รวมโพสต์ที่เกี่ยวกับการจัดการขยะ…สู่การพัฒนาพลังงานยั่งยืนในชุมชน

การจัดการขยะ…สู่การพัฒนาพลังงานยั่งยืนในชุมชน รวมมิตรโพสต์ที่เกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

1. ขยะ RDF : https://facebook.com/story.php?story_fbid=10216275984080728&id=1487171737&_rdr

2. สวน ขอมดำดิน 1,2,3 “ธุรกิจชุมชนที่ควบคู่กับการจัดการขยะอินทรีย์สู่พลังงานหมุนเวียน รักษาสิ่งแวดล้อม” https://facebook.com/story.php?story_fbid=10215871915099256&id=1487171737&refid=52&__tn__=C-R

คุณ สมชาย จริยเจริญ กับแนวคิด Low Carbon Society ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

3. โมเดลการจัดการขยะบนเกาะสู่พลังงานยั่งยืน 

การจัดขยะต้องไปให้สุดทาง ป่าเด็งขยายผลการจัดการขยะครบวงจร

ป่าเด็งขยายผลโมเดลการจัดการขยะสู่พลังงานยั่งยืนร่วมกับผู้ประกอบการรีสอร์ทบนเกาะ

โมเดลการจัดการขยะสู่พลังงานยั่งยืน ในรีสอร์ท จังหวัดกระบี่

4. มาตรฐาน R 2 กับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้ : การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Reuse)

โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้ “เรือประมงพลังงานสะอาด” โครงการพัฒนาตามแนวคิด Zero Landfill

5. “น้ำมัน ปันน้ำใจ” วิสาหกิจยะลาไบโอดีเซล รับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วจากเครือข่ายสมาชิกทั้งโรงแรม ครัวเรือน เพื่อผลิตไบโอดีเซล ตัดวงจรการใช้น้ำมันพืชทอดซ้ำ เพื่อสุขภาวะ สร้างงาน สร้างอาชีพ รักษาสิ่งแวดล้อม ดูรายละเอียด เพิ่มเติม คลิ๊ก https://facebook.com/search/posts/?q=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD&source=filter&isTrending=0&tsid=0.09852482351018432