนองบัวลำภูนากลางอบต.โนนเมือง
141อ่างทองวิเศษชัยชาญอบต.หัวตะพาน
142อ่างทองวิเศษชัยชาญทต.สาวร้องไห้
143อำนาจเจริญลืออำนาจอบต.ไร่ขี
144อำนาจเจริญชานุมานทต.ชานุมาน
145อุดรธานีไชยวานอบต.คำเลาะ
146อุดรธานีพิบูลย์รักษ์อบต.บ้านแดง
147อุตรดิตถ์ทองแสนขันอบต.บ่อทอง
148อุตรดิตถ์บ้านโคกอบต.นาขุม
149อุทัยธานีห้วยคตอบต.สุขฤทัย
150อุทัยธานีเมืองอุทัยธานีอบต.ดอนขวาง
151อุบลราชธานีโพธิ์ไทรอบต.สองคอน
152อุบลราชธานีตาลสุมอบต.คำหว้า
ลำดับจังหวัดอำเภอตำบล
1กระบี่ปลายพระยาอบต.คีรีวงศ์
2กระบี่เกาะลันตาเกาะกลาง
3กาญจนบุรีเลาขวัญอบต.เลาขวัญ
4กาญจนบุรีไทรโยคอบต.ลุ่มสุ่ม
5กาฬสินธุ์เขาวงทต.สระพังทอง
6กาฬสินธุ์ห้วยผึ้งทต.หนองอีบุตร
7กำแพงเพชรโกสัมพีนครอบต.โกสัมพี
8กำแพงเพชรไทรงามอบต.หนองไม้กอง
9ขอนแก่นหนองสองห้องอบต.หนองเม็ก
10ขอนแก่นเมืองทต.สาวะถี
11จันทบุรีมะขามทต.ปัถวี
12จันทบุรีแก่งหางแมวอบต.แก่งหางแมว
13ฉะเชิงเทราคลองเขื่อนอบต.คลองเขื่อน
14ฉะเชิงเทราเมืองอบต.บางเตย
15ชลบุรีพนัสนิคมอบต.นาวังหิน
16ชลบุรีศรีราชาอบต.หนองขาม
17ชัยนาทเมืองทต.เสือโฮก
18ชัยนาทวัดสิงห์ทต.หนองน้อย
19ชัยภูมิจัตุรัสอบต.หนองโดน
20ชัยภูมิซับใหญ่อบต.ท่ากูบ
21ชุมพรเมืองอบต.ถ้ำสิงห์
22ชุมพรท่าแซะอบต.สลุย
23เชียงรายขุนตาลทต.ยางฮอม
24เชียงรายดอยหลวงอบต.โชคชัย
25เชียงใหม่แม่ริมอบต.ดอนแก้ว
26เชียงใหม่เชียงดาวอบต.เมืองคอง
27ตรังเมืองอบต.นาพระ
28ตรังกันตังอบต.เกาะลิบง
29ตราดเมืองอบต.ห้วยแร้ง
30ตราดแหลมงอบอบต.คลองใหญ่
31ตากบ้านตากอบต.เกาะตะเภา
32ตากสามเงาอบต.ย่านรี
33นครนายกปากพลีอบต.ปากพลี
34นครนายกเมืองนครนายกอบต.ศรีนาวา
35นครปฐมเมืองอบต.วังตะกู
36นครปฐมดอนตูมอบต.ห้วยพระ
37นครพนมนาหว้าอบต.นางัว
38นครพนมศรีสงครามอบต.หาดแพง
39นครราชสีมาสูงเนินอบต.โคราช
40นครราชสีมาแก้งสนามนางอบต.สีสุก
41นครศรีธรรมราชปากพนังอบต.หูล่อง
42นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่อบต.บางรูป
43นครสวรรค์ลาดยาวอบต.เนินขี้เหล็ก
44นครสวรรค์ชุมแสงอบต.ฆะมัง
45นนทบุรีปากเกร็ดอบต.บางพลับ
46นนทบุรีปากเกร็ดอบต.คลองข่อย
47นราธิวาสเมืองอบต.กะลุวอ
48นราธิวาสตากใบอบต.พร่อน
49น่านเวียงสาอบต.ส้าน
50น่านบ้านหลวงอบต.บ้านพี้
51บุรีรัมย์ละหานทรายอบต.ละหานทราย
52บุรีรัมย์เฉลิมพระกียรติทต.ยายแย้มวัฒนา
53ปทุมธานีลำลูกกาอบต.บึงคอไห
54ปทุมธานีหนองเสืออบต.นพรัตน์
55ประจวบคีรีขันธ์บางสะพานอบต.ทองมงคล
56ประจวบคีรีขันธ์หัวหินอบต.ห้วยสัตว์ใหญ่
57ปราจีนบุรีนาดีทต.นาดี
58ปราจีนบุรีกบินทร์บุรีอบต.นนทรี
59ปัตตานีเมืองอบต.บาราโหม
60ปัตตานียะรังอบต.สะดาวา
61พระนครศรีอยุธยานครหลวงทต.อรัญญิก
62พระนครศรีอยุธยาท่าเรือทต.ลาดชะโด
63พะเยาจุนอบต.ทุ่งรวงทอง
64พะเยาปงอบต.งิม
65พังงาท้ายเหมืองอบต.ท้ายเหมือง
66พังงาตะกั่วป่าอบต.คลองเคียน
67พัทลุงป่าบอนอบต.วังใหม่
68พัทลุงศรีบรรพตอบต.เขาย่า
69พิจิตรเมืองอบต.ป่ามะคาบ
70พิจิตรวังทรายพูนอบต.วังทรายพูน
71พิษณุโลกวังทองอบต.หนองพระ
72พิษณุโลกวังทองอบต.ท่าหมื่นราม
73เพชรบุรีแก่งกระจานอบต.ห้วยแม่เพรียง
74เพชรบุรีเมืองอบต.หนองโสน
75เพชรบูรณ์เขาค้ออบต.ทุ่งสมอ
76เพชรบูรณ์เขาค้อทต.แคมป์สน
77แพร่ร้องกวางอบต.น้ำเลา
78แพร่วังชิ้นอบต.แม่พุง
79ภูเก็ตเมืองภูเก็ตทต.รัษฏา
80ภูเก็ตถลางทต.เชิงทะเล
81มหาสารคามโกสุมพิสัยอบต.ยางท่าแจ้ง
82มหาสารคามชื่นชมทต.หนองกุง
83มุกดาหารเมืองมุกดาหารทต.มุก
