บ้านเกาะบุโหลนดอน_ชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย กับโซล่าโฮมแบบเติมเงิน Pay-As-You-Go

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาพลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกล ลงสำรวจพื้นที่และสถานการณ์พลังงานบนเกาะบุโหลนดอน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล และหารือร่วมกับประชาชนในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายน้ำมันจากเครื่องยนต์ปั่นไฟซึ่งก่อมลภาวะทางอากาศและเสียง สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และร่วมสร้างระบบการบริหารจัดการโครงการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

การพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ชุมชนเกาะบุโหลนดอน ปัจจุบันยามค่ำคืน ชุมชนใช้ไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟขนาด 50 kW. จ่ายไฟฟ้าให้กับครัวเรือนประมาณ 80 ครัวเรือน ระหว่างช่วงเวลา 18.00 น. ถึง 23.00 น. เป็นช่วงเวลา 5 ชั่วโมงแห่งความสุขของชาวบ้าน มีแสงสว่าง ได้ดูทีวี ใช้พัดลมคลายร้อน บางบ้านได้ใช้เครื่องซักผ้า โดยชุมชนเหมาจ่ายค่าไฟเฉลี่ยประมาณ 450-700 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน รวมทั้งค่าน้ำแข็งเฉลี่ย เดือนละ 800-1,000 บาท แม้แรงดันไฟฟ้าจะต่ำเพียง 110 โวลต์ เนื่องจากสภาพเครื่องยนต์ที่ทรุดโทรมจากการใช้งานมานาน ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าบางตัวที่ต้องการแรงดันกระแสสลับมาตรฐานเกิดการชำรุดเสียหาย

โมเดลการพัฒนากองทุนหมุนเวียนโซล่าโฮมแบบเติมเงิน (Pay-As-You-G๐ Solar Home System) เกาะบุโหลนดอน จ.สตูล โดยนำร่องการใช้ระบบดังกล่าวเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เป็นอีกแนวทางในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง (LiFePo4) เพื่อนำมาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 V เช่น ทีวี พัดลม หลอดไฟ ตู้เย็น ที่มีความสเถียร ประหยัดพลังงาน ปลอดภัย ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาต่ำ ใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ชุมชนสามารถเลือกขนาดของระบบได้ตามความต้องการและความสามารถในการจ่ายเงิน โดยสนับสนุนให้ชุมชนรวมกลุ่มกัน มีการเก็บเงินค่าบำรุงระบบรายเดือน ผ่านระบบบ Pay-As-You-G๐ ซึ่งผู้ใช้จะต้องจ่ายเงินค่าระบบรายเดือนกับกลุ่มพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความยั่งยืนบ้านเกาะบุโหลนดอน (ค่าบริการไฟฟ้าชุมชน) และทางคณะกรรมการกลุ่มจะทำการออกรหัสให้ผู้ใช้นำไปเปิดระบบใช้งานเองที่บ้าน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงินและส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเงิน นำรายได้มาบริหารจัดการกองทุนหมุนเวียนเพื่อซ่อมบำรุง เปลี่ยนอุปกรณ์ และต่อยอดขยายผล ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด

สนับสนุนงบประมาณโดย สถานทูตออสเตรเลีย Australian Agency for International Development (AusAID) และ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย – เยอรมัน (Thai-German Climate Change Policy Programme: TGCP – Energy) ดำเนินงานโดย ReCharge SE + สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.) ก.พลังงาน +สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล+ประชาชนชาวเกาะบุโหลนดอน

ReCharge Koh Bulon Don ?️ : Solar home system http://ppp.energy.go.th/สสช-_เกาะบุโหลน/ Pay-as-you-go solar power, …

โพสต์โดย Phirat Inphanich เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2020

ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์+แบตเตอรี่ แบบเติมเงินรายเดือน บ้านเกาะบุโหลนดอน

โพสต์โดย ReCharge เมื่อ วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2020

โพสต์โดย Phirat Inphanich เมื่อ วันพุธที่ 23 กันยายน 2020

https://www.matichon.co.th/economy/news_2307393

https://www.matichon.co.th/economy/news_2344516