ก.พลังงานและอาสาสมัครพลังงานชุมชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง

ตามที่สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน ได้มีโอกาสเข้าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง โดยกำหนดจัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม คือ การนำพลังงานมาสรา้งอาชีพ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ซึ่งในงานจะมีการนำเสนอเทคโนโลยีรถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิทยากรคือ ลุงดำเกิง มุ่งดี  อาสาสมัครพลังงานชุมชน จ.สุรินทร์ จะสาธิตการนำแสงแดดมาลดต้นทุนสูบน้ำทางการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม สามารถทดแทนการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน และลดภาระการใช้แรงงาน รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธนิทรรศการกระทรวงพลังงาน ในกิจกรรม “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน”…

โพสต์โดย กระทรวงพลังงาน เมื่อ วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2020

“ลุงดำเกิง มุ่งดี” อาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน. ปี2549) ปัจจุบันเป็นวิทยากรด้านพลังงานทดแทน,นักวิจัยพัฒนาบำรุงช่างพลังงานทางเลือกในจังหวัดสุรินทร์,หัวหน้าทีมช่างซ่อมบำรุงพลังงานทางเลือก และรับผลิตและติดตั้งเทคโนโลยีพลังงานทดแทน(solar cell) ในครัวเรือนในชุมชน ราคาประหยัด..สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.085-4186807
ดาวน์โหลดแผ่นพับ : 
ดาวน์โหลดแบบการสร้าง : 
ลุงดำเกิง ได้มีโอกาสเข้าอบรมเรียนรู้พลังงานทางเลือก และเล็งเห็นถึงประโยชน์ของแหล่งพลังงานจากแสงอาทิตย์ ในถานะผู้ใหญ่บ้านของตำบลชุมแสง จึงนำความรู้ที่ได้มาสร้างสิ่งประดิษฐ์ตั้งแต่ชิ้นเล็กๆ น้อยๆ จนถึงรถเข็นปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ และมอบให้กับหมู่บ้านต่างๆ รวมถึงเผยแพร่ความรู้ไปยังชุมชนอื่นๆ อีกด้วย ติดตามข้อมูลข่าวสารและร่วมมือกันสร้าง #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ได้ที่ www.คนบันดาลไฟ.com หรือ www.khonbandarnfai.com และ Facebook Page https://www.facebook.com/khonbandarnfai