84มุกดาหารหนองสูงอบต.โนนยาง
85แม่ฮ่องสอนแม่ลาน้อยทต.แม่ลาน้อย
86แม่ฮ่องสอนขุนยวมทต.ขุนยวม
87ยโสธรมหาชนะชัยอบต.โนนทราย
88ยโสธรคำเขื่อนแก้วอบต.นาแก
89ยะลายะหาอบต.ตาชี
90ยะลารามันอบต.ท่าธง
91ร้อยเอ็ดเกษตรวิสัยทต.เมืองบัว
92ร้อยเอ็ดจตุรพักตรพิมานอบต.ดงกลาง
93ระนองเมืองอบต.ทรายแดง
94ระนองเมืองอบต.หาดส้มแป้น
95ระยองแกลงอบต.ห้วยยาง
96ระยองแกลงอบต.ทุ่งควายกิน
97ราชบุรีสวนผึ้งอบต.สวนผึ้ง
98ราชบุรีจอมบึงอบต.จอมบึง
99ลพบุรีโคกสำโรงอบต.เกาะแก้ว
100ลพบุรีหนองม่วงอบต.ยางโทน
101ลำปางเกาะคาทต.ท่าผา
102ลำปางเมืองปานทต.เมืองปาน
103ลำพูนแม่ทาทต.ทากาศเหนือ
104ลำพูนป่าซางทต.แม่แรง
105เลยวังสะพุงอบต.โคกขมิ้น
106เลยภูหลวงอบต.ภูหอ
107ศรีสะเกษศิลาลาดอบต.คลีกลิ้ง
108ศรีสะเกษเมืองอบต.ซำ
109สกลนครโคกศรีสุพรรณอบต.ด่านคำม่วง
110สกลนครภูพานอบต.หลุบเลา
111สงขลาควนเนียงอบต.ควนโส
112สงขลากระแสสินธุ์ทต.กระแสสินธุ์
113สตูลทุ่งหว้าอบต.ทุ่งหว้า
114สตูลควนโดนทต.ควนโดน
115สมุทรปราการพระประแดงอบต.บางกอบัว
116สมุทรปราการบางพลีอบต.บางปลา
117สมุทรสงครามบางคนทีอบต.บางคนที
118สมุทรสงครามบางคนทีอบต.ดอนมะโนรา
119สมุทรสาครเมืองอบต.นาโคก
120สมุทรสาครกระทุ่มแบนอบต.หนองนกไข่
121สระแก้วเมืองสระแก้วทต.เมืองสระแก้ว
122สระแก้วเมืองสระแก้วอบต.โคกปี่ฆ้อง
123สระบุรีเฉลิมพระเกียรติอบต.หน้าพระลาน
124สระบุรีเฉลิมพระเกียรติอบต.บ้านแก้ง
125สิงห์บุรีพรหมบุรีอบต.บ้านแป้ง
126สิงห์บุรีค่ายบางระจันอบต.โพทะเล
127สุโขทัยศรีสำโรงอบต.สามเรือน
128สุโขทัยศรีนครอบต.ศรีนคร
129สุพรรณบุรีหนองหญ้าไซหนองโพธิ์
130สุพรรณบุรีอู่ทองทต.บ้านดอน
131สุราษฎร์ธานีวิภาวดีอบต.ตะกุกเหนือ
132สุราษฎร์ธานีท่าชนะอบต.คลองพา
133สุรินทร์รัตนบุรีอบต.ไผ่
134สุรินทร์ศรีณรงค์อบต.หนองแวง
135หนองคายท่าบ่ออบต.โพนสา
136หนองคายรัตนวาปีอบต.โพนแพง
137หนองบัวลำภูศรีบุญเรืองอบต.ศรีบุญเรือง
138หนองบัวลำภูนาวังทต.นาเหล่า
139อ่างทองโพธิ์ทองอบต.บางพลับ
140อ่างทองไชโยทต.ไชโย
141อำนาจเจริญเสนางคนิคมอบต.เสนางคนิคม
142อำนาจเจริญหัวตะพานอบต.เค็งใหญ่
143อุดรธานีหนองวัวซออบต.หนองอ้อ
144อุดรธานีสร้างคอมอบต.บ้านยวด
145อุตรดิตถ์เมืองอุตตรดิตถ์อบต.บ้านด่าน
146อุตรดิตถ์เมืองอุตตรดิตถ์อบต.ป่าเซา
147อุทัยธานีทัพทันทต.หนองสระ
148อุทัยธานีบ้านไร่อบต.บ้านใหม่คลองเคียน
149อุบลราชธานีสว่างวีระวงศ์อบต.บุ่งมะแรง
150อุบลราชธานีสิรินทรอบต.ช่องเม็ก
ลำดับจังหวัดอำเภอตำบล
1กระบี่คลองท่อมอบต.คลองท่อมเหนือ
2กระบี่คลองท่อมอบต.คลองพน
3กาญจนบุรีทองผาภูมิทต.ทองผาภูมิ
4กาญจนบุรีห้วยกระเจาทต.ห้วยกระเจา
5กาฬสินธุ์สหัสขันธ์ทต.โนนน้ำเกลี้ยง
6กาฬสินธุ์ร่องคำทต.ร่องคำ
7กำแพงเพชรบึงสามัคคีอบต.เทพนิมิตร
8ขอนแก่นพลอบต.โสกนกเต็น
9ขอนแก่นชนบทอบต.บ้านแท่น
10จันทบุรีโป่งน้ำร้อน่ทต.คลองใหญ่
11จันทบุรีมะขามทต.ท่าหลวง
12ฉะเชิงเทราสนามชัยเขตอบต.ลาดกระทิง
13ฉะเชิงเทราท่าตะเกียบอบต.ท่าตะเกียบ
14ชลบุรีศรีราชาอบต.บางพระ
15ชลบุรีบางละมุงอบต.หนองปลาไหล
16ชัยนาทหนองมะโมงทต.มะโมง
17ชัยนาทเนินขามทต.เนินขาม
18ชัยภูมิคอนสวรรค์อบต.บ้านโสก
19ชัยภูมิบ้านเขว้าอบต.ตลาดแร้ง
20ชุมพรพะโต๊ะอบต.ปากทรง
21ชุมพรเมืองทต.วังใหม่
22เชียงรายแม่สายอบต.เกาะช้าง
23เชียงรายแม่จันอบต.แม่ไร่
24เชียงใหม่จอมทองทต.จอมทอง
25เชียงใหม่ดอดสะเก็ดทต.ดอยสะเก็ด
26ตรังสิเกาอบต.นาเมืองเพชร
27ตรังหาดสำราญอบต.หาดสำราญ
28ตราดเขาสมิงแสนดุ้ง
