นักวางแผนพลังงานชุมชนกับการ “ฝึกปฏิบัติการภาคสนาม” 

กระทรวงพลังงานกับการพัฒนาศักยภาพนักวางแผ … อ่านเพิ่มเติม นักวางแผนพลังงานชุมชนกับการ “ฝึกปฏิบัติการภาคสนาม”