พลังงานจังหวัดเชียงราย​ : เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก เพื่อลดเชื้อเพลิงที่เกิดปัญหาหมอกควัน

สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย?
ขอเชิญรับชม…? รวมสื่อความรู้เกี่ยวกับ “แนวทางแก้ไขปัญหาลดหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ”

??ยังมีแนวทางลดหมอกควันอีกหลายวิธี..ติดตามรับชมได้ทาง??

https://www.facebook.com/สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย-399946540087448

พิกัดสำนักงาน 
https://www.google.com/maps/dir/13.8132789,100.5633683/19.927696,
99.8701759/@16.8584945,97.5988268,7z/data=!3m1!4b1!4m4!4m3!1m1!4e1!1m0

▶️YouTube Channel ?”RadioThailand, Chiangrai” และ
▶️Facebook Fanpage ? “สวท.เชียงราย”

#พลังงานจังหวัดเชียงราย​
#สวทเชียงรายวิทยุเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่น​