29ตราดแหลมงอบอบต.บางปิด
30ตากอุ้มผางทต.อุ้มผาง
31ตากท่าสองยางทต.แม่ต้าน
32นครนายกองค์รักษ์อบต.พระอาจารย์
33นครนายกปากพลีอบต.โคกกรวด
34นครปฐมเมืองอบต.ทัพหลวง
35นครปฐมบางเลนอบต.คลองนกกระทุง
36นครพนมปลาปากอบต.มหาชัย
37นครพนมธาตุพนมอบต.ดอนนางหงส์
38นครราชสีมาขามทะเลสออบต.หนองสรวง
39นครราชสีมาเฉลิมพระเกียรติอบต.พระพุทธ
40นครศรีธรรมราชนบพิตำอบต.นาเหวง
41นครศรีธรรมราชท่าศาลาอบต.กลาย
42นครสวรรค์ขุมตาบงอบต.ขุมตาบง
43นครสวรรค์โกรกพระอบต.เนินศาลา
44นนทบุรีบางบัวทองอบต.พิมลราช
45นนทบุรีไทรน้อยอบต.ขุนศรี
46นราธิวาสตากใบอบต.ไพรวัน
47นราธิวาสตากใบอบต.นานาค
48น่านเมืองอบต.ถึมตอง
49น่านท่าวังผาอบต.ศรีภูมิ
50บุรีรัมย์ลำปลายอบต.โคกกลาง
51บุรีรัมย์พุทไธสงอบต.พุทไธสง
52ปทุมธานีหนองเสืออบต.บึงซำอ้อ
53ปทุมธานีหนองเสืออบต.บึงกาสาม
54ประจวบคีรีขันธ์เมืองทต.คลองวาฬ
55ประจวบคีรีขันธ์บางสะพานทต.บ้านกรูด
56ปราจีนบุรีนาดีอบต.ทุ่งโพธิ์
57ปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์ทต.กรอกสมบูรณ์
58ปัตตานีไม้แก่นอบต.ดอนทราย
59ปัตตานีทุ่งยางแดงอบต.น้ำดำ
60พระนครศรีอยุธยามหาราชอบต.บ้านนา
61พระนครศรีอยุธยาบางบาลอบต.น้ำเต้า
62พะเยาเชียงม่วนอบต.บ้านมาง
63พะเยาแม่ใจอบต.แม่สุก
64พังงาเมืองอบต.บางเตย
65พังงาตะกั่วทุ่งอบต.ท่าอยู่
66พัทลุงตะโหมดอบต.คลองใหญ่
67พัทลุงศรีนครินทร์ทต.บ้านนา
68พิจิตรตะพานหินอบต.ดงตะขบ
69พิจิตรวชิรบารมีอบต.บึงบัว
70พิษณุโลกเมืองอบต.เสมอแข
71พิษณุโลกชาติตระการทต.ป่าแดง
72เพชรบุรีเขาย้อยอบต.ห้วยโรง
73เพชรบุรีชะอำอบต.ห้วยทรายเหนือ
74เพชรบูรณ์ศรีเทพอบต.ประดู่งาม
75เพชรบูรณ์หล่มเก่าอบต.นาขำ
76แพร่ลองอบต.แม่ลานนา
77แพร่ลองทต.ห้วยหม้าย
78ภูเก็ตกะทู้ทต.เมืองกะทู้
79ภูเก็ตเมืองทต.ราไวย์
80มหาสารคามบรบืออบต.หนองจิก
81มหาสารคามแกดำอบต.วังแสง
82มุกดาหารเหล่าหมีอบต.เหล่าหมี
83มุกดาหารหว้านใหญ่ทต.หว้านใหญ่
84แม่ฮ่องสอนขุนยวมอบต.แม่เงา
85แม่ฮ่องสอนปายทต.ปาย
86ยโสธรเลิงนกทาทต.ศรีแก้ว
87ยโสธรป่าติ้วอบต.ศรีฐาน
88ยะลารามันทต.โกตาบารู
89ยะลาเมืองยะลาอบต.พร่อน
90ร้อยเอ็ดพนมไพรอบต.โคกสว่าง
91ร้อยเอ็ดจังหารอบต.ผักแว่น
92ระนองละอุ่นทต.ละอุ่น
93ระนองกะเปอร์อบต.บางหิน
94ระยองบ้านค่ายอบต.ขากบก
95ระยองบ้านค่ายอบต.กระเฉด
96ราชบุรีโพธารามอบต.ธรรมเสน
97ราชบุรีบ้านโป่งอบต.บัวขาว
98ลพบุรีชัยบาดาลอบต.ท่ามะนาว
99ลพบุรีเมืองอบต.ท้ายตลาด
100ลำปางงาวอบต.บ้านอ้อน
101ลำปางวังเหนืออบต.ร่องเคาะ
102ลำพูนบ้านธิอบต.ห้วยยาบ
103ลำพูนเวียงหนองล่องทต.วังผาง
104เลยภูเรืออบต.ร่องจิก
105เลยเชียงคานอบต.นาข่าว
106ศรีสะเกษน้ำเกลี้ยงอบต.ละเอาะ
107ศรีสะเกษวังหินอบต.ดวนใหญ่
108สกลนครเจริญศิลป์ทต.เจริญศิลป์
109สกลนครบ้านม่วงอบต.บ่อแก้ว
110สงขลาบางกล่ำอบต.แม่ทอม
111สงขลานาหม่อมอบต.พิจิตร
112สตูลทุ่งหว้าอบต.นาทอน
113สตูลควนกาหลงอบต.ทุ่งนุ้ย
114สมุทรปราการพระประแดงทต.ปู่เจ้าสมิงพราย
115สมุทรปราการพระประแดงอบต.บางน้ำผึ้ง
116สมุทรสงครามบางคนทีอบต.กระดังงา
117สมุทรสงครามบางคนทีอบต.บางพรม
118สมุทรสาครบ้านแพ้วอบต.หลักสาม
119สมุทรสาครกระทุ่มแบนอบต.ท่าเสา
120สระแก้วคลองหาดอบต.ชับมะกรูด
121สระแก้วอรัญประเทศอบต.ทับพริก
122สระบุรีมวกเหล็กอบต.สมพุง
123สระบุรีพระพุทธบาทอบต.หนองแก
124สิงห์บุรีเมืองสิงห์บุรีอบต.ม่วงหมู่
125สิงห์บุรีท่าช้างอบต.โพประจักษ์
126สุโขทัยคีรีมาศอบต.นาเชิงคีรี
