นำเสนอการประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบผสมผสานบนเกาะ

ติดตามความก้าวหน้า โครงการไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบผสมผสานบนเกาะ https://drive.google.com/file/d/1CA_d6wVyrHKolMRyeTows6UxcTNYTl8X/view?usp=sharing

http://

http://

http://

http://

http://