คู่มืออนุมัติ อนุญาต ขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการปี 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ลิ้งค์ดาวน์โหลด คู่มืออนุมัติ อนุญาต ขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการปี 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยhttp://online.pubhtml5.com/ayvh/kxhz/#p=1

http://’www.pad.moi.go.th/images/form-download/ebook%20คู่มือการอนุมัติ%20อนุญาตขอใช้พื้นที่ฯ%20ปี_1.pdf