127สุโขทัยสวรรคโลกอบต.คลองกระจง
128สุพรรณบุรีดอนเจดีย์อบต.หนองสาหร่าย
129สุพรรณบุรีหนองหญ้าไซอบต.หนองขาม
130สุราษฎร์ธานีท่าชนะอบต.ประสงค์
131สุราษฎร์ธานีหนมอบต.ต้นยวน
132สุรินทร์สังขะอบต.ตาตุม
133สุรินทร์กาบเชิงอบต.โคกตะเคียน
134หนองคายเผ้าไร่ทต.เฝ้าไร่
135หนองคายโพธิ์ตากอบต.โพนทอง
136หนองบัวลำภูนาวังอบต.วังทอง
137หนองบัวลำภูนาวังอบต.วังปลาป้อม
138อ่างทองโพธิ์ทองทต.รำมะสัก
139อ่างทองป่าโมกอบต.โรงช้าง
140อำนาจเจริญลืออำนาจอบต.โดกกลาง
141อำนาจเจริญขานุมานอบต.คำเขื่อนแก้ว
142อุดรธานีเมืองอบต.นิคมสงเคราะห์
143อุดรธานีบ้านผืออบต.เขือน้ำ
144อุตรดิตถ์น้ำปาดทต.น้ำปาด
145อุตรดิตถ์น้ำปาดอบต.น้ำไผ่
146อุทัยธานีทัพทันทต.ลุกดู่
147อุทัยธานีเมืองอุทัยธานีทต.หาดทนง
148อุบลราชธานีเหล่าเสือโก้กอบต.หนองบก
149อุบลราชธานีม่วงสามสิบอบต.หนองเมือง
ลำดับจังหวัดอำเภอตำบล
1กระบี่เมืองอบต.หนองทะเล
2กาญจนบุรีพนมทวนทต.รางหวาย
3กาฬสินธุ์ดอนจานอบต.สะอาดไชยศรี
4กำแพงเพชรเมืองกำแพงเพชรอบต.ท่าขุนราม
5ขอนแก่นภูเวียงอบต.กุดขอนแก่น
6จันทบุรีท่าใหม่อบต.เขาบายศรี
7ฉะเชิงเทราราชสาส์นอบต.ดงน้อย
8ชลบุรีสัตหีบอบต.พลูตาหลวง
9ชัยนาทสรรพยาสนง.ทต.สรรพยา
10ชัยภูมิหนองบัวระเหวทต.โคกสะอาด
11ชุมพรละแมอบต.ละแม
12เชียงรายพานอบต.หัวง้ม
13เชียงใหม่สารภีทต.ยางเนิ้ง
14ตรังวังวิเศษอบต.ท่าสะบ้า
15ตราดคลองใหญ่อบต.ไม้รูด
16ตากพบพระอบต.พบพระ
17นครนายกเมืองนครนายกอบต.วังกระโจม
18นครปฐมเมืองนครปฐมอบต.สวนป่าน
19นครพนมเรณูนครอบต.หนองย่างชิ้น
20นครราชสีมาโนนไทยทต.บัลลังก์
21นครศรีธรรมราชชะอวดอบต.วังอ่าง
22นครสวรรค์เก้าเลี้ยวทต.เก้าเลี้ยว
23นนทบุรีไทรน้อยอบต.ราษฏร์นิยม
24นราธิวาสบาเจาะอบต.ปะลูกาเมาะ
25น่านสันติสุขอบต.ดู่พงษ์
26บุรีรัมย์ประโคนชัยอบต.เขาคอก
27ปทุมธานีสามโคกอบต.บางกระบือ
28ประจวบคีรีขันธ์ปราณบุรีทต.ปากน้ำปราณ
29ปราจีนบุรีศรีมโหสถอบต.โคกไทย
30ปัตตานียะหริ่งอบต.บ้านตอหลัง
31พระนครศรีอยุธยาวังน้อยอบต.สนับทึบ
32พะเยาปงทต.ปง
33พังงาตะกั่วทุ่งอบต.โคกกลอย
34พัทลุงเขาชัยสนอบต.ควนขนุน
35พิจิตรบางมูลนากอบต.ลำประดา
36พิษณุโลกวังทองอบต.วังนกแอ่น
37เพชรบุรีเมืองเพชรบุรีอบต.ไร่ส้ม
38เพชรบูรณ์หนองไผ่อบต.ท่าแดง
39แพร่สองทต.ห้วยอ้อ
40ภูเก็ตถลางอบต.เชิงทะเล
41มหาสารคามนาดูนอบต.พระธาตุ
42มุกดาหารมุกดาหารทต.คำอาฮวน
43แม่ฮ่องสอนแม่ลาน้อยอบต.แม่ลาหลวง
44ยโสธรเมืองอบต.หนองคู
45ยะลากาบังอบต.กาบัง
46ร้อยเอ็ดอาจสามารถอบต.หนองหมื่นถ่าน
47ระนองกระบุรีอบต.ลำเลียง
48ระยองบ้านค่ายอบต.บ้านค่าย
49ราชบุรีบ้านคาอบต.บ้านคา
50ลพบุรีพัฒนานิคมอบต.โคกสลุง
51ลพบุรีโคกสำโรงอบต.วังเพลิง
52ลำปางแจ้ห่มอบต.แจ้ห่ม
53ลำพูนลี้อบต.ป่าไผ่
54เลยหนองหินทต.หนองหิน
55ศรีสะเกษน้ำเกลี้ยงอบต.เขิน
56สกลนครพังโคนอบต.ไฮหย่อง
57สงขลาระโนดทต.บ่อตรุ
58สตูลควนโดนอบต.ย่านซื่อ
59สมุทรปราการพระสมุทรเจดีย์อบต.คลองสวน
60สมุทรสงครามอัมพวาอบต.แควอ้อม
61สมุทรสาครกระทุ่มแบนอบต.บางยาง
62สระแก้วเขาฉกรรจ์อบต.เขาสามสิบ
63สระบุรีวิหารแดงทต.วิหารแดง
64สิงห์บุรีบ้านจ่าอบต.บ้านจ่า
65สุโขทัยบ้านด่านลานหอยอบต.วังน้ำขาว
66สุพรรณบุรีบางปลาม้าอบต.มะขามล้ม
67สุราษฎร์ธานีคีรีรัฐนิคมอบต.บ้านยาง
68สุรินทร์สำโรงทาบอบต.กระออม
69หนองคายบึงกาฬอบต.หนองเลิง
70หนองบัวลำภูศรีบุญเรืองทต.ยางหล่อ
71อ่างทองวิเศษชัยชาญอบต.ไผ่จำศีล
72อำนาจเจริญลืออำนาจทต.อำนาจ
