รายการเปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก : โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้ คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน

สนับสนุนโดย บ.ไวซ์เทคโซลูชั่นประเทศไทย ประสานงานโครงการโดย สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ก.พลังงาน