ผู้ใหญ่ประสิทธิ์ ปราญ์ชาวบ้านผู้พัฒนาพลังงานชุมชน ที่มา : สถาบันพัฒนาประชาสังคม

ลุงประสิทธิ์ ปราญ์ชาวบ้านผู้พัฒนาพลังงานชุมชน ที่มา : สถาบันพัฒนาประชาสังคม (Civil Society Development Institute – CSDI) www.CSDI.or.th facebook : https://www.facebook.com/CSDIthai/

ติดตามผลงานได้ที่ FB  ประสิทธิ์ ตระการฤทธิ์ https://www.facebook.com/profile.php?id=100041231589896

ชมวีดีโอ เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/profile.php?id=100041231589896&sk=videos_by