73อุดรธานีกุมภวาปีอบต.ผาสุก
74อุตรดิตถ์ฟากท่าอบต.ฟากท่า
75อุทัยธานีบ้านไร่ทต.เมืองการุ้ง
76อุบลราชธานีตระการพืชผลอบต.ห้วยฝ้ายพัฒนา
ลำดับจังหวัดอำเภอตำบล
1กระบี่เขาพนมอบต.เขาพนม
2กระบี่เหนือคลองอบต.คลองเขม้า
3กระบี่คลองท่อมอบต.ห้วยน้ำขาว
4กระบี่อ่าวลึกอบต.คลองหิน
5กาญจนบุรีท่ามะกาอบต.ตะคร้ำเอน
6กาญจนบุรีพนมทวนอบต.ดอนเจดีย์
7กาญจนบุรีท่าม่วงอบต.ทุ่งทอง
8กาญจนบุรีสังขละบุรีอบต.ไล่โว่
9กาฬสินธุ์เมืองทต.ห้วยโพธิ์
10กาฬสินธุ์กุฉินารายณ์อบต.กุดหว้า
11กาฬสินธุ์ยางตลาดอบต.เว่อ
12กาฬสินธุ์กุฉินารายณ์อบต.สมสะอาด
13กำแพงเพชรปางศิลาทองอบต.หินดาต
14กำแพงเพชรคลองลานอบต.คลองน้ำไหล
15กำแพงเพชรเมืองอบต.คณฑี
16กำแพงเพชรขาณุวรลักษบุรีอบต.โค้งไผ่
17ขอนแก่นภูเวียงอบต.ทุ่งชมพู
18ขอนแก่นอุบลรัตน์อบต.ทุ่งโป่ง
19ขอนแก่นอุบลรัตน์อบต.อุบลรัตน์
20ขอนแก่นน้ำพองทต.วังชัย
21จันทบุรีขลุงเทศบาลเมืองขลุง
22จันทบุรีมะขามทต.มะขามเมืองใหม่
23จันทบุรีเมืองอบต.พลับพลา
24จันทบุรีเมืองอบต.บางกะจะ
25ฉะเชิงเทราแปลงยาวอบต.หนองไม้แก่น
26ฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวอบต.สิงโตทอง
27ฉะเชิงเทราเมืองอบต.คลองนครเนื่องเขต
28ฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวอบต.หมอนทอง
29ชลบุรีหนองใหญ่อบต.หนองเสือช้าง
30ชลบุรีเมืองทต.อ่างศิลา
31ชลบุรีบ่อทองทต.ธาตุทอง
32ชลบุรีบ่อทองอบต.บ่อกวางทอง
33ชัยนาทสรรคบุรีอบต.ดอนกำ
34ชัยนาทสรรคบุรีทต.ห้วยกรด
35ชัยนาทสรรคบุรีทต.บางขุด
36ชัยนาทเมืองชัยนาทอบต.เขาท่าพระ
37ชัยภูมิเมืองอบต.นาเสียว
38ชัยภูมิแก้งคร้อทต.หนองสังข์
39ชัยภูมิภูเขียวอบต.ธาตุทอง
40ชัยภูมิเกษตรสมบูรณ์อบต.บ้านยาง
41ชุมพรปะทิวอบต.สะพลี
42ชุมพรท่าแซะอบต.ท่าข้าม
43ชุมพรสวีอบต.ครน
44ชุมพรสวีอบต.ทุ่งระยะ
45เชียงรายเชียงแสนทต.เวียงเชียงแสน
46เชียงรายเชียงแสนอบต.ศรีดอนมูล
47เชียงรายเมืองอบต.สันทราย
48เชียงรายเมืองอบต.แม่ยาว
49เชียงใหม่สันทรายทต.เจดีย์แม่ครัว
50เชียงใหม่แม่แตงอบต.แม่หอพระ
51เชียงใหม่แม่อายอบต.สันต้นหมื้อ
52เชียงใหม่ฝางอบต.แม่คะ
53ตรังห้วยยอดทต.ห้วยยอด
54ตรังปะเหลียนอบต.ท่าข้าม
55ตรังปะเหลียนอบต.ลิพัง
56ตรังกันตังอบต.กันตังใต้
57ตราดเกาะช้างอบต.เกาะช้างใต้
58ตราดบ่อไร่อบต.ช้างทูน
59ตราดเกาะช้างทต.เกาะช้าง
60ตราดเมืองสำนักงานเทศบาลเมืองตราด
61ตากแม่ระมาดอบต.แม่จะเรา
62ตากวังเจ้าอบต.ประดาง
63ตากแม่สอดอบต.แม่ตาว
64ตากเมืองอบต.น้ำรึม
65นครนายกเมืองอบต.พรหมณี
66นครนายกเมืองอบต.เขาพระ
67นครนายกเมืองอบต.ดงละคร
68นครนายกบ้านนาอบต.บ้านพร้าว
69นครปฐมกำแพงแสนอบต.หนองกระทุ่ม
70นครปฐมดอนตูมอบต.ลำเหย
71นครปฐมดอนตูมทต.สามง่าม
72นครปฐมสามพรานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม
73นครพนมท่าอุเทนอบต.พนอม
74นครพนมนาแกอบต.พิมาน
75นครพนมเมืองอบต.ขามเฒ่า
76นครพนมโพนสวรรค์อบต.โพนจาน
77นครราชสีมาโนนไทยอบต.ค้างพลู
78นครราชสีมาปักธงชัยอบต.สะแกราช
79นครราชสีมาจักราชอบต.หินโคน
80นครราชสีมาพิมายอบต.นิคมสร้างตนเอง
81นครศรีธรรมราชถ้ำพรรณราอบต.ดุสิต
82นครศรีธรรมราชลานสกาอบต.กำโลน
83นครศรีธรรมราชพรหมคีรีอบต.ทอนหงส์
84นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่อบต.การะเกด
85นครสวรรค์ตาคลีเทศบาลเมืองตาคลี
86นครสวรรค์ตาคลีอบต.หนองโพ
87นครสวรรค์บรรพตพิสัยอบต.หนองกรด
88นครสวรรค์หนองบัวอบต.หนองบัว
89นนทบุรีไทรน้อยอบต.ไทรใหญ่
