รายงานการลงพื้นที่การพัฒนาไฟฟ้าบนเกาะห่างไกล

พลังงานสะอาดสร้างรายได้ : โดยความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท Wisetek Thailand กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้า
ฐาน (กศร.) สป.พน.
กลุ่มเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วม (กสร.) ฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนานวัตกรรม โครงการ Koh Jik ReCharge Thailand และชุมชนชาวเกาะจิก

ติดตามประเมินผลโครงการแบตเตอรี่ยืมใช้ “เรือประมงพลังงานสะอาดบ้านเกาะจิก” โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้บรรเทาความเดือดร้อนชุมชนเกาะจิกช่วงวิกฤติโควิด 19

โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้บรรเทาความเดือดร้อนชุมชนเกาะจิกช่วงวิกฤติโควิด 19

“เรือประมงพลังงานสะอาด” โครงการพัฒนาตามแนวคิด Zero Landfill 

โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้ “เรือประมงพลังงานสะอาด” โครงการพัฒนาตามแนวคิด Zero Landfill

ชมคลิป :