สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพลังงาน (ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค) จำนวน ๔๐๖ อัตรา โดยรับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม จนถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปกรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ https://energy.thaijobjob.com

http://

http://