90นนทบุรีไทรน้อยอบต.หนองเพรางาย
91นนทบุรีไทรน้อยทต.ไทรน้อย
92นนทบุรีเมืองอบต.บางไผ่
93นราธิวาสแว้งอบต.โละจูด
94นราธิวาสแว้งอบต.กายูคละ
95นราธิวาสเจาะไอร้องอบต.มะรือโบออก
96นราธิวาสเมืองอบต.กะลุวอเหนือ
97น่านนาหมื่นอบต.บ่อแก้ว
98น่านเมืองน่านอบต.สวก
99น่านภูเพียงอบต.ฝายแก้ว
100น่านเชียงกลางทต.เชียงกลาง
101บุรีรัมย์เมืองอบต.สวายจีก
102บุรีรัมย์นางรองอบต.หนองโบสถ์
103บุรีรัมย์คูเมืองอบต.พรสำราญ
104บุรีรัมย์สตึกอบต.ดอนมนต์
105ปทุมธานีลาดหลุมแก้วอบต.บ่อเงิน
106ปทุมธานีคลองหลวงอบต.คลองห้า
107ปทุมธานีเมืองอบต.บางเดื่อ
108ปทุมธานีธัญบุรีเทศบาลเมืองรังสิต
109ประจวบคีรีขันธ์หัวหินอบต.หนองพลับ
110ประจวบคีรีขันธ์เมืองอบต.คลองวาฬ
111ประจวบคีรีขันธ์ทับสะแกอบต.แสงอรุณ
112ประจวบคีรีขันธ์บางสะพานทต.กำเนิดนพคุณ
113ปราจีนบุรีเมืองอบต.บ้านพระ
114ปราจีนบุรีกบินทร์บุรีอบต.นาแขม
115ปราจีนบุรีนาดีอบต.บุพราหมณ์
116ปราจีนบุรีบ้านสร้างอบต.บางแตน
117ปัตตานีแม่ลานอบต.ม่วงเตี้ย
118ปัตตานีโคกโพธิ์อบต.ช้างไห้ตก
119ปัตตานีปะนาเระอบต.ท่าข้าม
120ปัตตานีมายออบต.ตรัง
121พระนครศรีอยุธยาบางปะอินทต.บางกระสั้น
122พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยาอบต.บ้านป้อม
123พระนครศรีอยุธยาบางปะหันอบต.บ้านขล้อ
124พระนครศรีอยุธยาบางไทรอบต.บางยี่โท
125พะเยาภูซางทต.สบบง
126พะเยาเมืองทต.ท่าวังทอง
127พะเยาเชียงคำทต.เชียงคำ
128พะเยาปงทต.งิม
129พังงาเมืองอบต.นบปริง
130พังงาคุระบุรีอบต.บางวัน
131พังงาตะกั่วป่าอบต.บางไทร
132พังงากะปงอบต.เหล
133พัทลุงควนขนุนอบต.ชะมวง
134พัทลุงกงหลาอบต.คลองเฉลิม
135พัทลุงควนขนุนทต.หนองพ้อ
136พัทลุงบางแก้วทต.ท่ามะเดื่อ
137พิจิตรบางมูลนากอบต.ภูมิ
138พิจิตรดงเจริญอบต.วังงิ้ว
139พิจิตรตะพานหินอบต.วังหลุม
140พิจิตรโพทะเลอบต.วัดขวาง
141พิษณุโลกบางระกำทต.พันเสา
142พิษณุโลกเนินมะปรางทต.เนินมะปราง
143พิษณุโลกวัดโบสถ์อบต.คันโช้ง
144พิษณุโลกนครไทยอบต.นาบัว
145เพชรบุรีแก่งกระจานอบต.วังจันทร์
146เพชรบุรีท่ายางอบต.บ้านในดง
147เพชรบุรีหนองหญ้าปล้องอบต.ท่าตะคร้อ
148เพชรบุรีหนองหญ้าปล้องอบต.หนองหญ้าปล้อง
149เพชรบูรณ์ชนแดนทต.ท่าข้าม
150เพชรบูรณ์หล่มสักอบต.บุ่งคล้า
151เพชรบูรณ์เมืองอบต.สะเดียง
152เพชรบูรณ์บึงสามพันอบต.สระแก้ว
153แพร่ร้องกวางทต.ร้องกวาง
154แพร่วังชิ้นอบต.นาพูน
155แพร่ลองอบต.บ่อเหล็กลอง
156แพร่สูงแม่นอบต.น้ำชำ
157ภูเก็ตถลางอบต.ไม้ขาว
158ภูเก็ตถลางอบต.ป่าคลอก
159ภูเก็ตถลางอบต.สาคู
160ภูเก็ตถลางทต.เทพกษัตรี
161มหาสารคามกุดรังอบต.กุดรัง
162มหาสารคามกันทรวิชัยอบต.ขามเฒ่าพัฒนา
163มหาสารคามกันทรวิชัยทต.ท่าขอนยาง
164มหาสารคามพยัคฆภูมิพิสัยอบต.ปะหลาน
165มุกดาหารคำชะอีอบต.เหล่าสร้างถ่อ
166มุกดาหารดงหลวงอบต.พังแดง
167มุกดาหารนิคมคำสร้อยทต.นิคมคำสร้อย
168มุกดาหารนิคมคำสร้อยอบต.กกแดง
169แม่ฮ่องสอนเมืองอบต.ปางหมู
170แม่ฮ่องสอนแม่เสรียงอบต.แม่ยวม
171แม่ฮ่องสอนขุนยวมอบต.แม่ยวมน้อย
172แม่ฮ่องสอนแม่ลาน้อยอบต.แม่โถ
173ยโสธรเลิงนกทาทต.ห้องแซง
174ยโสธรทรายมูลอบต.ทรายมูล
175ยโสธรคำเขื่อนแก้วอบต.แคนน้อย
176ยโสธรเมืองอบต.สำราญ
177ยะลาเมืองทต.สะเตงนอก
178ยะลาเมืองอบต.ยะลา
179ยะลาเบตงอบต.ธารน้ำทิพย์
180ยะลากาบังอบต.บาละ
181ร้อยเอ็ดหนองแวงอบต.หนองแวง
182ร้อยเอ็ดบ้านบากอบต.บ้านบาก
183ร้อยเอ็ดโพธิ์ชัยอบต.คำพอุง
184ร้อยเอ็ดโพนทองอบต.นาอุดม
185ระนองกระบุรีอบต.มะมุ
186ระนองละอุ่นอบต.ละอุ่นเหนือ
187ระนองกะเปอร์อบต.บ้านนา
188ระนองกระบุรีอบต.ปากจั่น
189ระยองแกลงอบต.วังหว้า
190ระยองบ้านค่ายอบต.ตาขัน
191ระยองเมืองอบต.นาตาขวัญ
192ระยองเขาชะเมาอบต.น้ำเป็น
193ราชบุรีปากท่อทต.ทุ่งหลวง
194ราชบุรีบ้านโปร่งทต.เบิกไพร
195ราชบุรีปากท่ออบต.หนองกระทุ่ม
196ราชบุรีเมืองอบต.ดอนแร่
197ลพบุรีท่าหลวงอบต.แก่งผักกูด
198ลพบุรีท่าหลวงอบต.หนองผักแว่น
199ลพบุรีบ้านหมี่อบต.หนองเต่า
200ลำปางแม่ทะอบต.บ้านกิ่ว
201ลำปางแม่ทะอบต.บ้านบอม
202ลำปางแม่ทะอบต.วังเงิน
203ลำปางเมืองอบต.บ้านเป้า
204ลำพูนเมืองเทศบาลเมืองลำพูน
205ลำพูนเมืองทต.ริมปิง
206ลำพูนป่าซางทต.ม่วงน้อย
207ลำพูนแม่ทาอบต.ทาปลาดุก
208เลยท่าลี่ทต.ท่าลี่
209เลยท่าลี่อบต.หนองผือ
210เลยเมืองอบต.กกดู่
211เลยเมืองอบต.นาแขม
212ศรีสะเกษพยุห์อบต.พรหมสวัสดิ์
213ศรีสะเกษพยุห์อบต.โนนเพ็ก
214ศรีสะเกษอุทุมพรพิสัยอบต.กำแพง
215ศรีสะเกษโพธิ์สุวรรณอบต.อีเซ
216สกลนครภูพานอบต.กกปลาซิว
217สกลนครสว่างแดนดินอบต.โพนสูง
218สกลนครอากาศอำนวยอบต.อากาศ
219สกลนครพรรณนานิคมอบต.พอกน้อย
220สงขลารัตภูมิอบต.คูหาใต้
221สงขลาหาดใหญ่อบต.คลองอู่ตะเภา
222สงขลาสิงหนครอบต.วัดขนุน
223สงขลาสทิงพระอบต.คลองรี
224สตูลเมืองอบต.ควนขัน
225สตูลเมืองอบต.เจ๊ะบิลัง
226สตูลเมืองอบต.ตันหยงโป
227สตูลละงูอบต.กำแพง
228สมุทรปราการบางบ่อทต.คลองด่าน
229สมุทรปราการเมืองอบต.แพรกษา
230สมุทรปราการพระสมุทรเจดีย์อบต.แหลมฟ้าฝ่า
231สมุทรปราการบางพลีอบต.หนองปรือ
232สมุทรสงครามบางคนทีอบต.บางสะแก
233สมุทรสงครามอัมพวาอบต.บางนางลี่
234สมุทรสงครามอัมพวาอบต.บางช้าง
235สมุทรสงครามอัมพวาอบต.บางแค
236สมุทรสาครบ้านแพ้วทต.หลักห้า
237สมุทรสาครเมืองอบต.คอกกระบือ
238สมุทรสาครเมืองอบต.โคกขาม
239สมุทรสาครเมืองทต.บางหญ้าแพรก
240สระแก้วอรัญประเทศอบต.ป่าไร่
241สระแก้วอรัญประเทศอบต.คลองน้ำใส
242สระแก้วเมืองอบต.บ้านแก้ง
243สระแก้วเมืองทต.ท่าเกษม
244สระบุรีเฉลิมพระเกียรติอบต.ผึ้งรวง
245สระบุรีแก่งคอยอบต.เตาปูน
246สระบุรีวังม่วงทต.คำพราน
247สระบุรีหนองแคอบต.โคกแย้
248สิงห์บุรีอินทร์บุรีอบต.อินทร์บุรี
249สิงห์บุรีอินทร์บุรีอบต.ชีน้ำร้าย
250สิงห์บุรีบางะจันอบต.พักทัน
251สิงห์บุรีค่ายบางระจันอบต.โพสังโฆ
252สุโขทัยทุ่งเสลี่ยมอบต.ทุ่งเสลี่ยม
253สุโขทัยเมืองทต.บ้านกล้วย
254สุโขทัยเมืองทต.บ้านสวน
255สุโขทัยกงไกรลาศอบต.หนองตูม
256สุพรรณบุรีด่านช้างอบต.หนองมะค่าโมง
257สุพรรณบุรีเมืองอบต.ศาลาขาว
258สุพรรณบุรีอู่ทองทต.ขุนพัดเพ็ง
259สุพรรณบุรีบางปลาม้าอบต.ไผ่กองดิน
260สุราษฎร์ธานีเมืองอบต.มะขามเตี้ย
261สุราษฎร์ธานีเมืองอบต.บางไทร
262สุราษฎร์ธานีพระแสงอบต.สินเจริญ
263สุราษฎร์ธานีบ้านตาขุนอบต.พรุไทย
264สุรินทร์เมืองอบต.กาเกาะ
265สุรินทร์สำเภาลูนอบต.สำเภาลูน
266สุรินทร์เมืองอบต.บุฤาษี
267สุรินทร์ปราสาททต.นิคมปราสาท
268หนองคายศรีเชียงใหม่อบต.บ้านหม้อ
269หนองคายเมืองอบต.วัดธาตุ
270หนองคายโพนพิสัยอบต.วัดหลวง
271หนองคายโพนพิสัยอบต.ชุมช้าง
272หนองบัวลำภูสุวรรณคูหาทต.สุวรรณคูหา
273หนองบัวลำภูโนนสังเทศบาลตำบลกุดดู่
274หนองบัวลำภูนากลางอบต.ด่านช้าง
275หนองบัวลำภูเมืองทต.นามะเฟือง
276อ่างทองเมืองอบต.บ้านแห
277อ่างทองวิเศษชัยชาญอบต.ตลาดใหม่
278อ่างทองป่าโมกอบต.เอกราช
279อ่างทองป่าโมกอบต.นรสิงห์
280อำนาจเจริญปทุมราชวงศาอบต.นาหว้า
281อำนาจเจริญหัวตะพานอบต.จิกดู่
282อำนาจเจริญลืออำนาจอบต.ดงบัง
283อำนาจเจริญเมืองอบต.ไก่คำ
284อุดรธานีบ้านดุงอบต.ดงเย็น
285อุดรธานีศรีธาตุอบต.บ้านโปร่ง
286อุดรธานีหนองหานอบต.หนองสระปลา
287อุดรธานีทุ่งฝนอบต.ทุ่งใหญ่
288อุตรดิตถ์เมืองอบต.วังดิน
289อุตรดิตถ์พิชัยอบต.นายาง
290อุตรดิตถ์ลับแลทต.ทุ่งยั้ง
291อุตรดิตถ์ทองแสนขันทต.ทองแสนขัน
292อุทัยธานีหนองฉางอบต.เขากวางทอง
293อุทัยธานีหนองฉางอบต.ทุ่งพง
294อุทัยธานีลานสักอบต.ประดู่ยืน
295อุทัยธานีสว่างอารมณ์ทต.สว่างอารมณ์
296อุบลราชธานีบุณฑริกทต.บุณฑริก
297อุบลราชธานีเดชอุดมทต.บัวงาม
298อุบลราชธานีกุดข้าวปุ้นอบต.แก่งเค็ง
299อุบลราชธานีเขื่องในอบต.ค้อทอง
ลำดับจังหวัดอำเภอตำบล
1กระบี่เหนือคลองอบต.ห้วยยูง
2กระบี่ลำทับอบต.ลำทับ
3กาญจนบุรีเมืองทต.หนองบัว
4กาญจนบุรีไทรโยคอบต.ไทรโยค
5กาฬสินธุ์กิ่ง อ.ฆ้องชัยอบต.เหล่ากลาง
6กาฬสินธุ์กมลาไสยอบต.โพนงาม
7กำแพงเพชรพรานกระต่ายอบต.ท่าไม้
8กำแพงเพชรขาณุวรลักษณ์บุรีอบต.ยางสูง
9ขอนแก่นชุมแพอบต.หนองเสาเล้า
10ขอนแก่นซำสูงทต.ซำสูง
11จันทบุรีเมืองทต.จันทนิมิต
12จันทบุรีกิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏอบต.ชากไทย
13ฉะเชิงเทราเมืองเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
14ฉะเชิงเทราเมืองอบต.คลองนา
15ฉะเชิงเทราบ้านโพธิ์อบต.แสนภูดาษ
16ชลบุรีมนัสนิคมอบต.หน้าพระธาตุ
17ชลบุรีบ้านบึงอบต.มาบไผ่
18ชัยนาทมโนรมย์ทต.หางน้ำสาคร
19ชัยนาทสรรพยาอบต.สรรพยา
20ชัยภูมิบ้านแท่นอบต.สามสวน
21ชัยภูมิหนองบัวแดงอบต.วังชมภู
22ชุมพรหลังสวนอบต.บางน้ำจืด
23ชุมพรสวีอบต.เขาค่าย
24เชียงรายเมืองอบต.ป่าอ้อดอนชัย
25เชียงรายแม่สรวยทต.เจดีย์หลวง
26เชียงรายเมืองเทศบาลนครเชียงราย
27เชียงใหม่สันกำแพงอบต.บวกค้าง
28เชียงใหม่คอยสะเก็ดอบต.ลวงเหนือ
29ตรังย่านตาขาวทต.ย่านตาขาว
30ตรังนาโยงอบต.ละมอ
31ตราดเมืองอบต.แหลมกลัด
32ตราดบ่อไร่ทต.บ่อพลอย
33ตากบ้านตากอบต.สมอโคน
34ตากแม่สอดทต.แม่กุ
35ตากเมืองอบต.แม่ท้อ
36นครนายกเมืองนครนายกอบต.บ้านใหญ่
37นครนายกบ้านนาอบต.ป่าขะ
38นครปฐมกำแพงแสนอบต.ห้วยหมอนทอง
39นครปฐมนครชัยศรีอบต.ลานตากฟ้า
40นครพนมเรณูนครอบต.โพนทอง
41นครพนมโพนสวรรค์อบต.โพนบก
42นครราชสีมาเทพารักษ์อบต.สำนักตะคร้อ
43นครราชสีมาปักธงชัยอบต.เมืองปัก
44นครราชสีมาวังน้ำเขียวอบต.ไทยสามัคคี
45นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์อบต.ร่อนพิบูลย์
46นครศรีธรรมราชหัวไทรอบต.เข้าพังไกร
47นครสวรรค์พยุหระคีรีอบต.เขาทอง
48นครสวรรค์บรรพตพิสัยทต.บรรพตพิสัย
49นนทบุรีบางบัวทองอบต.ลำโพ
50นนทบุรีไทรน้อยอบต.คลองขวาง
51นราธิวาสบาเจาะอบต.กาเยาะมาตี
52นราธิวาสบาเจาะทต.ต้นไทร
53น่านปัวอบต.ศิลาแลง
54น่านปัวทต.ปัว
55น่านเวียงสาทต.เวียงสา
56บุรีรัมย์พลับพลาชัยอบต.จันดุม
57บุรีรัมย์คูเมืองอบต.ถลุงเหล็ก
58ปทุมธานีเมืองทต.บางกะดี
59ปทุมธานีสามโคกอบต.ท้ายเกาะ
60ปทุมธานีคลองหลวงอบต.คลองสาม
61ประจวบคีรีขันธ์เมืองอบต.อ่าวน้อย
62ประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อยอบต.ไทรทอง
63ปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์อบต.ดงกระทงยาม
64ปราจีนบุรีเมืองปราจีนบุรีอบต.ดงพระราม
65ปัตตานีประนาเระอบต.ดอน
66ปัตตานีเมืองอบต.ตันหยงลุโละ
67พระนครศรีอยุธยานครหลวงทต.นครหลวง
68พระนครศรีอยุธยาผักไห่อบต.ลาดชิด
69พะเยาเมืองพะเยาอบต.บ้านสาง
70พะเยาภูขางอบต.ป่าสัก
71พังงา<